Ilkka Kantola - Kansandustaja
Twitter @ilkkakantola
Facebook
Vaalit.fi
 

Onnistunut uudistus alkaa lapsista

22.05.2014

Mielipidekirjoitus Forssan Lehti

Suomessa on viimeisen vuoden aikana keskusteltu vilkkaasti rakenneuudistuksista. Kaikki puolueet oikealta vasemmalle tuntuvat jakavan ajatuksen siitä, että suomalainen hyvinvointivaltio tarvitsee rakenteellisia uudistuksia ja nykyisten järjestelmien toimivuuden tarkastelua.

Keskustelussa olisi syytä korostaa erityisesti yhtä häpeällistä epäkohtaa rakenteissamme, jonka kustannukset ovat miljardiluokkaa. Syrjäytymisestä – etenkin nuorten syrjäytymisestä – puhutaan paljon. Nyt olisi syytä ottaa tämä ongelma sen ansaitsemalla vakavuudella ja ryhtyä vaikuttaviin toimiin, joilla katsotaan kauas tulevaisuuteen.

Eduskunnan tarkastusvaliokunta teetätti vastikään selvityksen nuorten syrjäytymisen vaikutuksista yhteiskunnallemme. Raportin tulokset ovat karua luettavaa, ja kaikkien päättäjien niin kunta- kuin valtakunnan tasollakin tulisi niihin tutustua.

Selvityksen mukaan nuorten syrjäytyminen aiheuttaa veronmaksajille miljardikustannukset. Kyse ei ole mistään yhteiskunnan marginaalissa olevasta harmillisesta epäkohdasta, vaan aivan keskeisestä yhteiskuntamme vääryydestä, inhimillisestä ja taloudellisesta katastrofista. Tarkastusvaliokunnan raportti korostaa varhaisen tuen ja koulutuksen merkitystä sekä ennaltaehkäisevän työn tehokkuutta korjaaviin toimenpiteisiin verrattuna.

Taloustieteen nobelisti James Heckman on tutkimuksessaan tarkastellut nuoriin kohdistuneiden investointien tuottavuutta ja myös tarkastusvaliokunta viittaa tähän tutkimukseen mietinnössään. Heckmanin mukaan lapsiin ja nuoriin kohdistetut auttamis- ja tukitoimet tuottavat paremmin kuin mitkään muut investoinnit. Suurimmat taloudelliset hyödyt saavutetaan 0-3-vuotiaisiin suunnatuilla toimenpiteillä ja seuraavaksi suurimmat tuotot 4-5-vuotiaisiin kohdistuneilla toimenpiteillä. Myös kouluikäisiin ja kouluiän ylittäneisiin suunnattujen investointien taloudelliset hyödyt ovat merkittäviä.

Tästä tulisikin vetää tiukat johtopäätökset ja ymmärtää ja hyväksyä se, että suuret vaikutukset hyvinvointiin tehdään panostamalla lapsiin ja panostamalla lasten koulutukseen. Ei valikoiden, vaan panostamalla kaikkiin lapsiin. Se ideologinen painolasti, jonka mukaan oman aseman säilyttämisen nimissä pyritään estämään koulutuksen määrän lisääntymistä yhteiskunnassa, pitää nyt kertakaikkisesti jättää taakse.

Pitää myös tunnistaa, että tältä osin me olemme rakentaneet liian monimutkaisen järjestelmän hyvinvointivaltioomme. Me luotamme liikaa lähetteisiin, lausuntoihin ja ammatillisiin tai hallinnollisiin raja-aitoihin. Varhaisen tuen ei tarvitse aina tarkoittaa erityisiä, räätälöityjä toimenpiteitä, vaan aivan normaalia kanssakäymistä eri tilanteissa, joissa perhe kohtaa ammattilaisia tai muita perheitä.

Ilkka Kantola
kansanedustaja (sd.)
Turku
 

 

Katso uusimmat puheeni!

Tutustu kirjoituksiini!

Powered by Smart Kotisivutyökalu