Ilkka Kantola - Kansandustaja
Twitter @ilkkakantola
Facebook
Vaalit.fi
 

Tarvitsemme palkitsevan sote-ratkaisun

20.02.2015

 Perustuslakivaliokunnan annettua lausuntonsa hallituksen sote-lakiesityksestä näyttää selvältä, ettei sote-uudistusta saada valmiiksi tällä vaalikaudella. Valiokunnan esittämät valtiosääntöoikeudelliset huomautukset puuttuvat esityksen heikkouksiin kansanvaltaisuuden ja esitetyn rahoitusjärjestelmän kohdalla. Perustuslaki on poliittista tahtoa vahvempi. Yritykset hallituksen esityksen jatkokehittämiseksi perustuslain mukaiseksi jatkuvat nyt sosiaali- ja terveysvaliokunnassa. Eduskunnalla on jäljellä kolmisen työviikkoa, joiden aikana selviää, mitä tuosta esityksestä mahdollisesti menee läpi ja mitä ei.
 
On selvää, että seuraava hallitus ja  eduskunta saavat tehtäväkseen sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämistä koskevien uudistusten viemisen loppuun. Riippumatta siitä, mihin asentoon uudistus ehtii kuluvan vaalikauden päättyessä, on jo nyt ryhdyttävä rakentamaan suunnitelmaa jatkotyölle. Virheistä on opittava.
 
Jatko on valmisteltava parlamentaariselta pohjalta. Uudistus on laajakantoinen, koko maata koskettava ja pitkäksi ajaksi tarkoitettu. Nykyinen esitys syntyi, kun mukaan tulivat kaikki eduskuntapuolueet. Jatkotyö ei voi tapahtua tätä vähäisemmän poliittisen tuen varassa.
 
Uudistuksen tärkeimpiä tavoitteita ovat olleet terveyden edistäminen, eriarvoisuuden vähentäminen ja kustannustehokkuus. Näistä on jatkotyössäkin pidettävä kiinni. Kysymys on sekä kansalaisten perusoikeuksista että julkisen talouden kestävyysvajeen korjaamisesta. Rakenteen tulee palkita terveyden edistämisestä, eriarvoisuuden vähentämisestä ja tehokkuudesta niitä, jotka rahoittavat palvelujen järjestämisen. Uudistuksen jatkotyössä tulisikin tähdätä siihen, että järjestämisvastuu ja rahoitusvastuu kuuluvat yhteen. Kun toimit tehokkaasti tavoitteiden suuntaan, säästät rahaa. Jos toimit taitamattomasti, saat lisää maksettavaa.
 
Riippumatta siitä päädytäänkö kuntapohjaiseen, alueelliseen vai ministeriövetoiseen järjestelmään, edellä olevaa näkökulmaa ei pidä unohtaa. Hallituksen esitystä on julkisuudessa moitittu erityisesti siitä, että rahoittajien vaikutusmahdollisuudet kustannusten syntymiseen ja palvelujen laatuun jäävät liian vähäisiksi tai epäselväksi. Jääminen ”pelkäksi maksumieheksi” ei houkuta.
 

Katso uusimmat puheeni!

Tutustu kirjoituksiini!

Powered by Smart Kotisivutyökalu