Ilkka Kantola - Kansandustaja
Twitter @ilkkakantola
Facebook
Vaalit.fi
 

Ihmisten etääntyminen toisistaan pysäytettävä

12.03.2015

 Arkkipiispa Kari Mäkisen johtama köyhyysryhmä julkaisi 10.3. hallitusohjelmatavoitteensa. Työryhmän mielestä köyhyys ja syrjäytyminen ovat aiempaa syvempiä ongelmia. Kuilu hyvin toimeentulevien ja köyhyydessä elävien välillä on kasvanut. Enemmistö katsoo huono-osaisuutta etäisyyden päästä.
 
-Ihmisryhmien etääntyminen toisistaan on kasvanut niin paljon, etteivät erilaisissa elämäntilanteissa olevat enää ymmärrä toisiaan, kertoo SDP:n kansanedustaja Ilkka Kantola.
 
-Sosiaalinen erkaantuminen aiheuttaa haittaa koko yhteiskunnalle, sillä pienen kansakunnan täytyy menestyäkseen pysyä yhtenäisenä. Syrjäytyminen on sekä inhimillinen että yhteiskunnallinen tragedia johon on puututtava, toteaa Kantola.
 
-Meidän on puututtava syveneviin hyvinvointi- ja terveyseroihin ja turvata välttämättömät peruspalvelut koko kansakunnalle, jotta osa kansasta ei ajaudu yhä syvempään syrjäytymiseen ja pahoinvointiin. Vääränlaiset leikkaukset ja säästöt tulevat pitkällä aikavälillä hyvin kalliiksi, kertoo Kantola.
 
 

Katso uusimmat puheeni!

Tutustu kirjoituksiini!

Powered by Smart Kotisivutyökalu