Ilkka Kantola - Kansandustaja
Twitter @ilkkakantola
Facebook
Vaalit.fi
 

Eläkekeskustelussa huomioitava työn kuormittavuus ja eläkekarttumat

22.05.2014

Eläkkeet ja eläkeikä ovat valtavan laaja hyvinvoinnin ja talouden kysymys. Väestön voimakas ikääntymi-nen kohtaa kaikkia eurooppalaisia maita. Kaikki joutuvat pohtimaan sitä kysymystä, miten saamme aikaan pidempiä ja laadukkaampia työuria, jotta järjestelmät ja niiden rahoitus kestävät ja eläkelupaukset voidaan pitää.

Keskimäärin me suomalaiset elämme nykyään pidempään kuin ennen ja saamme nauttia lisääntyneistä terveistä elinvuosista. Tämän johdosta on perusteltua, että myös työurat jatkuvat nykyistä pidempään. Keskimääräistä eläkkeellejäämisikää tuleekin saada nostettua. Keskimääräisyyden taakse piiloutuu kuitenkin ongelmia.

Kaikki ihmiset ja kaikki työurat eivät ole keskimääräisiä. Toisten työurat alkavat huomattavasti aikaisemmin kuin toisten ja toiset alat ovat fyysisesti ja henkisesti selvästi muita raskaampia. On aloja, joilla työskentelevien työuran jatkaminen nykyiseenkin eläkeikään asti on vaikeaa.

Tulisi harkita palaamista järjestelmään, jossa eläkeikä määräytyisi työn kuormittavuuden perusteella. Jokaisella tulee olla mahdollisuus päästä eläkkeelle siinä määrin terveenä, että eläkepäivistä ehtii vielä nauttia.

Toiseksi on syytä tarkastella eläkkeen karttumista. Nykyisessä järjestelmässä on superkarttuma työuran loppupäässä. Tämä suosii niitä työntekijöitä, joilla on mahdollisuus tehdä työtä pidempään, mutta kohtelee kaltoin niitä, jotka ovat esimerkiksi aloittaneet työuransa varhain ja tehneet koko ikänsä erityisen kuormittavaa työtä. Siksi voisi olla oikeudenmukaista palkita lisäbonuksella myös varhain aloitetusta työurasta. Näin voitaisiin suosia erityisesti toisen asteen koulutuksesta työmarkkinoille siirtyviä ammatti-ihmisiä.

Kaikkea ei pidä muuttaa, vaan toimivat osat on syytä säilyttää. Mielestäni on viisasta, että eläkeikä on jatkossakin joustava kuten nykyisin. Joustavan eläkeiän avulla on saatu hyviä tuloksia aikaan. Mahdollisuus suunnitella omaa eläkkeelle jäämistään on eduksi työntekijälle, työnantajalle ja koko järjestelmälle.

Kokonaisuuden kannalta on muistettava, että työelämän ja talouden rakenteellisten muutosten vuoksi Suomessa on paljon ihmisiä, jotka ovat työttöminä tai joilla on liian vähän työtä. Eläkeikää nostamalla ei pidennetä näiden ihmisten työuria. Ratkaisevaa on työn määrän lisääminen, työllisyysasteen nostaminen ja osaamisen jatkuva päivittäminen.


Ilkka Kantola
kansanedustaja (sd)

 

Katso uusimmat puheeni!

Tutustu kirjoituksiini!

Powered by Smart Kotisivutyökalu