Ilkka Kantola - Kansandustaja
Twitter @ilkkakantola
Facebook
Vaalit.fi
 

Kantola: Internoitujen lasten vääryys korjataan

28.05.2014

Tiedote

Kansanedustaja Ilkka Kantola iloitsee oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonin tänään antamasta lakiesityksestä, jossa vihdoin myönnetään Suomen valtion osalta vuosina 1944-1946 internoitujen lasten väärinkohtelu. Parhaillaan eduskunnassa käsittelyssä olevaan hallituksen lisätalousarvioesitykseen sisältyy esitys määrärahaksi, jota käytetään korvausten maksamiseen internoiduille siviilihenkilöille. Kyse on vuoden 1944 välirauhansopimukseen liittyvien ehtojen pohjalta toteutetusta saksalaisten kanssa avioituneiden naisten ja heidän lastensa internoinnista.

Suomessa oli runsaat viisisataa saksalaisten kanssa avioitunutta naista, joista osa pakeni sodan jälkeen Saksaan. Osa Suomeen jääneistä yli 400:sta naisesta otti Suomen kansalaisuuden, osalle se ei ollut mahdollista koska olivat avioituneet ennen vuotta 1928. Valvontakomissio seurasi tiukasti sitä, miten Suomi toteutti rauhanehtoja. Historiallisessa arviossa on kuitenkin ilmeistä, että etenkin lasten internoinnissa Suomi meni pidemmälle kuin olisi ollut välttämätöntä. Mitään oikeudellista perustetta eikä käytännön välttämättömyyttä ollut lasten väärinkohtelulle valtion taholta. Lapsetkin joutuivat elämään suljetulla alueella piikkilankojen takana aseellisen vartioinnin kohteina. Vuoden 1946 vapautuspäätöksen jälkeen perheet olivat vailla työtä ja suuren osan omaisuus oli määrätty takavarikoituna Neuvostoliitolle.

Mitään oikeudellista tai moraalista perustetta ei tällaiseen ollut. Hallituksen esitys tunnustaa vihdoin tuolloin tehdyn vääryyden ja esittää käytännössä vielä elossa oleville, lapsena internoiduille henkilöille maksettavaksi kertaluonteinen korvaus kohtuuttoman vapaudenriiston johdosta. Määräraha on varattu lisätalousarvioon siten että korvausten maksaminen voi alkaa jo kuluvan vuoden aikana. On tärkeätä, että Suomi vihdoin tunnustaa historiansa ikävän yksityiskohdan ja edes vähäisellä korvauksella pyrkii hyvittämään valtiovallan aiheuttamaa kärsimystä. Korvausten ja vääryyden tunnustamisen puolesta on tehty vetoomuksia useampaan kertaan. Nyt vihdoin on aika päästä maaliin tässä yhtäältä muutamia ihmisiä ja toisaalta Suomen valtiota koskevassa asiassa.

Lisätietoja: Ilkka Kantola 050 512 2173

 

Katso uusimmat puheeni!

Tutustu kirjoituksiini!

Powered by Smart Kotisivutyökalu