Ilkka Kantola - Kansandustaja
Twitter @ilkkakantola
Facebook
Vaalit.fi
 

Vaaliteemani vuoden 2015 eduskuntavaaleissa

19.03.2015
INHIMILLISYYS - haluan, että
Varmistamme hoivan jokaiselle vanhukselle. Ihminen ansaitsee kunnioittavan huolenpidon elämänsä loppuun asti.
Varmistamme eläkeläisten toimeentulon. Pienimpiä eläkkeitä on nostettava. Elinkustannuksia on hillittävä.
Parannamme päihde- ja mielenterveysongelmaisten hoitoon pääsyä ja hoidon vaikuttavuutta. 
 
TYÖ - haluan, että
Jokainen löytää itselleen työn, jolla tulee toimeen ja joka luo vakautta elämään.
Tuemme työntekijää kehittämään ammattitaitoaan ja osaamistaan.
Lopetamme alipalkkauksen ja pääsemme eroon nollatyösopimuksista. Joustot tulee toteuttaa työntekijän ehdoilla.
Kehitämme nuorisotakuuta. Työllistymispalvelut tulee nostaa uudelle tasolle työntekijän ja työpaikan kohtaamiseksi. 
 
SIVISTYS – haluan, että 
Jokainen lapsi saa tukea kehitykselleen jo ennen kouluikää. On varmistettava päivähoidon henkilöstön riittävä osaaminen ja määrä.
Toteutamme hyvän peruskoulun, jossa jokaisen lapsen erityiset tarpeet ja lahjat huomioidaan.
Jokainen peruskoulun päättänyt suorittaa lukion tai ammatillisen tutkinnon. Opetuksen yhteyttä käytännön työelämään on lisättävä.
Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen tehokkuudesta ja laadusta huolehditaan.
 
RAUHA – haluan, että 
Suomi toimii ulko- ja turvallisuuspolitiikassaan jännitysten lieventäjänä. Turvallisuutemme tulee jatkossakin perustua luottamuksen varjelemiseen.
Suomi tukee oikeusvaltiokehitystä hauraissa valtioissa. Suomen tulee osallistua kansainväliseen rauhanturvatoimintaan.
Suomen tulee toimia eriarvoisuuden vähentämiseksi niin Suomessa kuin kansainvälisestikin.


Inhimillinen tekijä - Ilkka Kantola  nro 41
 

Katso uusimmat puheeni!

Tutustu kirjoituksiini!

Powered by Smart Kotisivutyökalu