Ilkka Kantola - Kansandustaja
Twitter @ilkkakantola
Facebook
Vaalit.fi
 

​Helanderin ehdotuksella on historiallinen pohja

11.09.2017

julkaistu Kalevassa ja Ilkassa 8.9. sekä Turun Sanomissa 10.9. mielipidekirjoituksena

Professori Eila Helanderin tekemän selvityksen mukaan kirkon ei tule luopua vihkimisoikeudesta. Vihkimisoikeudesta luopuminen ei toisi ratkaisua kysymykseen, miten kirkossa on suhtauduttava samaa sukupuolta olevien avioliittoon. Kirkon olisi tällöinkin erikseen ratkaistava kysymys samaa sukupuolta olevan parin siviiliavioliiton siunaamiseen.

Helander ehdottaa, että kirkko uuden avioliittolain oloissa edelleenkin vihkii avioliittoon ja myöntyy siihen, että papit voivat vihkiä myös samaa sukupuolta olevia pareja. Vihkimistä koskeva ratkaisu jäisi siten yksittäisen papin harkinnan ja omantunnon varaan. Ratkaisu poistaisi rangaistusuhan niiltä, jotka vihkivät ilman kirkon antamaa valtuutusta. Kirkkoa koskeva keskustelu siirtyisi samaa sukupuolta olevien parisuhdeasioista muihin, kirkon perustehtävän kannalta keskeisempiin asioihin.

Helanderin ehdotuksella on nähdäkseni historiallinen pohja. Sotien jälkeen, avioerojen yleistyessä, kirkossa nousi periaatteelliseksi, teologiseksi ja raamatulliseksi kysymykseksi eronneitten uudelleen avioituminen. Uudelleen vihkimistä pidettiin teologisesti kestämättömänä ratkaisuna kirkon opettaessa Raamattuun perustuen elinikäistä avioliittoa. Eronneitten vihkimisen kiellosta säätäminen olisi vaatinut lainmuutosta, ja kun oli epävarmaa saako muutos eduskunnassa kannatusta, kirkko luopui lakimuutoksen ajamisesta.

Tästä huolimatta kirkko jatkoi perinteistä opetustaan avioliiton elinikäisyydestä. Samaan aikaan papiston piirissä laajeni halu osoittaa ymmärrystä avioliitossaan epäonnistuneita kohtaan. Yhä suurempi osa papistosta oli valmis vihkimään myös eronneita toisten kieltäytyessä päättäväisesti omantunnon syistä. Kirkkokäsikirjaan laadittiin vaihtoehtoinen vihkikaava, jossa otettiin huomioon vihittävien erityinen tilanne eronneitten kohdalla.

Papisto jakaantui kahteen leiriin, mitä ei voi pitää ihanteellisena kirkon ykseyden näkökulmasta. Mutta sellaisena kirkko teki matkaa ja kykeni palvelemaan jäseniään. Teologinen riitely vaimeni vähitellen ja siirryttiin tärkeämpiin keskusteluteemoihin. Professori Helanderin ehdottama ratkaisu ei sekään ole ihanteellinen, mutta ehkä realistisin kompromissimahdollisuus mitä tähän mennessä on esitetty. Toivon sille vahvaa myötätuulta.

 

Katso uusimmat puheeni!

Tutustu kirjoituksiini!

Powered by Smart Kotisivutyökalu