Ilkka Kantola - Kansandustaja
Twitter @ilkkakantola
Facebook
Vaalit.fi
 

Me emme sulje silmiämme

11.03.2014
Ryhmäpuheenvuoro lähetekeskustelussa Valtioneuvoston selonteosta Suomen osallistumisesta EU:n sotilaalliseen kriisinhallintaoperaatioon Keski-Afrikan tasavallassa

Arvoisa puhemies!
Pyrkimys maailmanlaajuiseen rauhaan ja vakauteen on Suomen etujen mukaista, koska maamme rajojen ulkopuolella tapahtuvien syvien konfliktien ja kriisien vaikutukset ulottuvat meihinkin. Historia on moneen kertaan osoittanut että väkivaltaisten, tasa-arvoa polkevien ja kriisissä olevien valtioiden ja yhteiskuntien vaikutukset heijastuvat ympäristöön kauempanakin.

Tänään keskustelemme Suomen osallistumisesta Keski-Afrikan kriisistä kärsivien ihmisten auttamiseen.  Suomen osallistuminen tähän operaatioon on linjassa sen kanssa, että Suomi pitää operaatiota tärkeänä ja haluaa tiivistää EU:n yhteistyötä vastaavanlaisissa tilanteissa.

EU:n operaatiolla Keski-Afrikan tasavallassa yritetään estää kansanmurha ja kriisin leimahtaminen jo ennestään epävakaisiin naapurimaihin. EU-operaatio on osa isompaa kokonaisuutta, jossa yhdessä YK:n ja Afrikan unionin operaation avulla rauhoitetaan tilannetta.

Arvoisa puhemies,
Me tiedämme, että Keski-Afrikan tilanne on kriittinen.  Mutta kun maa on kaukana Suomesta, niin jotkut kysyvät miksi Keski-Afrikan ongelmat kuuluvat Suomelle?  Miksi lähettää suomalaisia sotilaita Afrikkaan?

– Siksi, että Suomi on osa kansainvälistä yhteisöä. Tehtävämme poliittisina päättäjinä on edistää tasapainoista ja vastuullisuuteen perustuvaa kansainvälistä kehitystä.

– Siksi, että meitä yhdistää Keski-Afrikkaan yhteinen ihmisyys ja yhteinen maailma.  Suomi haluaa olla niiden joukossa, jotka eivät sulje silmiään viattomiin sivullisiin kohdistuvalta väkivallalta.  Sortoon, murhiin, kidutuksiin ja raiskauksiin pitää puuttua nyt, eikä myöhemmin kauhistella, miksi emme tehneet mitään.

Keski-Afrikan tasavallan väestö on kolminkertaistunut noin 50 vuodessa. Maa lukeutuu maailman köyhimpiin, vaikka se on luonnonvaroiltaan rikas. Lisäksi itsenäistymisen jälkeistä aikaa ovat värittäneet vallankaappaukset, kaappausyritykset ja kapinat.

Viime joulukuussa tuhoaminen ja tappaminen, ihmisoikeusrikkomukset ajoivat maan sekasortoon. Lähes miljoona ihmistä on joutunut jättämään kotinsa ja naapurimaihin on paennut yli 250 000 ihmistä.  Arvioiden mukaan lähes puolet maan väestöstä tarvitsee kiireellistä humanitaarista apua, samaan aikaan humanitaarisen avun perillemeno on vaikeutunut.   Arvoisa Puhemies, Keski-Afrikan tasavallan kriisillä on monia vakavia poliittisia vaikutuksia. Turvallisuuskysymysten lisäksi myös sosiaaliset, taloudelliset ja ihmisoikeudet ovat tärkeitä ulottuvuuksia.  Maa tarvitsee Afrikan Unionin lisäksi kansainvälisten toimijoiden tukea tilanteen rauhoittamiseen ja maan toimintakyvyn palauttamiseen.

EU:n kriisinhallintatehtävissä eri Afrikan maissa on pyritty kehittämään yhteistyötä Afrikan unionin kanssa.  EU voi tarjota tukeaan koulutustoimintaan ja kapasiteetin rakentamiseen kun AU kehittää omia kriisinhallintakykyjään.  EU:lla on vahvuuksia tähän toimintaan ja EU:n operaatioihin on Afrikan eri maissa yleensä suhtauduttu myönteisesti.

Rauhanturvaamisessa ja kriisinhallinnassa Suomi on ollut kokoonsa nähden suuri toimija. Operaatioihin osallistumisella on tärkeä tehtävä myös osana turvallisuuspolitiikkaamme. Osallistuminen operaatioihin osoittaa, että kannamme konkreettisesti yhteistä vastuuta globaalin vakauden edistämisessä.

Arvoisa Puhemies!
Sosialidemokraattien näkökulmasta demokratia ja ihmisoikeudet sekä rauha ja turvallisuus nousevat kansainvälisinä arvoina ylitse muiden.

Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä tukee hallituksen esitystä sotilaallisen kriisinhallintaoperaation perustamisesta Keski-Afrikan tasavaltaan. Lisäksi tuemme ulko- ja turvallisuuspoliittisen ministerivaliokunnan linjausta Suomen osallistumisesta EUFOR RCA -operaatioon enintään 30 sotilaalla 6 kuukauden määräajan operaation täyden toimintakyvyn saavuttamisesta.
 

Katso uusimmat puheeni!

Tutustu kirjoituksiini!

Powered by Smart Kotisivutyökalu