Ilkka Kantola - Kansandustaja
Twitter @ilkkakantola
Facebook
Vaalit.fi
 

Kirkon jäsenten vaikuttamistie on liian hidas

04.09.2017
julkaistu Helsingin Sanomien mielipidekirjoituksena 3.9.2017

Oikeus äänestää kirkolliskokousvaalissa ja vaikuttaa sitä kautta kirkon uudistamistyöhön lisäisi kirkon jäsenyyden merkitystä.

Pääkirjoituksessa (HS 18.8.) haastettiin kirkko arvioimaan johtajavaltaisen rakenteensa kehittämistarpeita. Tärkeä kirjoitus, jota kirkossa kannattaa lukea. Kirkon rivijäsenillä ei ole ­äänioikeutta piispan eikä kirkolliskokousedustajien vaalissa. Rivijäsen voi vaikuttaa kerran neljässä vuodessa pidettävissä seurakuntavaaleissa, joissa valituksi tulleilla on sitten ääni­oikeus kirkolliskokousvaaleissa.

On selvää, että yhteiskunnan nopeasti muuttuessa rivijäsenen vaikuttamistie on aivan liian hidas. Kirkon tulisi voida nykyistä nopeammin saada käyttöönsä sen rivijäsenten syvällinen ymmärrys, kristillinen usko ja hyvä tahto, jotta toimintaympäristön muutoksiin reagointi ja jopa ennakointi olisi nykyistä osuvampaa. Kirkon jäsenkehityksen laskeva suunta ei ole ainoa mahdollinen tulevaisuudenkuva. Tämän kehityksen pysäyttämiseen on keinoja. Kirkon jäsenyyden merkityksen lisääminen on tällainen keino.

Oikeus äänestää kirkolliskokousvaalissa ja vaikuttaa sitä kautta kirkon uudistamistyöhön lisäisi kirkon jäsenyyden merkitystä. Ratkaisu korostaisi kirkon jäsenten täysi-ikäisyyttä kristittyinä, eikä se muuttaisi kirkolliskokouksen synodista luonnetta pappien ja maallikkokristittyjen yhteisenä tienä. Pappisedustajien vaali onkin jo suora vaali.

Muutoksen avulla kirkollis­kokous avautuisi kirkon jäsenten suuntaan. Maallikkojäsenten suoran vaalin seurauksena kirkolliskokousedustajan suhde kirkon rivijäseniin tulisi välittömäksi. Kehittämisajatuksia, toiveita ja pettymyksiä voitaisiin ilmaista suoraan reagoimalla. Eikä päädyttäisi niin helposti kirkosta eroamiseen ensimmäisenä ja viimeisenä kannanottona.

Ilkka Kantola
arkkipiispanvaaliehdokas
teologian tohtori, Turku
 

Katso uusimmat puheeni!

Tutustu kirjoituksiini!

Powered by Smart Kotisivutyökalu