Ilkka Kantola - Kansandustaja
Twitter @ilkkakantola
Facebook
Vaalit.fi
 

Vakauden rakentamisella pysäytetään Euroopan jakaantuminen

12.02.2014
Puheenvuoro täysistunnossa Valtioneuvoston EU-politiikan selonteosta (VNS 6/2013)

Arvoisa puhemies!
Suomi on menestynyt hyvin oman joukkueensa mukana. Osana joukkuetta Suomikin on palkittu Nobelilla Euroopan unionin onnistuttua tärkeimmässä tehtävässään, rauhan säilyttämisessä Euroopassa. Kaikki muu ei sitten olekaan vienyt palkintopallille saakka. Euroopan unionin kehittäminen on tyypillisesti välineurheilulaji. Menestyksen saavuttaminen edellyttää, että valitaan keliin sopivat välineet. Näyttää, että välinevalinta ei ole osunut ihan kohdalleen. Tarvitaan kriittistä arviointia.

Euroopan unioni on yhteismarkkina-alue, jonka ytimessä ovat ihmisten, pääoman, tavaroiden ja palveluiden vapaa liikkuminen. On vahvasti uskottu, että nämä vapaudet luovat pohjan unionin talouskasvulle, kehitykselle ja ihmisten hyvinvoinnille Euroopassa. Vapaudet ovat välineitä, keinoja menestykseen ja hyvinvointiin. Mikä sitten meni pieleen, kun Euroopan unionin kehitys ja kasvu on pysähdyksissä? Valittiinko väärät keinot? Oliko usko siihen, mistä menestys kasvaa, perusteetonta?

EU:n kehitystä johtavien tahojen uskomusmaailmassa on viimeisen parinkymmenen vuoden aikana painottunut usko pääomien vapauden siunauksellisuuteen. Kyse ei ole vain EU:n piirissä vaikuttaneesta uskonmaailmasta. Sama usko on johtanut Yhdysvaltain taloudenpitoa. Talouskasvua ja hyvinvointia on luottavaisin mielin haettu korkeariskisen sijoitustoiminnan kautta. Riskinotto on palkittu korkeilla tuotoilla. Puutteet pankkivalvonnassa ja vakavaraisuusvaatimuksissa ovat seurausta sinisilmäisen luottavaisesta uskosta siihen, että markkinatalous korjaa itse virheensä. Ei korjannut. Sinisilmäinen usko pääomien mahdollisimman suuriin vapauksiin ei taannut kasvua ja hyvinvointia, vaan johti valtaviin häiriöihin rahoitusmarkkinoilla, investoinneissa ja työllisyydessä.

Pääomien vapauden kunnioittaminen yli kaiken on johtanut eurooppalaisten kotien, perheitten ja ihmisten vapauden kaventumiseen kasvavan työttömyyden ja toivottomuuden takia. Eurooppa, jonka piti yhdentyä, on jakautumassa. Sosiaalinen kriisi on kasvamassa valtaviin mittoihin. Eettisesti johtavana maanosana itseään pitävä Eurooppa on joutunut monenlaisen moraalisen epäjohdonmukaisuuden keskelle, kun eettisesti perusteltuja ratkaisuja käsillä oleviin pulmiin on ajoittain ollut mahdotonta löytää. Moraalia ei yhtään paranna se, että tarjotaan yksinkertaisilta kuulostavia letkut irti -ratkaisuja ongelmiin, jotka ovat syviä, todellisia ja kipeitä. Taju suunnanmuutoksen välttämättömyydestä on herännyt maanosamme johtavien henkilöiden tietoisuudessa. Pankkivalvontaa ja vakavaraisuussäännöksiä on kehitetty. Yksityiseen rahoitukseen perustuvaa kriisinratkaisumallia valmistellaan. Moraalikadon ongelma tiedostetaan ja se pyritään vastedes torjumaan.

Arvoisa puhemies!
Yksi EU:n perusvapauksista on ihmisten liikkumisen vapaus. Tämä on tärkeä vapaus, joka avaa Euroopan laajuiset koulutusmahdollisuudet ja työmarkkinat EU:n kansalaisille. Yksittäisen ihmisen ja hänen perheensä kannalta tämä vapaus ei kuitenkaan ole riittävä hyvinvoinnin tae. Ihminen ei elä ainoastaan vapaudesta vaan myös vakaudesta. Ehkä jopa enemmän kuin liikkumavapautta ihminen kaipaa elämäänsä vakautta, sitä, että hänelle löytyy opiskelupaikka, sitä, että hänelle löytyy vakituinen työpaikka ja että myös puolisolle löytyy työ mieluummin samalta seudulta eikä Euroopan toiselta laidalta. Ihminen kaipaa säällisiä työoloja, kohtuullista sosiaaliturvaa, riittävää palkkaa ja mahdollisuutta perustaa koti ja asettua aloilleen. Pääomien mahdollisimman suuri vapaus ei näytä takaavan sitä, että nämä kansalaisten toiveet toteutuvat.

Epäluottamus EU:n kykyyn edistää kansalaisten hyvinvointia ja vakaata kehitystä Euroopassa on kasvanut sitä mukaa, kun kansalaisten omat tulevaisuudennäkymät ovat synkentyneet. Kun epäluottamus ja turhautuminen kasvavat, syntyy pohja poliittisia ääriliikkeitä luovalle agitaatiolle, joka pahimmillaan uhkaa laillista yhteiskuntajärjestystä. Euroopan historia todistaa, miten merkittäväksi alustaksi ääriliikkeille voi ihmisten kokemus epäoikeudenmukaisuudesta kasvaa. EU-politiikan johtotähdeksi on otettava luottamuksen palauttaminen ja vahvistaminen. Markkinoiden luottamus on tärkeä asia, josta on puhuttu paljon, mutta sitäkin tärkeämpää on konkreettisin politiikkatoimin vahvistaa EU-maiden keskinäistä luottamusta ja Euroopan unionin kansalaisten luottamusta unionin oikeudenmukaisuuteen ja toimintakykyyn. Unionin päättäväinen toiminta korruption kitkemiseksi on tärkeä väline, jolla voidaan lisätä kansalaisten luottamusta kansallisiin hallituksiin, puolueisiin ja parlamentteihin.

Arvoisa puhemies!
Jakautunut EU on heikko ja epäuskottava myös kansainvälisesti. Globaalisti Euroopan unionin painoarvo on sitä suurempi, mitä paremmin sisäinen luottamus ja alueellinen vakaus ovat nähtävissä EU:n elämässä ja toiminnassa.
 

Katso uusimmat puheeni!

Tutustu kirjoituksiini!

Powered by Smart Kotisivutyökalu