Ilkka Kantola - Kansandustaja
Twitter @ilkkakantola
Facebook
Vaalit.fi
 

Yhteiskuntakehitys arvioidaan 25 vuoden kvartaalein

18.02.2016


Täysistunnossa 17.2.2016 Valtioneuvoston selonteko: Suomen kehityspolitiikka VNS 1/2016 vp

Arvoisa puhemies! Selonteossa ilahduttaa erityisesti se, että kansainvälisen kaupan merkitys nostetaan esiin. Hallitus pitää tärkeänä, että kohdemaiden mahdollisuuksia saada vientituotteitaan maailmanmarkkinoille parannetaan. Tähän voidaan vaikuttaa muun muassa EU:n kauppapolitiikalla. Viennin esteiden purkamisella voi olla kehittyvien maiden taloudelle paljon suurempi vaikutus kuin maalle annetulla kehitysyhteistyörahoituksella. 

Hallitus katsoo lisäksi, että yritysten roolia kehitysyhteistyössä vahvistetaan merkittävästi. Onkin selvää, että parhaimmillaan yksityinen sektori voi kuljettaa kehityksen perustan luomiseen huomattavasti suuremmat resurssit kuin julkinen kehitysrahoitus. Yritysten roolia arvioitaessa on kuitenkin tärkeätä muistaa, että yhteiskuntien kehitys vaatii pitkäaikaista sitoutumista ja johdonmukaisuutta. Kun pörssiyhtiön onnistumista arvoidaan kolmen kuukauden kvartaalein, on yhteiskuntakehityksen onnistumisen kvartaali pikemminkin 25 vuotta. Kehittymiseensä apua tarvitseva maa ei voi olla yksityisen sektorin pikavoittojen kohdemaa. 

 

Katso uusimmat puheeni!

Tutustu kirjoituksiini!

Powered by Smart Kotisivutyökalu