Ilkka Kantola - Kansandustaja
Twitter @ilkkakantola
Facebook
Vaalit.fi
 

Yleisradion rahoituksesta

04.11.2014
Arvoisa puhemies! Haluan kiittää valiokuntaa paneutuvasta mietinnöstä, huolella laaditusta mietinnöstä tärkeässä asiassa. Se, että valiokunta näin on paneutunut tässä kohdassa Ylen kysymyksiin, osoittaa hyvin sen, että tässä omistaja käyttää ääntä. Eduskuntahan on Yleisradion omistaja. Hallintoneuvoston tehtävänä on valvoa Yleisradion toimintaa, mutta viime kädessä eduskunta sitten juuri valiokunnan mietintöjen kautta omalta osaltaan suorittaa myös tätä valvontatehtävää omistajan oikeudella.

Arvoisa puhemies! Kun Yleisradion rahoitusjärjestelmä uudistettiin, niin tavoitteena oli pysäyttää se ikävä kierre, jossa televisiomaksuun perustuva järjestelmä oli rapautumassa ja suurempi kuorma siitä maksusta tuli niiden kannettavaksi, jotka rehellisesti suostuivat televisiomaksua maksamaan, ja yhä suurempi määrä oli niitä, jotka eivät ollenkaan maksaneet televisiomaksua, vaikka katsoivatkin televisiota. Uusi rahoitusjärjestelmä saatiin syntymään ja kuviteltiin, että saadaan aikaan uusi, vakaa järjestelmä, ja tämä indeksisidonnaisuus siihen laadittiin juuri sen takia, että Yleisradio olisi mahdollisimman kaukana poliittisesta vaikuttamisesta niin, ettei eduskunta lähtisi rahoituspäätöksillään ohjaamaan Yleisradion journalistista toimintaa. Tätä vakautta varmasti kaikki puolueet tavoittelivat, ja pitkälti siinä onnistuttiin.

Kun yleinen taloustilanne sitten huononi nopeasti ja sen edessä on nyt jouduttu julkisella puolella tekemään vahvoja säästöpäätöksiä ja puuttumaan moniin indekseihin, jäädyttämään tai leikkaamaan indeksejä, niin siinä yhteydessä on sitten arvioitu poliittisella tasolla yleisessä keskustelussa sitä, oliko Yleisradion rahoitusratkaisu liian antelias. Sitä keskusteluahan käytiin osittain silloin, kun tämän rahoituksen tasosta päätettiin, että oliko sen rahoituksen taso liian antelias. Ja nyt kun nämä yleiset talousvaikeudet kohtasivat yhteiskuntaa, niin arvioitiin, että nyt on syytä myös ottaa Yleisradio tarkastelun alle niin, että Yleisradio ei uudesta järjestelmästä riippumatta voi olla suojassa siltä säästökeskustelulta, mikä koskettaa melkein kaikkea muuta julkista sektoria yhteiskunnassa.

Kun tätä keskustelua viime syksynä käytiin sitten yhä kiihkeämmin, niin Yleisradion hallintoneuvosto pyysi Yleisradion hallitukselta selvityksen siitä, mitä vaikutuksia sillä olisi Yleisradion toimintaan, jos esimerkiksi vuodelle 2015 tätä indeksikorotusta ei toteutettaisi, vaan toimeenpantaisiin tällainen indeksin jäädyttäminen. No, selvitys saatiin. Se oli laaja selvitys, ja sitä käsiteltiin Yleisradion hallintoneuvostossa, ja hallintoneuvosto silloin arvioi - vähän sen tyyppisesti kuin tässä valiokunnan mietinnössäkin on todettu - että erinäisiä vaikutuksia tällä indeksileikkauksella tulisi olemaan. No, nyt kuultiin, että sen vaikutus on 4 miljoonan euron luokkaa, eli se on ehkä puolet siitä, mitä arvioitiin, mikä indeksikorotus olisi ollut, kun sitä arvioitiin vajaa vuosi sitten.

Eduskuntaryhmien puheenjohtajat, niin kuin valiokunnan puheenjohtaja täällä kertoi, viime maaliskuussa sopivat, ja nyt sitten hallitus on tehnyt tämän esityksensä, näin se kulkee, että tämä indeksi tullaan jäädyttämään. Tärkeätä on, että eduskunta on tässä keskeisesti mukana siten, että aloite tuli eduskuntaryhmien puheenjohtajilta, eikä niin, että hallitus omilla päätöksillään lähtee ohjaamaan Yleisradion rahoitusta. Tämä eduskunnan rooli on tässä hyvin keskeinen, kun puhutaan Yleisradion riippumattomuudesta.

Samaan aikaan Yleisradio kehittää omaa toimintaansa. Se on hallintoneuvostonkin strategisten linjausten mukaista, että Yleisradio uudistaa toimintojaan ja että Yleisradio vahvistaa läsnäoloaan, sisältöjensä jakelua niissä vastaanottimissa, niissä jakelukanavissa, joissa yleisökin liikkuu. Yleisradion strategian perusajatuksena on, että palvellaan ihmisiä niissä välineissä, joista ihmiset sisältöjä hakevat, ja sen takia uudistuksen kohdalla tämä nettiin meneminen on keskeinen asia.

Nyt käynnistyneet yt-neuvottelut ovat osittain, pieneltä osin, arvioisin näin, seurausta siitä, että tämä indeksijäädyttäminen tapahtuu, mutta suuremmalta osin on kysymys siitä, että Yleisradio uudistaa toimintojaan oman strategiansa mukaisesti. Mihin yt-neuvottelut sitten lopulta johtavat, sitä me emme vielä tiedä. On joitakin arvioita siitä, mitä se voisi enimmillään merkitä henkilöstön työsuhteiden päättymisenä. Mitään päätöksiä tästä ei ole vielä tehty, vaan yt-neuvottelut ovat käsillä, ja aikanaan sitten niiden neuvottelujen tulokset tulevat Yleisradion hallituksen käsittelyyn, ja siellä sitten hallitus tekee asianmukaisia päätöksiä sen informaation pohjalta ja niiden arvioiden pohjalta, mihin yt-neuvotteluissa on päädytty. Näin ymmärrän tämän järjestyksen. Vielä ei ole yhtään työsuhdetta päätetty.

Hallintoneuvoston puolelta on korostettu useaan otteeseen sitä, että tämä alueellisen toiminnan säilyminen tulee turvata. Kansanedustajat tulevat eri puolilta Suomea hallintoneuvostoon, ja terveiset sieltä alueilta ovat hyvin tärkeitä, ovat olleet aina ja ovat edelleen. Yleisradion julkisen palvelun yhtiönä tulee palvella maakuntien näkyvyyttä valtakunnallisessa radiossa ja sitten lähetysten näkyvyyttä siellä alueilla sen alueen omaleimaisuuden esiin tuomisessa. Tämä on hyvin tärkeä osa julkisen palvelun yhtiön toimintaa.

Eli vaikeassa tilanteessa ollaan. Tietysti Yleisradion kannalta, henkilökunnan kannalta, tavattoman iso uudistus on meneillään ja tavattoman pitkälliset yt-neuvottelut siellä vireillä. Hallintoneuvosto ei ole puuttumassa yt-neuvotteluihin. Ne menevät omaan tahtiinsa, ja hallitus sitten tekee päätöksiä. Hallintoneuvosto seuraa tilannetta ja tarvittaessa sitten tietysti ohjaa strategisilla päätöksillään hallituksen toimintaa.

Kaiken kaikkiaan tämän indeksin jäädyttämisessä on nyt eduskunnan yhteinen tahto takana ja liittyy tähän yleiseen taloustilanteeseen. Valtiontalouden kannaltahan ei ole yhtään mitään merkitystä sillä, että Yleisradion indeksi jäädytetään. Tämä on enemmän tällainen symbolinen ele siitä, että Yleisradio on mukana niissä säästötalkoissa siinä tilanteessa, jossa julkinen talous ylipäänsä Suomessa tällä hetkellä on.

 

Katso uusimmat puheeni!

Tutustu kirjoituksiini!

Powered by Smart Kotisivutyökalu