Ilkka Kantola - Kansandustaja
Twitter @ilkkakantola
Facebook
Vaalit.fi
 

Talous ei saa sanella kriminaalipolitiikkaa

05.04.2016

julkaistu Helsingin Sanomissa 3.4.2016

Hallituksen kannatettava pyrkimys julkisen talouden tasapainottamiseksi on johtanut muutamiin perustuslain kannalta kyseenalaisiin lakiehdotuksiin. Esitys sakkojen kaksinkertaistamisesta perustuu Sipilän strategisen hallitusohjelman liitteeseen. Ministeriössä on virkamiesvalmisteluna laadittu hallitusohjelmaa toteuttava lakiesitys. Esitystä ei ole kyetty- ehkei edes yritetty - perustella kriminalipoliittisesti. Päinvastoin, esityksessä viitataan tutkimuksiin, joiden mukaan sakkojen korottamisella ei ole merkittävä vaikutusta rikollisuuden ehkäisyssä.

Sakkorangaistukset ovat kuitenkin osa kriminaalipoliittista kokonaisuutta. Rangaistusjärjestelmässä rikosten seuraamusten tulee olla suhteessa toisiinsa. Seuraamusten ankaruusasteikon tulee olla rikosoikeudellisesti perusteltavissa siten, että keskeiset tavoitteet rikosten ehkäisemisessä sekä oikeudenmukaisuuden ja yhdenvertaisuuden edistämisessä toteutuvat. Hallitusohjelmassa tämä näkökulma on kokonaan sivuutettu.

Lakiesityksen käsittely eduskunnassa on kesken. Eduskunnalla on käsissään merkittävä valinta. Jos lakiesitys sakkojen kaksinkertaistamisesta sellaisenaan hyväksytään, tarkoittaa se sitä, että myös jatkossa kriminaalipolitiikan yksinomaiseksi lähtökohdaksi voidaan ottaa julkisen talouden tasapainottaminen. Sakkoja voitaisiin korottaa ja kalliita vankeusrangaistuksia vähentää vain sillä perusteella, että valtion taloutta pitää tasapainottaa. Tällaiselle tielle ei eduskunnan pidä astua.

Ilkka Kantola, kansanedustaja (sd), perustuslakivaliokunnan jäsen, Turku

 

Katso uusimmat puheeni!

Tutustu kirjoituksiini!

Powered by Smart Kotisivutyökalu