Ilkka Kantola - Kansandustaja
Twitter @ilkkakantola
Facebook
Vaalit.fi
 

Saamelaiskäräjälaista

09.03.2015
Arvoisa puhemies! Perustuslakivaliokunta järjesti hyvin laajan asiantuntijakuulemisen tämän lakiesityksen käsittelyssä. Valiokunta on myös kuluneella vaalikaudella vieraillut saamelaisalueella, jolloin on ollut mahdollista keskustella asianomaisten kanssa. Valiokunnassa kuultujen asiantuntijoiden näkemysten kirjo oli laaja ja näkemykset monin osin keskenään vastakkaisia.

Näkemykset siitä, mikä on oikeudenmukaista tai epäoikeudenmukaista, tai mikä toteuttaa vähemmistöjen ihmisoikeuksia johdonmukaisesti, poikkesivat toisistaan jyrkästi. Asian vaikeutta kuvastaa se, että valiokunta päätyi äänestämään ja hallituksen esitys ei äänestyksessä saanut lainkaan tukea taakseen sellaisenaan.

Keskustelun aikana valiokunnan puheenjohtaja, edustaja Koskisen johdolla laadittiin kompromissiesitys, jossa pyritään kohtuudella huomioimaan keskenään vastakkaisia intressejä. Valiokunnan äänestyksessä tämä ehdotus, jossa saamelaismääritelmää olisi hienokseltaan muutettu, hävisi enemmistön kannalle, jossa päädyttiin säilyttämään saamelaismääritelmä nykyisellään. Valiokunnan puheenjohtaja on esitellessään valiokunnan mietintöä esitellyt myös siihen liitetyn vastalauseen.

Arvoisa puhemies! Kannatan edustaja Koskisen tekemää esitystä.

 

Katso uusimmat puheeni!

Tutustu kirjoituksiini!

Powered by Smart Kotisivutyökalu