Ilkka Kantola - Kansandustaja
Twitter @ilkkakantola
Facebook
Vaalit.fi
 

Kirkon tulee selventää normistoaan

14.04.2016


vastine julkaistu 14.4. Kotimaa-lehdessä

Toimittaja Meri Toivosen uutisessee ”teologia ja juridiikka tappelivat – kumpi voitti” ansaitsee kommentin. 

Maaliskuussa 2017 voimaan tulevan avioliittolain 16§:ssä säädetään (kuten nykyäänkin): Sen lisäksi, mitä vihkimisestä säädetään 15 §:ssä, kirkollisen vihkimisen muut ehdot ja muodot määrää se uskonnollinen yhdyskunta, jossa vihkiminen toimitetaan.

Tämän lainkohdan nojalla Kirkkojärjestyksen 18§:ssä todetaan: Kirkollisesti vihittävien tulee olla rippikoulun käyneitä kirkon jäseniä. Jos toinen kihlakumppani ei ole kirkon jäsen, heidät voidaan vihkiä kirkollisesti, jos kirkkoon kuulumaton on muun kristillisen kirkon tai uskontokunnan jäsen. Kirkolliselle vihkimiselle asetetaan Kirkkojärjestyksessä 81§:ssä myös toinen lisäehto: Kihlakumppanit vihitään kirkollisesti avioliittoon kirkkokäsikirjassa määrätyllä tavalla.

Kirkkojärjestyksessä sen paremmin kuin Kirkkokäsikirjan avioliittoon vihkimiskaavassakaan ei nimenomaisesti todeta, että vihittävien tulee olla eri sukupuolta. Kaavan eräät valinnaisina luettavat tekstit kuitenkin viittaavat selkeästi miehen ja naisen avioliittoon. Vihkimistoimituksen ohjeistuksessa ja kaavassa esiintyvät sanat sulhanen ja morsian.

Kysymys kuuluu, onko kirkko hyväksyessään Kirkkokäsikirjan kaavassa sanat sulhanen ja morsian asettanut ehdon, että vihittävien tulee olla eri sukupuolta. Vai onko vain ohjeistettu vihkijää siitä miten vihittävien kanssa toimitaan johdonmukaisessa järjestyksessä? Normistoa olisi syytä selventää.

Kirkko on hankalassa tilanteessa. Normiston selventäminen suuntaan tai toiseen vaatii Kirkolliskokouksessa ¾ määräenemmistön. Mahdollisen rajauksen tulisi olla Kirkkojärjestyksen tasolla. Toisaalta mahdollisuus samaa sukupuolta olevien kirkolliseen vihkimiseen tulisi ilmetä Kirkkokäsikirjasta.

 

Katso uusimmat puheeni!

Tutustu kirjoituksiini!

Powered by Smart Kotisivutyökalu