Ilkka Kantola - Kansandustaja
Twitter @ilkkakantola
Facebook
Vaalit.fi
 

Kysymys vanhusten kotihoidon tasosta

09.03.2016


Kirjallinen kysymys vanhusten kotihoidon tasosta KK 130/2016 vp

Eduskunnan puhemiehelle
Olemme saaneet taas lukea huolestuttavia viestejä vanhusten kotipalvelussa työskenteleviltä. Työkuorman takia vanhusten saama päivittäinen apu lasketaan pahimmillaan minuuteissa. Muistisairaudet ja liikuntavaikeudetkaan eivät tuo välttämättä lisäapua kotona selviämiseen, vaan vanhukset joutuvat viettämään päivänsä oman onnensa nojassa. Liian usein vasta toistuvien sairaalakäyntien kautta vanhuksen tilaan havahdutaan.

Selväksi on myös käynyt, että vanhusten palvelut ovat liiaksi riippuvaisia asuinpaikasta, omasta tai läheisten kyvystä vaatia palveluita sekä pahimmillaan jopa varallisuudesta. Yksinäinen vanhus kiireisellä kotihoitoalueella ja pienellä eläkkeellä on täysin kotihoidon armoilla. Nopeasti vaihtuva, hyvää tarkoittava henkilökunta ei pysty kaikkea havaitsemaan taikka arvioimaan. Jo perustarpeet ravinnon, terveydenhoidon ja hygienian osalta saattavat jäädä rempalleen.

Kuitenkin yhteiskuntamme pyrkii ikäihmisten kohdalla mahdollisimman pitkään kotona asumiseen laitoshoidon sijaan. Tavoite on sinällään hyvä, mutta se vaatii tukea riittävän hoidon ja sosiaalisten kontaktien kautta. Kansalaisen perusoikeudet eivät vähene iän myötä, päinvastoin niiden merkitys korostuu.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Mitä hallitus aikoo tehdä selvittääkseen vanhusten kotihoidon laadun ja varmistaakseen sen, että jokaisen vanhuksen perusoikeudet toteutuvat kotihoidossa? 

Helsingissä 8.3.2016 

 

Katso uusimmat puheeni!

Tutustu kirjoituksiini!

Powered by Smart Kotisivutyökalu