Ilkka Kantola - Kansandustaja
Twitter @ilkkakantola
Facebook
Vaalit.fi
 

Ahneus kuriin!

03.04.2014

Kolumni Demokraatti

Sanat kuluvat käytössä. Kun sanaa käytetään usein, sen alkuperäinen merkitys heikkenee. Sama koskee laajemmin kielen käyttöä. Kun samat ilmaisut toistuvat puheesta toiseen, kieli menettää voimansa uutisarvon puuttuessa.

Ilmiötä on kuvattu sanomalla, että kieli muuttuu ”liturgiseksi”. Liturgisen kielen tarkoitus ei ole uuden tiedon välittäminen vaan tutun tiedon toistaminen. Tekstin toistamisella luodaan kokemus pysyvyydestä ja tutusta yhteisöstä. Jos kuulija torkahtaa liturgian äärellä, hän ei menetä mitään informaatiota vaikka hetkeksi putoaakin yhteisöllisyydestä.

Ahneus on yksi perinteinen sosialidemokraattien yhteisöllisyyteen kuuluva liturginen sana. Sen välittämä viesti on pohjimmiltaan erittäin voimakas. Silti se alkaa olla viestin välittäjänä käytössä kulunut ja se on muuttumassa liturgiseksi.

Ahneuden äärelle kannattaa pysähtyä. Ahneus on ihmisyksilön ominaisuus, tietty asenne tai mielenlaatu, jolla on vaikutuksia hänen toimintaansa. Vaikka puhumme yritysten tai markkinoiden ahneudesta, kyse on aina lopulta ihmisyksilöiden ominaisuudesta näiden organisaatioiden takana.

Ahneella on kyltymätön halu saada itselleen jotain hyvää aina vain enemmän. Ahne ei kykene sanomaan ”tämä riittää minulle”. Ahneus on empatiakyvyn puutetta. Omaa hyväänsä tavoitellessaan ahne on valmis kohtelemaan sen esteenä olevia ihmisiä ja luontokappaleita tylysti. Ahneuden ajama yksilö pyrkii alistamaan toiset ihmiset ja luontokappaleet oman halunsa välineiksi.

Ahneus voi yhdistyä kylmään harkintaan ja laskelmointiin tai se voi liittyä yksilön itsehillinnän puutteeseen. Kun ahneus yhdistyy tyhmyyteen, yksilö ottaa suuriakin riskejä, joiden sattuessa vahingot ovat suuria paitsi sivullisille myös hänelle itselleen.

Paheiden tavoin ahneus on sitä tuhoisampaa, mitä enemmän ihmisellä on valtaa. Kun syytämme ahneudesta pankkeja, yrityksiä, markkinoita tai poliittisia johtajia, kyse on juuri tästä. Valta ja pahe ovat kautta historian olleet tuhoisa yhdistelmä. Jotkut uskovat, että ihmiset olisivat yhteiskunnallisen asemansa nojalla jaettavissa ahneisiin ja kohtuullisiin, pahoihin ja hyviin. Näin ei tietenkään ole. Köyhäkin voi olla ahne ja rikas voi olla kohtuullinen.

Valta on aina riski. Sitä voi käyttää hyvään tai pahaan. Joistakin ihmisistä valta nostaa esille hyviä luonteenpiirteitä. Useammin käy niin, että valtaan nousseen empatiakyky heikkenee ja paheet, kuten ahneus, voimistuvat. Ero on siinä, että vähäosaisten ahneudesta on yhteiskunnalle paljon vähemmän vahinkoa kuin taloudellisen ja poliittisen vallan huipulla olevien ahneudesta.

Jälkimmäisten ahneudesta on viime vuodet kärsinyt koko Eurooppa. Kerjäläisistä on meille paljon vähemmän vahinkoa kuin siitä, mitä taloudellisen ja poliittisen eliitin ihmisyksilöt ovat saaneet aikaan. Rahoituslaitosten holtiton voitontavoittelu ja riskinotto sekä poliitikkojen korruptoituneisuus ja kyvyttömyys julkisen talouden tasapainottamiseen ovat seurausta vallanpitäjien ahneudesta. Vahinko Euroopan hyvinvoinnille ja kehitykselle on vuosien mittainen.

Valta ja ahneus muodostavat tuhoisan yhdistelmä. Ahneus ei poistu moraalisten tuomioiden avulla. Demokratiassa ahneudelle asetetaan rajat lainsäädännöllä, jotta isojen vahinkojen riskiä voidaan pienentää. EU:ssa tarvitaan vahvempaa pankkivalvontaa ja tuhdimpaa talouspolitiikan koordinaatiota jäsenmaiden kesken.

 

Katso uusimmat puheeni!

Tutustu kirjoituksiini!

Powered by Smart Kotisivutyökalu