Ilkka Kantola - Kansandustaja
Twitter @ilkkakantola
Facebook
Vaalit.fi
 

Luottamus pitää yhteiskuntaa koossa

14.11.2014
Luottamus on tärkein yhteiskuntaa koossa pitävä liima. Kansainvälisissä tutkimuksissa on todettu, että kansalaisten yleisellä luottamuksella on positiivinen vaikutus niin talouskasvuun kuin demokratian toimivuuteen. Luottamus vaikuttaa siihen, miten sujuvasti käydään kauppaa tai solmitaan työsopimuksia. Luottamus vaikuttaa siihen, miten vähän syntyy tilaa ja tarvetta lahjonnalle ja korruptiolle.
 
Suomalainen yhteiskunta on nojautunut pohjoismaiseen hyvinvointivaltion malliin, jota kansainvälisissä yhteyksissä nimitetään usein sosialidemokraattiseksi malliksi. Mallin vahvuuksia on ollut kyky synnyttää kansalaisten välille vahvaa yleistä luottamusta. Tasa-arvoa tavoitteleville pohjoismaisille yhteiskunnille on ominaista laajaan yhteisvastuuseen perustuva sosiaaliturva. Pohjoismaiset yhteiskunnat perustuvat vahvaan oikeusvaltion perinteeseen. Oikeusvaltiossa viranomaistoiminta perustuu aina lakiin. Lainsäädännön pohjana on perustuslaki, jossa kansalaisten yhdenvertaisuus korostuu. Yleinen luottamus vahvistuu, kun ihmisille syntyy kokemuksia siitä, että viranomaiset ja muu julkinen valta kohtelee heitä tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti. Valitusoikeus täydentää oikeusvaltiossa luottamusta lisääviä rakenteita.
 
Laaja, yhdessä rahoitettu sosiaaliturva, luo arjen turvallisuutta yksilön elämänkaaren eri vaiheisiin. Kansalaiset rahoittavat järjestelmää ja ovat oikeutettuja saamaan palveluja niitä tarvitessaan. Tapaturma, sairastuminen, työttömyys, työkyvyttömyys, lapsen saaminen ja eläkkeelle siirtyminen ovat tilanteita, joissa yksilön tueksi tulee sosiaaliturva. Järjestelmä synnyttää luottamusta selviytymiseen tavanomaisista elämän riskeistä. Yhdenvertainen pääsy koulutukseen kodin lähtökohdista riippumatta on vahvistanut kansalaisten keskinäistä luottamusta. Yleissivistävän koulutuksen avulla jokainen oppii ymmärtämään yhteiskunnan toimintaa sekä oman vastuun ja yhteistyön merkitystä siinä. Pääsy koulutuspaikkaan varallisuudesta riippumatta vahvistaa luottamausta siihen, että omilla ponnisteluilla on merkitystä ja tie eteenpäin on avoin.
 
Toisin kuin voisi olettaa, Suomessa epäluottamus ei ole ensisijassa seuraus vähäosaisuudesta tai köyhyydestä. Tyytyväisyys elämään ja luottamus ihmisiin voi olla hyvää tulotasosta riippumatta. Ihmisten epäluottamuksen taustalla ovat pettymykset palveluissa ja kokemukset siitä, että on tullut kohdelluksi epäoikeudenmukaisella tai kohtuuttomalla tavalla. Poliittisessakin keskustelussa näkyvä epäluottamus työttömyysturvan ja muun sosiaaliturvan varassa eläviä kohtaan näkyy näiden ryhmien kasvavana yhteiskunnallisena epäluottamuksena. Puhe järjestelmän hyväksikäyttäjistä leimaa julmasti kokonaisia väestöryhmiä ja luo epäluottamusta yhteiskuntaan. Tämä on kohtuutonta. Työttömien suuri määrä on seurausta työelämän rakenteellisista muutoksista eikä yksilöiden henkilökohtaisista valinnoista. Heitä ei pidä työntää luottamuksen ulkopuolelle.
 

Katso uusimmat puheeni!

Tutustu kirjoituksiini!

Powered by Smart Kotisivutyökalu