Ilkka Kantola - Kansandustaja
Twitter @ilkkakantola
Facebook
Vaalit.fi
 

Pitkä matka kohti rauhaa

18.02.2014

Puheenvuoro täysistunnossa hallituksen esityksestä eduskunnalle Helsingissä toimivan Palestiinan edustuston asemasta Palestiinan kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 3/2014)

Arvoisa puhemies!
Helsingin Sanomien kulttuurisivuilla tämän päivän lehdessä on iso otsikko ”Israel ei kuulu vain juutalaisille”. Kulttuurisivun isossa jutussa esitellään uuden polven israelilainen kirjailija Nir Baram. Työväenpuoluetaustasta tulevan israelilaiskirjailijan mukaan Israelin ja palestiinalaisten välinen konflikti tulisi ratkaista siten, että Israel luopuisi juutalaisvaltioideologiastaan. Hän sanoo: ”En voi hyväksyä ajatusta puhtaasta juutalaisvaltiosta. On väärin, että vain juutalaiset ovat oikeutettuja Israelin kansalaisuuteen. Israel kuuluu kaikille niille, jotka asuvat Israelissa – riippumatta heidän etnisestä tai uskonnollisesta taustastaan.”

Nyt käsillä olevan Suomen hallituksen esityksen ajatustapa on toinen kuin tämä. Hallitus esittää Helsingissä olevan palestiinalaisedustuston aseman korottamista. Sopimuksella Suomi haluaa omalta osaltaan tukea palestiinalaisten pyrkimyksiä oman valtion synnyttämiseksi. Lisäksi sopimus antaa pontta neuvotteluille Israelin valtion kanssa kahden valtion ratkaisun saavuttamiseksi. Suomen näkemys on johdonmukaisesti ollut, että kestävä ratkaisu Lähi-idän vaikeaan konfliktiin olisi saatavissa kahden valtion mallin pohjalta. Päämäärään tulee pyrkiä keinoin, jotka toteuttavat kaksi olennaista asiaa: ensinnäkin sen, että päämäärää kohti koko ajan edetään, toiseksi sen, että menettelytavat vahvistavat luottamusta kaikkien osapuolten kesken.

Toimiva ja kestävä kahden valtion ratkaisu ei voi syntyä kansainvälisen painostuksen tuloksena siten, ettei eri osapuolten intressejä otettaisi kohtuudella huomioon. Niinpä, vaikka Suomi pitää kahden valtion mallia päämääränä, emme ole toistaiseksi tunnustaneet Palestiinan valtiota. Nyt esitetty Helsingissä olevan palestiinalaisedustuston aseman korottaminen ei merkitse Palestiinan valtion tunnustamista, mutta ei se myöskään merkitse sitä, että Suomi ilman muuta ja hyväksyisi sen siirtokuntarakentamistoiminnan, mitä Israel tekee palestiinalaisalueella, ja pitäisi sitä oikeana. Täytyy ymmärtää, mitä tunnustamme ja mitä emme hyväksy.

Arvoisa puhemies!
Esitetyn sopimuksen myötä palestiinalaisedustustolle, sen henkilökunnalle ja perheenjäsenille myönnetään Wienin yleissopimuksen ja kansallisen lainsäädännön mukaiset erioikeudet ja vapaudet Suomessa. Nykytilaan verrattuna keskeisiä uusia oikeuksia olisivat vapautus välillisistä veroista, tulleista ja autoverosta, edustuston henkilöstön loukkaamattomuus ja lainkäyttövapautus. Sopimuksen voimaan tultua palestiinalaisedustustoa aletaan kutsua Suomessa Palestiinan edustustoksi. Sopimus edistää näin Palestiinan valtioperspektiivin vahvistumista ja raivaa tietä kohti tuota kahden valtion ratkaisua Lähi-idän konfliktiin.

Palestiinalaiset ovat yli 20 vuoden ajan pyrkineet oman valtion synnyttämiseen neuvottelujen kautta. Taustalla on vuoden 1993 Oslon sopimus. Neuvotteluissa eteneminen on ollut hidasta ja palestiinalaisten näkökulmasta tietysti turhauttavaa. Kansainvälistä asemaansa palestiinalaiset ovat pyrkineet kohentamaan hakemalla jäsenyyksiä erilaisissa kansainvälisissä järjestöissä sekä tavoittelemalla vahvempaa statusta edustustoilleen eri maissa.

Suomi on suhtautunut toiveisiin ymmärtäväisesti. Suomi on tukenut Palestiinan tarkkailijavaltioasemaa YK:n piirissä. Aiemmin on palestiinalaisedustuston asemaa täällä Helsingissä parannettu kahdesti, vuosina 2010 ja 2011. Nyt on vuorossa seuraava askel. Matka kohti kahden valtion ratkaisua jatkuu, ja Suomi tukee tätä matkaa. Perillä ei vielä olla.

Nyt tehtävän sopimuksen jälkeenkään Suomi ei ala Palestiinan kanssa asioidessaan käyttää nimeä Palestiinan valtio. Päättäväisten neuvottelujen on jatkuttava, jotta inhimillinen, oikeudenmukainen ja kestävä ratkaisu konfliktiin syntyy, kahden valtion mallin mukainen kaikille osapuolille turvallinen ratkaisu.

 

Katso uusimmat puheeni!

Tutustu kirjoituksiini!

Powered by Smart Kotisivutyökalu