Ilkka Kantola - Kansandustaja
Twitter @ilkkakantola
Facebook
Vaalit.fi
 

Puheenvuoro valtion talousarviosta 2015

16.09.2014
Arvoisa puhemies! Aivan aluksi haluan kiittää hallitusta siitä, että lisätalousarviossa varmistetaan valtatie 8 nelikaistaistamisen jatko Nousiaisiin saakka. Hanke on maakunnalle, sen elinkeinoelämälle, työtä tekeville ja tavallisille kansalaisille todella tärkeä. Kun kustannustaso on arvioidusta hieman laskenut, saadaan valtatien parantamistöitä jatkettua nyt tarkoituksenmukaisella tavalla niin, että rahan niukkuus ei johda tällä kertaa ylimääräisiin kustannuksiin.

Kokonaisuutta ajatellen budjetin lisäpanostukset liikennepuolelle suuntautuvat tällä kertaa vahvasti pääkaupunkiseudulle. Tähän kohdistunut arvostelu on ymmärrettävää. Perusteltuja tarpeita olisi yllin kyllin kaikissa maakunnissa. Mekään emme Varsinais-Suomessa suostu hautaamaan Turun ja Helsingin välisen suoran raideyhteyden tavoitettamme. Tunnin rata syntyy heti, kun tahto ja talouden realiteetit sen sallivat.

Pääkaupunkiseudun länsimetro ja Pisara-rata ovat erilaisia hankkeita. Pisara-radalla on valtakunnan tasolla merkittäviä vaikutuksia raideliikenteen sujuvuuteen. On valtakunnallinen fakta, että Helsinki sijaitsee niemellä ja sen keskellä oleva ratapiha on käynyt ahtaaksi. Siksi junaliikenne takkuilee. Tähän haetaan nyt ratkaisu, kun Pisara-rata tulee purkamaan ratapihan liikenneruuhkaa. Länsimetrolla on valtakunnallista merkitystä mahdollistaessaan liikenteen muuttumisen vähäpäästöisemmäksi. Hiilidioksidipäästöjen alentaminen on kansallinen asia, jossa länsimetrolta ja sen jatkolta odotetaan paljon.

Kun näihin infrahankkeisiin liittyy lisäksi asuinrakentamista voimakkaasti vauhdittava sopimus pääkaupunkiseudun kuntien kanssa, on liikenneinvestoinneilla poikkeuksellisen suuri työllisyysvaikutus. Asuntorakentamisen vauhdittaminen vaikuttaa toivottavasti myös asumisen hintojen hillitsemiseen, kun asuntojen tarjonta tulee kasvamaan.

Kuten ministeri Viitanen totesi, hallituksen toimet asuntopolitiikassa ovat suuria. Asuntojen rakentamista tuetaan määräaikaisilla käynnistymisavustuksilla. Vuokra-asuntojen ja nuoriso- ja opiskelija-asuntojen omavastuukoron alennus 1 prosenttiin on voimassa ensi vuoden loppuun saakka. Lisäksi tuetaan erityisryhmien asuntojen rakentamista ja korjaamista 120 miljoonan euron investointiavustuksilla. Vanhusten ja vammaisten asuntojen korjauksiin, erityisesti esteettömyyteen ja hissien rakentamiseen osoitetaan 35 miljoonaa euroa vuonna 2015. Asuinalueiden kehittämiseen erityisesti suurimmissa kaupungeissa osoitetaan 4 miljoonaa euroa. Tämän lisäksi asunto-osakeyhtiöiden peruskorjauksia tuetaan antamalla valtion takaus peruskorjauslainoille. Takausvaltuus yltää aina 100 miljoonaan euroon saakka. Tärkeitä panostuksia kaikki.

Arvoisa puhemies! Budjettiesitys sisältää sekä suuria että pieniä leikkauksia. Kulttuuripuolella pistää silmään, ainakin minun silmääni, esitys elokuvien tuotantotuen verovapauden poistamisesta. Rahallinen summa, joka tuotantotukea verottamalla kertyisi valtion kukkaroon, ei ole suuri, mutta tuo päätös - jos se toteutuu - koetaan voimakkaana signaalina siitä, miten tätä kehittyvää taidemuotoa arvostetaan, sitä, jonka tuloksia kävimme nauttimassa juuri tämän syyskauden alussa. Tuotantotuki tulisi jatkossakin ymmärtää apurahojen ja stipendien tapaisena tukena. Verokarhun kämmenelle jäisi silti reilusti mahdollisuuksia ottaa omansa sitten, kun elokuvan tuotantoyhtiöiden voitosta on kyse.

Lopuksi on syytä kiittää siitä, että yliopistojen rahoitusta kohennetaan. Kuluneella vaalikaudella opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla tehdyt leikkaukset ovat olleet mittavia, jopa järkyttäviä. Tärkeätä on, että nyt kyetään hienokseltaan vahvistamaan maakuntien korkeakoulujen rahoituspohjaa, vaikka valtiontalouden tilanne edelleen on kehno. Valitettavaa on, että yleissivistävän koulutuksen valtionavustukset vähenevät.

Arvoisa puhemies! Tuskin kukaan voi väittää, että hallitus on tuonut eduskunnan käsittelyyn tyypillisen vaalibudjetin. Talouden välittömät näkymät ovat edelleen heikot, kun ennuste kuluvan vuoden kasvulle on negatiivinen. Hallituksen panostukset työllisyyden vahvistamiseksi ovat tässä budjettiesityksessä kuitenkin merkittäviä. Meidän on pyrittävä vaikuttamaan talouden kehitykseen siltä osin kuin se on vallassamme. Paljon kuitenkin riippuu myös siitä, miten talous muualla maailmalla kehittyy. Ne hedelmät, joita nyt tehtävät budjettipäätökset onnistuessaan tuottavat, ovat toivottavasti jo seuraavan hallituksen poimittavissa talouden ja työllisyyden kasvuna.

 

Katso uusimmat puheeni!

Tutustu kirjoituksiini!

Powered by Smart Kotisivutyökalu