Ilkka Kantola - Kansandustaja
Twitter @ilkkakantola
Facebook
Vaalit.fi
 

YLE vahvasti mukana media-alan tulevaisuudessa

20.05.2014

YLE:n hallintoneuvoston puheenjohtajan esittelypuheenvuoro YLE:n kertomuksen täysistuntokäsittelyssä

Arvoisa puhemies!
Kun Yleisradion hallintoneuvoston kertomus on ensimmäistä kertaa nyt liikkeellä niin, että kertomus annetaan joka vuosi, niin tässä on ensimmäinen yhden vuoden jaksolta tuleva kertomus käsittelyssä. Kertomuksen rakennetta on muutettu nyt muun muassa niin, että siihen on ensimmäistä kertaa liitetty myös hallintoneuvoston puheenjohtajan alkusanat, ja lisäksi saimme idean, että kertomukseen liitettiin muistitikku, jossa on Ylen joitakin tuotantoja tallennettuna. Niitä voi sitten tietokoneelta katsella.

Yleisradiolla on nyt takana ensimmäinen Yle-verolla rahoitettu vuosi. Tämä rahoitusjärjestelmämuutos teki kansalaisista Yle-veron maksajia, mikä on lisännyt painetta Ylessä tehostaa ja kehittää palveluja. Verovaroilla on tuotettava yhteiskunnallisesti merkittävää, arvokasta julkista palvelua. Verovaroilla toimivan julkisen palvelun on myös jatkuvasti tarkkailtava tehokkuuttaan ja kykyään uudistua vastaamaan ajan haasteisiin. Ylen hallintoneuvosto on vahvistanut Ylen strategian, jonka lähtökohtana on koko suomalaisen yleisön palveleminen. Strategian perustana on Ylen laissa säädetty tehtävä ja lisäksi tietysti toimintaympäristön ajankohtainen kehitys.

Mediamaailma muuttuu nopeasti. Kansainvälistyvässä ja suuria yleisöjä tavoittelevassa mediamaailmassa ei ole itsestään selvää, että pienen Suomen kotimaisia mediasisältöjä tuotetaan suomalaisten ulottuville tai että mediasisältöjä tehdään kaikilla kotimaisilla kielillä ja että suomalaista kulttuuria ja sivistystä tuotetaan juuri suomalaisen kokemuksen, arvojen ja elämän tulkinnan pohjalta. Ilman tietoista ponnistelua nämä meille tärkeät asiat eivät kykene selviytymään kansainvälisen viihteen paineen alla. Ylen julkista palvelua tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan.

Hallintoneuvosto on vahvistanut Ylen kolme strategista päätavoitetta: Ylen on palveltava kaikkia suomalaisia, sen on tuotettava arvoa yhteiskunnalle ja Ylellä on oltava media-alan paras osaaminen.

Kyetäkseen palvelemaan kaikkia suomalaisia Yleisradion julkisen palvelun on tavoitettava kaikenlaiset suomalaiset ja Suomessa asuvat, asuinpaikasta tai varallisuudesta riippumatta. Ylen julkisen palvelun sisällöillä on oltava merkitystä suomalaisten päivittäisessä elämässä iästä, sukupuolesta, elämäntilanteesta, asuinpaikasta tai taustasta riippumatta ja Ylen on oltava vuoropuhelussa yleisönsä kanssa ja sen sisältöjen on löydyttävä helposti monikanavaisessa maailmassa.

Arvon tuottaminen yhteiskunnalle tähtää siihen, että suomalaiset arvostavat Yleä ja pitävät sitä tärkeänä yhteiskunnalle. Tutkimus osoittaa, että näin on. Suomalaisista 90 prosenttia pitää Yleä yhteiskunnallisesti merkittävänä. Erityisen tärkeinä Ylen tehtävinä suomalaiset näkevät kansalaisyhteiskunnan, kulttuurin ja sivistyksen, yhteisöllisyyden ja elämysten sekä tasa-arvon edistämisen.

Ylen yleisösuhdetta mitataan vuosittaisessa tutkimuksessa tarkoituksena selvittää, minkälaista arvoa Yle tuottaa suomalaisille ja minkälaisia toiveita suomalaisilla on Ylen toiminnan suhteen, sekä yhteiskunnallisena toimijana että henkilökohtaisten mediapalvelujen tuottajana. Viime vuoden tutkimuksen mukaan luottamus Yleen on kasvanut kaikissa väestön ikäryhmissä. Vuonna 2013 Yleen luotti erittäin paljon viidennes suomalaisista ja melko paljon 65 prosenttia suomalaisista. Luvut ovat nousseet selvästi, ja yleisesti Yleä kohtaan tunnettu luottamus on vahvaa myös suhteessa muihin instituutioihin. Yle on nyt viidenneksi luotetuin yhteiskunnallinen toimija, kun se kaksi vuotta sitten oli seitsemänneksi luotetuin.

Tärkeimpinä pidettyjä Ylen julkisen palvelun tehtäviä ovat turvalliset lastenohjelmat, kotimaiset sisällöt ja erityisryhmien palvelut. Niihin kohdistuu myös kaikkein eniten odotuksia. Kaikki odotukset eivät täyty, mutta tärkeimmiksi koetuissa julkisen palvelun tehtävissään Yle on onnistunut parhaiten.

Kyetäkseen palvelemaan suomalaisia monipuolisesti Ylen palvelujen on oltava monipuolisia. Televisiossa Ylen julkisen palvelun neljän kanavan kokonaisuus tarjoaa varsin kattavan ohjelmakirjon. Ylen tv-kanavien ohjelmatarjonta eroaa selvästi kaupallisista kanavista Ylen painottaessa faktapohjaista tarjontaa kaupallisia kanavia enemmän.

Radiossa Ylen kuuntelu on noin puolet suomalaisten radionkuuntelusta. Yle Radio 1, Yle Radio Suomi, Yle Puhe ja YleX sekä ruotsinkieliset Yle Radio Vega ja Yle X3M kattavat monipuolisesti radiokuuntelun tarpeet ja tarjoavat radiosisältöjä erilaisille suomalaisille. Ylen Radio Suomen alueellinen läsnäolo on erityisen tärkeää. Koko Suomen kattava toiminta takaa paitsi paikallisia radiosisältöjä myös kattavan alueellisen uutishankinnan, joka luo monipuolista Suomi-kuvaa Ylen uutistoiminnassa.

Internet tavoittaa jo 92 prosenttia suomalaista. Tämä näkyy myös Ylen verkkopalvelujen käytössä. Tänä päivänä Yle Areena on jo kaikenikäisten palvelu. Erityisen voimakkaassa kasvussa on Ylen internetpalvelujen käyttö mobiililaitteilla, tablettitietokoneilla ja älypuhelimilla. Viime vuoden lopulla jo kolmannes kaikista yle.fi:n käynneistä tuli älypuhelimista ja taulutietokoneista, kun vuotta aiemmin vastaava osuus oli 16 prosenttia.

Arvoisa puhemies!
Ylen lastenohjelmat on Suomessa keskeinen lastenkulttuurin toimija ja tarjoaa lapsiperheille kotimaisen ja arvoiltaan vahvan vaihtoehdon kaupalliselle tarjonnalle. Viime vuonna Pikku Kakkosen konserttikiertue oli iso lastenkulttuuritapahtuma ja sai hyvän vastaanoton vieraillessaan viidellä eri paikkakunnalla. Yle lapset ja nuoret on pystynyt vastaamaan hyvin lasten ja nuorten mediankäytön muutoksiin. Kosketusnäytöille tuotu sovellus on otettu hyvin vastaan suomalaisissa lapsiperheissä.

Vuonna 2013 Yle vahvisti asemaansa Suomen ykkösuutistoimijana. Taloustutkimuksen kyselyssä 57 prosenttia suomalaisista piti Yleä Suomen johtavana uutistoimijana. Vuonna 2013 Yle Uutiset päätti lisätä kirjeenvaihtajia ja uudistaa ulkomaantoimintaansa. Muun muassa kirjeenvaihtajia lisätään. Nämä uudistukset, joita hallintoneuvosto on toivonut, toteutetaan tänä vuonna.

Alueuutisia alettiin lähettää Yle TV1:ssä osana kello 18:n uutislähetystä, mikä lisäsi alueellisten tv-uutisten tavoittavuutta merkittävästi. Syksyllä 2013 julkistettiin suunnitelma alueuutisten siirtämisestä Ylen pääuutiskanavalle Yle TV1:lle syksyllä 2014. Tämän uudistuksen näemme siis ruuduissa kesän jälkeen.

Yle toi merkittävän, ehkä myös ajankohtaisen lisän, suomalaiseen uutistoimintaan, kun se aloitti venäjänkieliset tv-uutiset Novosti Ylen toukokuussa ja omat saamenkieliset uutiset joulukuussa 2013.

Saamenkielisissä tarjonnoissa pohjoismaisen Oddasat-ohjelman myöhäinen lähetysaika on tähän saakka vaihdellut Yle Fem -kanavalla kello 20.45-23:n välillä. Hallintoneuvosto käsitteli saamenkielisten uutisten lähetysaikoja viime vuonna. Tuolloin keskusteltiin alustavasti mahdollisuudesta saada pohjoismainen Oddasat-lähetys vakiopaikalle hyvään lähetysaikaan television keski-iltaan. Yleisradio onkin tehnyt järjestelyjä, joiden seurauksena pohjoismainen Yle Oddasat saa kesän jälkeen, siis syksyllä 2014, Yle Fem -kanavalta vakiolähetysajan 20.45. Näin siis saamenkieliset uutiset nähdään Ylen televisiossa ensi syksystä lähtien aivan televisiokatselun ydinprimetimessa. Pohjoisen saamelaisalueilla Oddasat on lähetetty ja lähetetään jatkossakin tekstittämättömänä Yle Femillä kello 19.10. Yle Areenasta nämä lähetykset löytyvät katsottavaksi ajasta ja paikasta riippumatta, millä päätelaitteella saamenkielisiä uutisia sitten haluaakin seurata. Ylen oma Yle Oddasat jatkaa näillä näkymin nykypaikallaan TV1:n iltapäivässä. Voi todeta, että saamenkielisten uutispalvelun laatua ja määrää on lisätty ja tullaan lisäämään näillä teoilla merkittävästi, ja tämä on tärkeätä juuri julkisen palvelun yhtiön toiminnassa.

Uudet mediankäyttötavat ovat lähivuosina haaste myös kansalaisten tasa-arvolle. Tablettitietokone ja älypuhelin eivät ole vielä koko kansan välineitä kuten tv- ja radiovastaanotin. Enemmistöllä on kyllä varaa hankkia laitteita ja yhteydet sekä kiinnostusta ja osaamista hakeutua kiinnostavan tarjonnan pariin, mutta lähes viidenneksellä suomalaisista internetin av-palvelujen käyttöä kuitenkin rajoittaa asuinpaikasta johtuva nettiyhteyden heikko laatu. Tämä syventää tuota digitaalista kuilua ja luo epätasa-arvoa.

Arvoisa puhemies!
Hallintoneuvoston käsitys on, että suomalaisen median tärkein tulevaisuudenkysymys on, miten säilyttää kotimaisen sisällön tuotanto ja kilpailukyky. Kun media-ala kansainvälistyy, julkisen palvelun median arvopohjaisuus erottuu ja Ylen merkitys kotimaisen radio- ja tv-sisällön tuottajana korostuu. Ylen rooli suomalaisen luovan alan edistäjänä on entistä tärkeämpi, sillä Yle tekee itse tai ostaa valtaosan Suomessa tehtävistä tv-sisällöistä. Viime vuonna Yle hankki tuotantoyhtiöiltä 25 miljoonalla eurolla radio- ja televisio-ohjelmia. Hankinnat ovat kasvaneet yli 10 miljoonalla eurolla kahden viime vuoden aikana ja työllistävät yrityksissä satoja ammattilaisia. Se, että näin on voitu toimia rahoituksellisesti, on seurausta siitä, että Yleisradion rahoitusratkaisussa jämäköitettiin taloudellista pohjaa merkittävästi.

Yle ei vetäydy bunkkereihinsa, niin kuin jotkut epäilevät, vaan pyrkii avautumaan ja avautuu ulospäin. Yhtiö haluaa lisätä yhteistyötä yritysten, oppilaitosten ja muiden media-alan toimijoiden kanssa. Yle haluaa tehdä suomalaisen media-alan tulevaisuutta yhdessä muiden kanssa.
 

 

Katso uusimmat puheeni!

Tutustu kirjoituksiini!

Powered by Smart Kotisivutyökalu