Ilkka Kantola - Kansandustaja
Twitter @ilkkakantola
Facebook
Vaalit.fi
 

Ei syytesuojaa verorikollisille

29.10.2015


mielipidekirjoitus 29.10.2015

Suomalaisen yhteiskunnan menestys perustuu luottamukseen. Luottamus viranomaisiin ja julkiseen valtaan on vahvaa niin kauan kuin ihmiset kokevat, että kaikkia kohdellaan lain edessä ja myös tosiasiallisesti yhdenvertaisesti. Yhdenvertainen kohtelu on niin tärkeä asia, että siitä on säädetty perustuslain tasolla.

Verotus kuuluu asioihin, joissa kansalaisten on voitava luottaa siihen, että heitä kohdellaan yhdenvertaisesti ja oikeudenmukaisesti. Veronmaksuvelvollisuuden perusteiden tulee koskea kaikkia samalla tavalla. Verorikoksiin syyllistyneitä on kohdeltava syyte- ja rangaistusmenettelyssä johdonmukaisesti ja yhdenvertaisesti. Tämä on välttämätöntä luottamuksen ja veromoraalin ylläpitämiseksi.

Hallituksen esitys verorikollisille yhden vuoden aikana annettavasta syytesuojasta, armahduksesta, on vakava uhka veromoraalille ja luottamukselle. Tärkeä kannustin rehellisyyteen tulojen ilmoittamisessa on varmuus siitä, että epärehellisyydestä rangaistaan johdonmukaisesti. Hallituksen esityksessä tämä johdonmukaisuus murennetaan heikoin perustein. Verorikollisille ei tule antaa syytesuojaa.

Ilkka Kantola, kansanedustaja (sd), Turku

 

Katso uusimmat puheeni!

Tutustu kirjoituksiini!

Powered by Smart Kotisivutyökalu