Ilkka Kantola - Kansandustaja
Twitter @ilkkakantola
Facebook
Vaalit.fi
 

Kysymys maksullisia asiakaspalvelunumeroja koskevasta sääntelystä

06.08.2014
Kirjallinen kysymys KK 583/2014

Kansalaiset ovat olleet tyytymättömiä yritysten maksullisiin asiakaspalvelunumeroihin. Tilanne parani, kun kuluttajansuojalakiin (38/1978) tehtiin muutos (1211/2013), jolla määrättiin kulutushyödykkeitä koskevasta puhelinasioinnista perittävistä kuluista. Asetus (109/2014) perittävästä perushinnasta tuli voimaan 13.6.2014.

Nykyisin yritys saa periä asiakaspalvelunumeroon soittavalta ainoastaan tämän liittymäsopimuksen mukaisen hinnan tai sitä vastaavan Viestintäviraston määrittelemän perushinnan. Säännös on voimassa, kun puhelu koskee soittajan aikaisemmin tekemää sopimusta tai kauppaa pois lukien rahoituspalveluja tai -välineitä koskevat sopimukset. Kuluttajansuojalaki ei estä yrityksiä käyttämästä muissa asioissa erityismaksullisia puhelinnumeroita. Yritysten on kuitenkin ilmoitettava puhelujen hinnat aina, kun numero mainitaan mainoksessa, sopimuksessa, verkkosivuilla tai muussa paikassa.

Kansalaisten keskuudessa on herännyt kysymys, onko kuluttajansuojalakiin tehty muutos riittävän selkeä. Nykyisellään puhelinkuluja rajoittava pykälä ei koske esimerkiksi yksityisiin työnvälitysyrityksiin soitettavia puheluja. Tämän toimialan yrityksille työpaikkojen välitys on kuitenkin ydinliiketoimintaa, joka vastaa tuotteiden myymistä kuluttajille.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Onko hallitus aikeissa muuttaa kuluttajansuojalain asiakaspalvelunumeroja koskevaa pykälää? Miten hallitus aikoo valvoa asiakaspalvelunumeroiden hintoja?
 

Katso uusimmat puheeni!

Tutustu kirjoituksiini!

Powered by Smart Kotisivutyökalu