Ilkka Kantola - Kansandustaja
Twitter @ilkkakantola
Facebook
Vaalit.fi
 

Naisten euro pienenee

08.12.2015


Julkaistu Aamusetissa 8.12.2015

Työmarkkinajärjestöjen kyvyttömyys sopia kilpailukykyä parantavista toimista johtaa taka-askeliin palkkatasa-arvon saavuttamisessa. Naisten euro on nyt noin 83 senttiä. Ero miesten palkkoihin johtuu rakenteellisista tekijöistä, ei siitä, mitä paikallisesti sovitaan. Samasta työstä maksetaan lähes poikkeuksetta sama palkka. Toimialat ovat Suomessa vahvasti sukupuolittuneet. Keskimääräinen palkkataso naisvaltaisilla aloilla on matalampi kuin miesvaltaisilla.

Kun kyse on rakenteellisesta ongelmasta, epätasa-arvon poistamisessa keskeinen vaikutusvalta on ollut työmarkkinakeskusjärjestöillä ja niiden sopimilla tupo- tai raamiratkaisuilla. Tällainen ratkaisu näytti vielä hetki sitten mahdolliselta, kun SAK, STTK ja Akava olivat löytämässä yhteisen esityksen äärimaltillisesta ratkaisusta seuraavalle sopimuskaudelle. Ratkaisussa oli myös AKT mukana, ja tällä olisi pitkäksi aikaa varmistettu sekä työrauha että erittäin maltillinen kustannuskehitys. Juuri se, mitä maan hallituskin hartaasti toivoo.

Työnantajapuolen EK:ssa haluttiin herkässä tilanteessa kuitenkin julkistaa oma pidemmän ajan visio. Sen mukaan työnantajapuoli ei tämän jälkeen enää koskaan tulisi sitoutumaan tupo-ratkaisuihin. Sopimusyhteiskuntamalliamme tiukasti murentavan tavoitteen julkituominen sai AKT:n irtautumaan jo neuvotellusta SAK:n äärimaltillisesta sopimusratkaisusta. AKT:n irtauduttua EK puolestaan katsoi, ettei voi jatkaa ”yhteiskuntasopimusneuvotteluja” SAK:n kanssa.

Tämä on surullista erityisesti naisvaltaisten alojen kannalta. Juha Sipilän hallitus jatkaa ns. pakkolakipaketin valmistelua samalla kun Suomi kulkee kohti ensi syksyn vaikeata työmarkkinatilannetta. Ennakkotiedot tulevasta lainsäädännöstä viittaavat vahvasti siihen, että pakkolait purevat erityisesti naisvaltaisiin aloihin. Laajan sopimusyhteiskuntamallin avulla on voitu edistää solidaarista palkkapolitiikkaa. Nyt ei jäljelle jää kovin paljon solidaarisuuselementtejä, ja naisten euro tulee pienenemään.

Ilkka Kantola, kansanedustaja (sd.)

 

Katso uusimmat puheeni!

Tutustu kirjoituksiini!

Powered by Smart Kotisivutyökalu