Ilkka Kantola - Kansandustaja
Twitter @ilkkakantola
Facebook
Vaalit.fi
 

Ei maksumuuria Ylen sisällöille

09.04.2015
 
julkaistu Iltalehden blogina 8.4.2015
 
Iltalehden uutisen mukaan hallituspuolueet Norjassa aikovat ehdottaa yleisradioyhtiö NRK:n verkossa julkaisemien uutisten muuttamista maksullisiksi. Ehdotuksen taustalla on huoli kaupallisen median aseman heikkenemisestä ja sitä myöden uutistarjonnan yksipuolistumisesta. Lehtijutun mukaan hallituspuolue Höyren taholta korostetaan, että NRK:n ydintoiminta-alueen tulee olla televisio ja radio.
 
Myös Suomessa on kaupallisen median taholta ilmaistu huoli Yleisradion vahvasta sitoutumisesta nettiin jakelukanavana. Julkisen palvelun maksuttomina jakamien uutissisältöjen on katsottu heikentävän kaupallisen median edellytyksiä laittaa omia uutissisältöjään netissä maksumuurin taakse. Kotimaisessa keskustelussa ei tosin ole riittävästi huomioitu sitä, että maksuttomia uutissisältöjä netissä haetaan laajimmin kaupallisen median ylläpitämiltä sivuilta.
 
Ei kuitenkaan ole yllättävää, että Suomessakin herätetään nyt kysymys siitä, tulisiko Ylenkin laittaa netissä jaettavia sisältöjä maksumuurin taakse. Parantaisiko tämä kaupallisen median asemaa vai ei, jää arvailujen varaan.
 
Nopeankin analyysin jälkeen on helppo todeta, ettei Norjaan ehdotettu malli sovi Suomeen. Yle-veroa säädettäessä perusteena oli nimenomaan se, että Ylen rahoituksessa laitesidonnaisuudesta luovutaan. Yle-veroa maksavat kaikki riippumatta siitä onko kotona tv-vastanotin vai ei. Rahoitusjärjestelmän uudistamisen taustalla oli teknologinen kehitys ja sen mukanaan tuoma mahdollisuus jakaa ja ottaa vastaan sisältöjä monia erilaisia jakelukanavia ja päätelaitteita käyttäen. Yle-veron maksaja saa vastineeksi Ylen tuottamia ja jakamia sisältöjä kaikista niistä laitteista jotka ovat nyt tai tulevaisuudessa jakeluun ja vastaanottamiseen käytettävissä.
 
Jos nettijakeluun nyt laitettaisiin maksumuuri, merkitsisi se, että henkilö joutuisi maksamaan sisällöistä kahteen kertaan, ensin Yle-verona, sitten maksumuurin yli päästäkseen. Vain televisiovastaanottimesta ja radiosta voisi sisältöjä katsoa ja kuunnella Yle-veron perusteella. Norjan hallituspuolueiden maahan ehdottaman muutoksen toteuttaminen Suomessa merkitsisi paluuta vanhaan järjestelmään.
 
Kaupallisen median selviytyminen on tärkeätä uutistoiminnan monipuolisuuden ja sananvapauden kannalta. Norjassa ehdotettu ratkaisu ei kuitenkaan sovellu Suomeen. Viestintäpolitiikassa on pohdittava muita keinoja.
 

Katso uusimmat puheeni!

Tutustu kirjoituksiini!

Powered by Smart Kotisivutyökalu