Ilkka Kantola - Kansandustaja
Twitter @ilkkakantola
Facebook
Vaalit.fi
 

Lapset yrittävät salata köyhyyden

16.11.2015

Kansainvälistä Lapsen oikeuksien päivää vietetään 20. marraskuuta. Suomessa vuoden 2015 kansallinen teema on lapsiperheiden köyhyys. Turussa vietetään perjantaina Lapsen oikeuksien päivää järjestämällä lapsiperheiden köyhyyttä käsittelevä aamiaistilaisuus Perhetalo Heidekenillä. Tilaisuuden järjestää Varsinais-Suomen lastensuojelujärjestöt ry.

Mikä erottaa köyhän ja rikkaan lapsen? 
Taloudellinen tilanne muokkaa lasten ja nuorten ajattelutapaa, luonnetta ja käytöstä, kertoo sosiaalityöntekijä Minna Rantalaiho, Perhetalo Heidekenin Lapsen oikeuksien päivän pääpuhuja Taloudellinen eriarvoisuus lasten arjessa tutkimuksen tuloksista. Tutkimuksen mukaan taloudellisen runsauden keskellä elävää lasta pidetään normaalina ja tavallisena. Köyhempiä lapsia on kuvattu puolestaan vetäytyviksi, laiskoiksi ja epäsosiaaliseksi. 
Erot lasten ja heidän perheidensä taloudellisissa resursseissa ovat lasten arkea. Kuluttaminen on yhä merkittävämpi osa lapsuutta. Köyhyys määrittää lasten kaverisuhteita ja osallisuutta, toteaa Minna Rantalaiho tutkimuksesta esiin tulleesta.

Köyhyys aiheuttaa ulkopuolisuuden kokemuksia ja häpeää sekä lisää mielenterveysongelmia
Köyhyyden aiheuttamasta sosiaalisesta häpeästä vääristyy pahimmillaan minuus. Ajallemme on tyypillistä sälyttää yksilön vastuulle onnistuminen ja epäonnistuminen. Eriarvoisuudesta on puhuttava; lapsia ja nuoria ei saa jättää asian kanssa yksin, sanoo Miia Hänninen, Lastensuojelujärjestöt ry:n toiminnanjohtaja.

Yli 100 000 Suomessa asuvaa lasta elää pienituloisissa kotitalouksissa. OECD:n mukaan Suomi on ollut 2000-luvulla maa, jossa köyhyys ja eriarvoisuus ovat kasvaneet muita Euroopan maita nopeam-min. Alueelliset köyhyyserot, ylisukupolvinen köyhyys ja työttömyyden aiheuttama äkillinen köyhyys ovat lasten todellisuutta. Köyhyys vaikuttaa kielteisesti lapsen hyvinvointiin ja kehitykseen. Kyse on vakavasta asiasta niin yksilöiden kuin yhteiskunnankin kannalta ja empatiakuilua on kavennettava, sanoo Miia Hänninen, Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry:stä. 

Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry vetoaa, että lapsiperheiden köyhyyteen ja tulee kiinnittää erityistä huomiota ja lapsivaikutusten arviointi tulee tehdä kaikissa lapsia koskevissa päätöksissä YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen mukaisesti.

Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry:n juuri valittu puheenjohtaja kansanedustaja Ilkka Kantola, joka aloittaa tehtävässään tammikuussa 2016 toteaa: ” Hyvinvoinnin ja talouskasvun kehitykset erkanivat Suomessa toisistaan 1990-luvun laman myötä. Köyhyydellä on kauaskantoiset vaikutuksen lasten ja nuorten hyvinvointiin. Lasten, nuorten ja perheiden tarvitsemat palvelut on turvattava”.

Lisätietoja: Miia Hänninen, toiminnanjohtaja, Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry, puh. 044 5355 131

Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry on alueellinen asiantuntija-, kumppanuus- ja vaikuttajajärjestö, jolla on 29 jäsenjärjestöä. Jäsenjärjestöissä työskentelee noin 650 ammattilaista ja 2200 vapaaehtoista. Järjestö seuraa ja edistää lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia Varsinais-Suomessa, sekä edistää lastensuojelujärjestöjen keskinäistä yhteistoimintaa ja yhteistyötä julkisen ja yksityisen sektorin kanssa.

 

Katso uusimmat puheeni!

Tutustu kirjoituksiini!

Powered by Smart Kotisivutyökalu