Ilkka Kantola - Kansandustaja
Twitter @ilkkakantola
Facebook
Vaalit.fi
 

EU ei ole arvoyhteisö

25.01.2015

julkaistu Iltalehden blogina 21.1.2014
 
Ei ole totta, että EU:lla on yhteiset arvot. Tämä näkyy tuoreimmin Espanjan keskustaoikeistolaisen hallituksen suunnitelmassa kiristää maan aborttilakia dramaattisesti. Pääministeri Rajoy tavoittelee lakia, joka kieltää raskaudenkeskeytykset kokonaan lukuun ottamatta tapauksia, joissa raskaus on raiskauksen tulos tai naisen terveys on vakavasti uhattuna. Pääministerin tavoitteena ei ole espanjalaisten arvomaailman mukaisen lainsäädännön edistäminen vaan yritys varmistaa kannatus tietyn konservatiivisesti ajattelevan väestöryhmän taholla. Hanke on vastakkainen monien espanjalaisten arvoille ja todella kaukana esimerkiksi pohjoismaisista arvoista.
 
Toinen esimerkki jyrkkiä arvojen eroja ilmentävästä lainsäädännöstä on EU:n jäsenmaiden erilainen avioliittolainsäädäntö. Erilaisista arvoista nousevien lakien yhteen sovittaminen tilanteessa, jossa eri maiden kansalaisten kesken solmittu avioliitto purkautuu, on vähintäänkin haasteellista, jos toisessa maassa avioero käynnistyy yksipuolisella ilmoituksella ja toisessa maassa avioero ei ole mahdollinen lainkaan.
 
Toisin kuin juhlapuheissa todetaan, Euroopan unioni ei perustu yhteisiin arvoihin. Euroopassa on aina ollut eri tavoin ajattelevia ja erilaisia arvoja edustavia ihmisiä. Sotia on käyty paitsi taloudellisista ja geopoliittisista syistä myös keskenään ristiriidassa olevien, kilpailevien arvojen, uskomusten ja uskontojen takia. Kristillisen Euroopan historia on ollut kirkkojen ja uskontokuntien pirstoutumisen historiaa. Sen lisäksi islamin vaikutteet ovat vuosisatojen kuluessa tulleet Eurooppaan monin eri muodoin huipputieteestä laajamittaiseen aseelliseen konfliktiin.
 
Eurooppalainen elämänmuoto on aina ollut muutoksessa ja tämä muutos jatkuu. Muutokset elämäntavoissa heijastuvat myös arvoja koskevina muutoksina. Poliittisen eliitin virallisina julistamat ”yhteiset arvot” edustavat yhtä puheenvuoroa eurooppalaisessa arvokeskustelussa. Euroopan unionin pystyttämisessä on koossapitävää identiteettiä rakennettu johtajien voimin listaamalla joitakin arvoja, jotka siinä yhteydessä on nähty luovuttamattoman tärkeiksi.
 
Vaikka näitä arvoja onkin päämiesten toimesta listattu ja ohjaaviksi asetettu, Euroopan unionia yhdistävä tekijä on sittenkin yhteinen historia enemmän kuin yhteiset arvot. Euroopan historiassa on voittoja ja ylpeyden aiheita. Historiassa on tappioita ja häpeän aiheita. Tästä kunniasta ja tästä häpeästä on EU syntynyt ja luotu. Jos halutaan puhua ”Euroopan sielusta”, on silloin ajateltava enemmän yhteistä muistia kuin yhteisiä arvoja.
 
EU ei ole uskonyhteisö. Se ei myöskään ole ainakaan ensisijaisesti arvoyhteisö. Euroopan unionin jäsenmaita yhdistää historian ohella yhteinen ymmärrys ja näkemys menettelytavoista, joilla voidaan ja tulee rauhanomaisesti sovittaa yhteen erilaiset intressit ja erilaiset katsomukset ja arvot. Demokratia, oikeusvaltio ja riippumaton tuomioistuinlaitos ovat nimityksiä instituutioille, jotka ilmentävät yhteisesti sovittuja menettelytapoja. Myös ”markkinatalous” ja sitä sivuavat periaatteet ihmisten, pääomien, palvelujen ja tavaroiden liikkuvuudesta ovat ilmauksia menettelytavoista, joilla yhteisö on päättänyt hakea taloudellista kasvua ja kehitystä.
 
Puhe menettelytavoista on täsmällisempää kuin puhe arvoista. Esimerkki: Henkilö saattaa todeta, että yksi EU:n yhteisistä arvoista on moniarvoisuus. Mitä hän tällä mahtaa tarkoittaa? Sitäkö että EU:n mielestä kaikki arvot ovat samanarvoisia? Jos tämä on totta, mitä järkeä sitten olisi puhua jostain erityisistä EU:lle tyypillisistä arvoista? Kun demokratiasta tai riippumattomasta tuomioistuinlaitoksesta puhutaan menettelytapoina, EU:n yksiselitteinen kanta on, ettei näille ole vaihtoehtoja. EU torjuu diktatuurin ja oligarkian. EU ei hyväksy poliittisesti ohjattua tai rahalla korruptoitua tuomioistuinlaitosta.
 
Moniarvoisuus, mitä se sitten tarkoittaakin, voi olla mahdollista, mutta vain siinä määrin, kuin se ei ole ristiriidassa yhdessä sovittujen menettelytapojen kanssa. Euroopan parlamentti ilmentää yhteisön moniarvoisuutta. Parlamentissa ottavat yhteen erilaiset arvot ja ideologiat, toisistaan poikkeavat käsitykset siitä, mikä on ihmiselle hyvää. Arvot pitävät koossa poliittisia ryhmiä ja asettavat ne kamppailemaan keskenään. Mutta menettelytavat tässä kaikessa ovat ne, joista vallitsee laaja yksimielisyys. Tämä yksimielisyys varmistaa, että EU on jatkossakin Nobelinsa arvoinen.
 
Kun uusia tehtäviä tulee EU:n ratkottavaksi, suurin osa ajasta menee menettelytavoista sopimiseen. Tämä kuvastaa hyvin sitä, miten vahvana liimana yhteisesti sovittuja menettelytapoja pidetään. EU ei ole yhteinen käsitys arvoista, EU on yhteinen käsitys menettelytavoista.
 

Katso uusimmat puheeni!

Tutustu kirjoituksiini!

Powered by Smart Kotisivutyökalu