Ilkka Kantola - Kansandustaja
Twitter @ilkkakantola
Facebook
Vaalit.fi
 

TSL:n puheenjohtaja ja kansanedustaja Ilkka Kantola: Hallitus on romuttamassa sivistyksellisen tasa-arvon

09.10.2015

Tiedote

Maan hallitus on hankalien päätösten edessä. Se perustelee esittämiään rakenteellisia muutoksia ja leikkauksia vaikealla talouden tilalla. Yhtenä ratkaisuna hallitus näkee aikuiskoulutuksen tukeen liittyvät leikkaukset.  - Poikkeuksellisina aikoina on kysyttävä toteutetaanko tarvittavat muutokset oikeudenmukaisesti kaikkia kansalaisia ajatellen ja vahvistavatko ne sivistyksellisen tasa-arvon toteutumista suomalaisessa yhteiskunnassa, kansanedustaja Ilkka Kantola sanoo. Hän on Työväen Sivistysliiton hallituksen puheenjohtaja.

Valtion aikuiskoulutustuen hallitus haluaa muuttaa valtion lainatakaukseksi. Päätös merkitsisi käytännössä niin yrittäjien aikuiskoulutustuen kuin sovitellun palkansaajien aikuiskoulutustuen lakkauttamista. Jäljelle jäisi vain työttömyysvakuutusmaksuista rahoitettu ansio-osa
Hallituksen päätös romuttaisi näin ollen aikuiskoulutustukijärjestelmän. Samalla se poistaisi työttömyyttä ennaltaehkäisevän muutosturvan keinovalikoimasta.
- Näyttää siltä, että hallitus haluaa rokottaa erityisesti palkansaajaväestöä omaehtoisen itsensä kehittämisen näkökulmasta. Yrityksethän vastaavat useimmiten suoraan itse ylempien toimihenkilöiden ja johdon koulutuskustannuksista, Kantola sanoo.

Pienituloisia, alle 2 500 euroa kuukaudessa ansaitsevia, on aikuiskoulutustuen saajista lähes puolet. Useimmat heistä ovat naisia. Pienituloisille työn ja opintojen yhdistäminen tuen lakkautuksen jälkeen vaikeutuisi olennaisesti.
- Suomalaiset ovat ylpeitä sivistyksellisestä tasa-arvosta. Suomea arvostetaan nimenomaan korkeatasoisesta koulutuksesta. Koko koulutusjärjestelmämme perustana ovat oikeudenmukaisuus ja yhdenvertaisuus. Jokaisella on sukupuoleen tai taustaan katsomatta oikeus koulutukseen, Kantola muistuttaa.

Työelämä perustuu jatkuvaan uuden omaksumiseen elinikäisen oppimisen periaatteen mukaisesti. Aikuiskoulutuksen tukijärjestelmä on rakentunut tasa-arvon periaatteelle. Jokaisella palkansaajalla ja yrittäjällä on mahdollisuus kehittää koulutuksen avulla osaamistaan.
TSL ry:llä on 32 jäsenjärjestöä, joista valtaosa on palkansaajajärjestöjä. Liitto on toiminut lähes sata vuotta sivistyksellisen tasa-arvon puolesta suomalaisessa yhteiskunnassa.
- Työväen Sivistysliitto TSL toivoo, että maan hallitus harkitsee uudelleen leikkauksia koulutusjärjestelmän tukeen sekä kuuntelee aidosti koulutuskentän osaajia, Kantola sanoo.

 

Katso uusimmat puheeni!

Tutustu kirjoituksiini!

Powered by Smart Kotisivutyökalu