Ilkka Kantola - Kansandustaja
Twitter @ilkkakantola
Facebook
Vaalit.fi
 

Geopolitiikasta

14.01.2015
Ilkka Kantola /sd: Arvoisa puhemies! Venäjän tapa pyrkiä ratkaisemaan entisen Neuvostoliiton alueelle syntynyttä geopoliittista pirstoutuneisuutta ja epävakautta on konkretisoitunut Venäjän kansainvälisiä sopimuksia rikkovassa toiminnassa Ukrainassa. EU ei ole voinut jäädä sivustakatsojaksi tässä tilanteessa. EU on poliittisena yhteisönä osoittanut toimintakykynsä, kun se on yksimielisesti tuominnut Venäjän laittomat toimet ja lisäksi pyrkii asettamillaan pakotteilla painostamaan Venäjää neuvottelupöytään syntyneen kriisin rauhanomaiseksi ratkaisemiseksi.

Suomi on EU:n 20-vuotiaana jäsenenä tässä kaikessa mukana. Voimakkaammin kuin kenties koskaan toisen maailmansodan jälkeen Suomi on EU:n mukana nyt kohdistamassa poliittisia vaatimuksia Venäjää kohtaan. Uusi turvallisuuspoliittinen asemamme konkretisoituu nyt tällä tavalla.

Maailma ei kuitenkaan ole mustavalkoinen. Eräiden muiden EU-maiden tavoin Suomi ylläpitää kahdenvälisiä suhteita Venäjään. Ulkoministeri ja tasavallan presidentti ovat säännöllisesti keskusteluyhteydessä kollegoihinsa Venäjällä, kuten on kuultu. Taloudelliset pakotteet eivät tähtää Venäjän eristämiseen läntisestä yhteisöstä, vaan sen palaamiseen asialliseen ja kunnioittavaan yhteistyöhön naapuriensa ja kansainvälisten yhteisöjen kanssa. On tärkeätä, että diplomaattisia ponnisteluja jatketaan pakotepoliittisen linjan rinnalla.
 

Katso uusimmat puheeni!

Tutustu kirjoituksiini!

Powered by Smart Kotisivutyökalu