Ilkka Kantola - Kansandustaja
Twitter @ilkkakantola
Facebook
Vaalit.fi
 

Kantola kysyy saariston asukkaiden yhdenvertaisuudesta

16.12.2016
tiedote 16.12.2016

Kansanedustaja Ilkka Kantola (sd) esitti hallitukselle kirjallisen kysymyksen toteutuuko saariston asukkaiden yhdenvertaisuus, jos hallitus toteuttaa liikenne- ja viestintäministeriön suunnitteleman yhteysalusliikenteen maksukokeilun. Kantola näkee haastavana yhdenvertaisuuden kannalta, mikäli yhteysalusliikenteen varassa asuvat asetetaan kokeilulla eri asemaan kuin maksuttomien valtion lossien ja maantielauttojen takana asuvat.

Suunnitelmaa saariston yhteysalusliikenteen maksullisuudesta perustellaan saariston liikenneyhteyksien parantamisella. Ministeriössä uskotaan, että yhteysalusliikennepalvelujen maksullisuus luo edellytykset kaupallisen liikenteen kehittymiselle saaristossa, jolloin liikenneyhteydet paranevat ja saariston elinkeinoelämä kehittyy.

Kantolan mielestä päättelyssä on vakava virhe. Maksullisuuden tuominen ei lisäisi liikennepalvelujen tarvetta saaristossa. Todennäköisesti maksullisuus pikemminkin vähentäisi kysyntää. Ympärivuotista kannattavaa liiketoimintaa tuskin syntyisi maksullisuuden myötä. Liikenneyhteyksien heikentyminen suunnitellun kokeilun aikana on jo nyt vaarantanut saaristoelinkeinojen investointisuunnitelmia. Kokeilulla olisi lyhyenäkin merkittäviä heikentäviä vaikutuksia saariston elinkeinoihin, työllisyyteen ja asuttuna pysymiseen.
 

Katso uusimmat puheeni!

Tutustu kirjoituksiini!

Powered by Smart Kotisivutyökalu