Ilkka Kantola - Kansandustaja
Twitter @ilkkakantola
Facebook
Vaalit.fi
 

Itseluottamus tarttuu hyvässä ympäristössä

10.12.2015

julkaistu Turun ammattikorkeakoulun englanninkielisessä Sun Ship-lehdessä 4/2015, voit lukea lehden kokonaisuudessaan täällä

Opiskeluaika oppilaitoksessa kestää vuosia. Näillä vuosilla on suuri vaikutus siihen, miten ihminen muodostaa käsityksen omista mahdollisuuksistaan. Itseluottamukseen vaikuttaa opintojen eteneminen ja menestys opinnoissa. 
Kokemus onnistumisesta opinnoissa ei synny ilman omia ponnisteluja, paneutuvaa työntekoa. Päästäkseen nauttimaan onnistumisen mukavuudesta on oltava valmis ajoittain siirtymään kovan työskentelyn ja vaivannäön epämukavuusalueelle.
Itseluottamus on tärkeä menestymisen edellytys yksilön elämässä. Oppilaitoksen toimintatavat, käytännöt ja kulttuurit ovat tärkeitä tekijöitä itseluottamuksen synnyttämisessä. Kun katson taaksepäin omaa opiskeluaikaani korkeakoulussa 80-luvulla, tiedostan, miten ratkaiseva merkitys omille opinnoilleni oli muutamilla innostavilla ja asiaansa uskovilla opettajilla. Tiedekunnassa oli myös väsähtäneisyyttä ja luovuttamisen henkeä. Mutta graduvaiheessa hakeuduin innostavimpien opettajien ohjaukseen.

Innostus luo motivaatiota ja menestystä
Luottamus omiin taitoihini ja mahdollisuuksiini kasvoi nopeasti yhteisössä, jossa opettajat olivat aidosti ylpeitä oppiaineestaan. Opettajien menestyminen tutkijoina kansainvälisessä tiedeyhteisössä lisäsi oppiaineeni painoarvoa ja opintojen yhteyttä kansainväliseen tiedeyhteisöön. Tämä lisäsi nuoren opiskelijan itseluottamusta ja kasvatti motivaatiota siinä määrin, että opinnot johtivat kansainvälisen tason väitöskirjan julkaisemiseen. Toimintakulttuurissa tavoite asetettiin korkealle, ja sen saavuttamiseen annettiin keinot.
Korkeakoulun tehtävänä on antaa opiskelijalle valmiudet työelämään ja jatko-opintoihin. Tämän rinnalla jokaisen oppilaitoksen tulee varustaa opiskelijoita aktiiviseen kansalaisuuteen yhteiskunnassa. Nopean ja jatkuvan viestinnän maailmassa yksilö on läsnä lukemattomissa verkostoissa. Vaikutusmahdollisuudet ovat valtavat sille, joka haluaa olla aktiivinen. 
Vaikuttaminen ja aktiivisuus perustuvat itseluottamukseen. Siihen, että tuntee oman osaamisensa ja uskoo, että itsellä on mielekkäitä kysymyksiä ja olennaista sanottavaa. Ammattikorkeakoulun yhteiskunnallinen vaikuttavuus ulottuu elinkeinoelämää ja työn maailmaa laajemmalle. Vahvan itseluottamuksen omaava oppilaitos synnyttää aktiivisia ja itseensä luottavia kansalaisia.

Ilkka Kantola, kansanedustaja (sd),  teol. tri., TurkuAMK:n hallituksen varapj.
 

Katso uusimmat puheeni!

Tutustu kirjoituksiini!

Powered by Smart Kotisivutyökalu