Ilkka Kantola - Kansandustaja
Twitter @ilkkakantola
Facebook
Vaalit.fi
 

Populismi uhkaa työelämän kehittämistä

09.05.2014

Eurooppaa moukaroineella talouskriisillä on ollut monia vaikutuksia keskusteluun Euroopan unionin tulevaisuudesta. Keskustelijoiden kirjo on ensinnäkin monipuolistunut, kun kriittisesti ylipäätään unioniin suhtautuvat puolueet ovat lisänneet kannatustaan. Toiseksi maltillisiltakin suunnilta on kuulunut vaatimuksia unionin tekemän sääntelyn ja hallinnon keventämisestä.

Kukaan järkevä ja vastuullinen ihminen ei vastusta ”turhan” sääntelyn tai ”turhan” hallinnon vähentämistä. Mieluusti turhuudet tulisi kokonaan poistaa. Huomaamatta tullaan kuitenkin tilanteeseen, jossa lapsi heitetään pesuveden mukana ja sääntelyn vähentämistä käytetään erilaisten poliittisten, ideologisten tarkoitusperien edistämiseen.

Tällaisesta voi olla kyse, kun puhutaan eurooppalaisen työelämän sääntelyn tulevaisuudesta. Pelikentällä on mukana toimijoita, joiden mielestä kaikenlainen sääntely on pahasta ja haittaa markkinoiden tehokasta toimivuutta. Jotkut toiset pitävät sääntelyä pahana, koska he eivät tunnusta Euroopan unionin oikeutusta sääntelijänä. Euroopan maltillinen vasemmisto puolestaan pitää ylikansallista työelämän ja työmarkkinoiden sääntelyä välttämättömänä, koska ollaan tekemisissä ylikansallisten työmarkkinoiden ja työvoiman vapaan liikkuvuuden kanssa.

Yhteiset eurooppalaiset pelisäännöt talouselämän eri sektoreilla ovat elintärkeitä, jos ja kun emme halua, että Eurooppa on hallitsemattoman kapitalismin villi länsi. Työntekijöiden, työnantajien ja poliittisen järjestelmän tulee yhdessä sopia työmarkkinoiden ja työelämän sääntelystä, joilla varmistetaan ihmisille turvallinen työympäristö ja kohtuulliset työehdot. Tästä hyötyy myös jokainen suomalainen palkansaaja.

Työelämän kehittämisen ohella kaiken EU:n päätöksenteon tulee tukea eurooppalaisia työmarkkinoita ja kasvua. Unioni on riittävän vahva tukeakseen omalla toiminnallaan uusien työpaikkojen syntymistä, ja liian merkittävä seuratakseen markkinoiden toimintaa sivusta. Yksi keskeinen kokonaisuus on eurooppalainen nuorisotakuu, joka on toimeenpantava jokaisessa unionin jäsenmaassa. Muuten on vaarana, että paikoin katastrofaalisen nuorisotyöttömyyden johdosta Eurooppa hukkaa kokonaisen sukupolven.

Uudessa 2000-luvun maailmassa Euroopan on otettava johtoasema osaamiseen perustuvan talouskasvun ja hyvinvoinnin kautta. Suomi on noussut hienoksi hyvinvointivaltioksi maailman parhaan koulutuksen avulla. Euroopan unionin tulee rakentaa tulevaisuutensa saman vahvuuden varaan.

Ilkka Kantola
kansanedustaja (sd)
Turku

 

Katso uusimmat puheeni!

Tutustu kirjoituksiini!

Powered by Smart Kotisivutyökalu