Ilkka Kantola - Kansandustaja
Twitter @ilkkakantola
Facebook
Vaalit.fi
 

Onni yksillä, kesä kaikilla?

24.07.2016


julkaistu Demokraatin Opposition Ääni-sarjassa heinäkuussa 2016

Suomalaisen elämänmuodon valtavirtaan kuuluu vuosittainen kesälomakausi. Lomaoikeus on kehittynyt vähitellen sitä mukaa kun maatalousyhteiskunnasta siirryttiin teollisuus- ja palveluyhteiskuntaan. Työnteon mahdollisuudet ja tuotannon tarve eivät enää olleet riippuvaista luonnon rytmistä. Työn rytmistä oli mahdollista päättää työtä tekevien ja työpanosta ostavien keskinäisin sopimuksin. Oikeus riittävään vapaa-aikaan ja lomaan syntyi kahtalaisista perusteista. Sen tunnustamisesta, että työn orjuus on loukkaus yksilön ihmisarvoa kohtaan. Sen ymmärtämisestä, että riittävä vapaa-aika ja loma ovat keskeisiä keinoja ylläpitää työn tehokkuutta ja tuloksellisuutta.

Nämä oikeudet eivät toteutuneet pelkän sopuisan yhteisymmärryksen myötä. Kamppailu työn orjuutta vastaan on ollut keskeinen osa työväenliikkeen toimenkuvaa. Työväenliike on vaikuttanut sekä ammattiyhdistysliikkeessä että poliittisessa, demokraattisessa järjestelmässämme. Oikeutta vapaa-aikaan on synnytetty yhtä hyvin työmarkkinasopimuksin kuin lainsäädännöllä.

Juha Sipilän hallituksen vuosi sitten käyttämä tapa yrittää yhteiskuntasopimusta ajautui kiville juuri siksi, että hallitukselta puuttui kiinnostus ymmärtää vapaa-ajan todellinen ja symbolinen arvo. Kyse oli enemmästä kuin yksittäisestä kustannustekijästä tai palkansaajalle myönnetystä edusta. Pakkolaeilla uhkaamalla hallitus kävi käsiksi perustavanlaatuiseen ymmärrykseen sopimuksin vahvistetun ihmisarvon asemasta työn ja vapaa-ajan suhteen määrittäjänä.

Talven kestäneen kamppailun jälkeen syntyi kilpailukykysopimus. Hallitus veti pakkolakiuhkan pois. Palkansaajakeskusjärjestöt ja liitot taipuivat sopimaan työnantajapuolen kanssa, vaikka vapaa-aikaankin puututtiin. Tähän motivoi usko siihen, että äärimaltillisella kokonaisratkaisulla voidaan edistää työllisyyttä. Uskon että sopimisen pontimena oli enemmän solidaarisuus työttömiä kohtaan kuin taipuminen Sipilän hallituksen uhkailujen edessä.

Kesälomakausi paljastaa yhteiskunnan kahtiajakautuneisuuden. Pidempi kesäloma on heillä, joilla on takanaan pidempi jakso yhtenäistä työelämää. Satunnaisissa pätkätöissä olevat ja työttömät eivät pääse osalliseksi tästä suomalaisesta elämänmuodosta. Työtä vailla oleva on tosin vapaa työn kuorman kantamisesta. Työttömänä työnhakijana oleminen on kuitenkin eräänlaista työn orjuutta sekin. Ei ole olemassa vastikkeetonta työttömänä oloa. Velvollisuudet painavat päälle. Kesälomaa työttömyydestä ei ole.

Kun kuuntelen 11 vuotta työttömänä olleen, ikäiseni miehen tarinaa, ajattelen, että hallituksen toimet työllisyyden kohentamiseksi ovat murheellisen vaatimattomia. Pitkäaikaistyöttömien joukkoon tulee edelleen lisää väkeä. Tälle kehitykselle on pantava piste. Tavoite kaikkien mukana pitämisestä suomalaisessa yhteiskunnassa saavutetaan vain, jos pitkäaikaistyöttömyys saadaan katkaistua. Vanhan sanonnan mukaan onni yksillä, kesä kaikilla. Sosialidemokraatit tähtäävät siihen, että onni ja kesä kaikilla.

 

Katso uusimmat puheeni!

Tutustu kirjoituksiini!

Powered by Smart Kotisivutyökalu