Ilkka Kantola - Kansandustaja
Twitter @ilkkakantola
Facebook
Vaalit.fi
 

Kirkolliskokous vaativan tehtävän edessä

12.02.2016

mielipidekirjoitus julkaistu Turun Sanomissa 12.2. 

Eduskunta hyväksyi viime kaudella avioliittolain muutoksen, jossa avioliitto voidaan solmia myös kahden samaa sukupuolta olevan kesken. Avioliittolain muutos tulee voimaan. 1.3.2017.

Avioliittolain muutos merkitsee avioliiton käsitteen muuttumista suomalaisessa yhteiskunnassa. Kirkolliskokous joutuu pohtimaan mitä tämä merkitsee kirkon käytäntöjen ja säädösten näkökulmasta. Kirkon säädöshierarkian ylimmällä tasolla, Kirkkolaissa ja Kirkkojärjestyksessä ei säädetä avioliittoon vihittävien sukupuolesta. Avioliitto miehen ja naisen välisenä tulee sen sijaan esiin kirkolliskokouksen hyväksymässä Kirkollisten toimitusten kirjassa.

Avioliittoon vihkimisen kaava on laadittu aikanaan sen oletuksen pohjalta, että avioliitossa on kyse miehen ja naisen liitosta. Vaikka vihkikaavassa ei aseteta tätä koskevaa säännöstä, sen teksteistä käy ilmi, että tämä perinteinen oletus on taustalla.

Eduskunnan laajennettua avioliiton käsitettä, on kirkolliskokouksen edessä sen pohtiminen, mitä tämä merkitsee kirkon toiminnalle vihkiviranomaisena. Onko kirkon omaksuttava yhteiskunnassa hyväksytty avioliittokäsitys vai onko kirkon erikseen säädettävä avioliittokäsitteen rajauksesta kirkollisen vihkimisen osalta? Molemmissa tapauksissa päätöksiin vaaditaan kirkolliskokouksessa ¾ määräenemmistö. Määräenemmistö vaaditaan myönteisessä tapauksessa Kirkkokäsikirjan muutoksiin ja rajaavassa ratkaisussa Kirkkojärjestyksen uuden kohdan säätämiseen.

Muutosten tekemättä jättäminen sisältäisi riskin, että kirkko vihkiviranomaisena tulee harjoittaneeksi syrjintää ilman riittävää perustetta.
 

Katso uusimmat puheeni!

Tutustu kirjoituksiini!

Powered by Smart Kotisivutyökalu