Ilkka Kantola - Kansandustaja
Twitter @ilkkakantola
Facebook
Vaalit.fi
 

Sotilasliiton tulisi estää sodan syttyminen

12.04.2014

Puhe SDP:n Varsinais-Suomen kevätpiirikokous

Hyvät toverit,
Ukrainan kriisin myötä keskustelu Suomen turvallisuuspoliittisesta asemasta on voimistunut. Viimeksi eilen uutisoitiin presidentti Ahtisaaren näkemyksistä. Ahtisaari on jo vuosia sitten ilmoittanut kannattavansa Suomen Nato-jäsenyyttä.  Tuoreen uutisen mukaan hän sanoo: ”Toivoisin, että me kykenemme jossain vaiheessa tekemään sellaisen päätöksen, ja toivoisin että se tapahtuisi yhdessä Ruotsin kanssa.”

Nykytilanteessa Suomi on sotilasliittoon kuulumaton maa mutta ei puolueeton. Suomi on EU:n jäsen. Tällä on myös turvallisuuspoliittista merkitystä. Yhdessä muiden EU:n jäsenvaltioiden kanssa olemme tuominneet Venäjän toimet Krimillä. Yhdessä olemme valmistelemassa ja päättämässä Venäjään kohdistuvista pakotteista. Uusi tilanne on tehnyt uudella tavalla näkyväksi sen mitä jäsenyys EU:ssa merkitsee. Yhteinen linja suhteessa Venäjään voi vahingoittaa myös Suomen taloudellisia etuja. Tätäkin yhteisön jäsenyys merkitsee.

Tärkeätä on EU:ssa vaikuttaa siihen millaiseksi yhteinen linja suhteessa Venäjään muodostuu. Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittinen linja on maltillinen. Me painotamme diplomaattisia keinoja ja kaikenlaisen provosoinnin välttämistä. Meidän kokemuksemme on, että ylimielisyydestä on yhtä paljon vahinko kuin toiminnasta puutteellisten tietojen varassa. Tätä asennetta ja osaamista tarvitaan nyt EU:ssa kun yritetään ratkoa Ukrainan ja Venäjän välistä konfliktia.

Kun länsi on nyt syystä tuominnut Venäjän sotilaallisen puuttumisen itsenäisen Ukrainan asioihin, on tarpeen muistaa, ettei lännen omakaan historia aivan kunniakas ole. Yle TV1:n Ulkolinja esitti torstaina Tanskalaisen dokumentin siitä, miten USA ja Britannia lähtivät Irakin sotaan. Saddam Hussein haluttiin sivuun. Perusteluksi sodalle esitettiin varma tieto siitä, että Irakilla on käytössään joukkotuhoaseita. Tässä väitteessä pysyttiin, vaikkei löytynyt todisteita siitä, että tieto pitäisi paikkansa. Kun Irak otettiin haltuun, jouduttiin myöntämään, ettei mitään joukkotuhoaseita ollut, eikä siis kansainvälisen oikeuden mukaista oikeutusta hyökkäyssotaan.

Irakin sota ei ollut Naton sota, mutta kahden johtavan Nato-maan laittomasti aloittama sota. Arvovaltaisen Lancet aikakauslehden mukaan sota aiheutti pelkästään vuosina 2003-2006 650 tuhatta ylimääräistä kuolemantapausta. Tanskan silloisella pääministerillä, Naton nykyisellä pääsihteerillä Anders Fogh Rasmussenilla oli keskeinen rooli siinä, että myös Tanska oli mukana Irakin sodassa. TV-dokumentissa kuvataan seikkaperäisesti miten Tanskan parlamentille annettiin virheellistä tietoa Irakin muodostamasta uhkasta ennen sotaa.

Jos Suomi jossain vaiheessa liittyy Natoon, on katsottava tarkkaan millaiseen Natoon liitytään. Natolla voisi olla nykyistä positiivisempi rooli, jos Nato kykenisi estämään jäsentensä hyökkäyssodat. YK ei siihen kyennyt eikä kykene. Natoa tulisi uudistaa niin, että jäsenvaltion aloittamat sotatoimet aina edellyttäisivät Naton yksimielistä päätöstä. Tämä lisäisi harkitsevuutta ja toisi vakautta globaaliin turvallisuustilanteeseen. Naton turvatakuiden tulisi merkitä nykyisen ohella sitä, että Nato takaa, ettei yksittäinen jäsenvaltio lähde omin päin sotatoimiin. Sotilasliitolla tulisi olla kyky estää sodan syttyminen.

 

Katso uusimmat puheeni!

Tutustu kirjoituksiini!

Powered by Smart Kotisivutyökalu