Ilkka Kantola - Kansandustaja
Twitter @ilkkakantola
Facebook
Vaalit.fi
 

Rakennekehittämistä jatkettava ensi vaalikaudella

11.02.2014

Mielipidekirjoitus Turun Sanomat

Heinäkuun 2013 alussa voimaan tullut kuntarakennelaki jättää kuntien harkittavaksi, minkälainen kuntarakenne milläkin alueella on tarkoituksenmukaisin. Laki on kirjoitettu erikoisella tavalla siten, että lain tavoitteet, perustelut ja ennustetut vaikutukset kuvataan miltei samansisältöisinä. Vaikutusten kuvaamisessa tosin myönnetään se vaikeus, ettei voida varmuudella tietää, mihin kunnat omissa ratkaisuissaan päätyvät. Toiveikkuudella on kuitenkin iso rooli.

Merkit kuntapäättäjien harkinnan suunnasta eivät ennusta kuntarakenteen muuttumista laissa kuvattujen tavoitteiden mukaisesti. Hallitus päätyikin uuden välineen käyttöön ottamiseen kuntarakenteen kehittämisessä. Säädetään laki, joka mahdollistaa kuntaliitokset vastoin kuntien valtuustojen tahtoa, jos alueen kansanäänestys antaa siihen luvan.
Ei ole lainkaan selvää, onko esitetty laki sellainen, että se voidaan normaalissa järjestyksessä säätää. Perustuslakivaliokunnassa tulemme tuota arvioimaan. Valiokunnan puheenjohtaja Koskinen (sd) on ehtinyt lausua epäilyksiä esitetyn lain perustuslainmukaisuudesta. Vaikka laki hyväksyttäisiin eduskunnassa, tapahtuu ministeri Virkkusenkin (kok) mukaan niin, ettei nykyinen hallitus ehdi toimeenpanna yhtään pakkoliitosta. Lain toimeenpanoa koskeva harkinta siirtyy seuraavalle hallitukselle.

Eduskuntavaaleista 2015 tulee siinä tapauksessa kuntarakennevaalit. Miten tämä palvelee kansalaisten toivetta päästä nopeasti lääkäriin, jää nähtäväksi. Painetta kohdistuu nyt valmisteilla olevaan sote-järjestämislakiin.

Sote-uudistuksessa tavoitteena on perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon sekä sosiaalipalvelujen yhdistäminen. Toisena tavoitteena on hallinnollisen selkeyden parantaminen. Tällä hetkellä näyttää siltä, että integraatiossa päästään eteenpäin mutta hallinnollisen selkeyden tavoitteesta jäädään kauas. Hallinnollinen monimutkaisuus ja tehottomuuden riski on väistämätön seuraus silloin, kun rahoitusvastuu ja toiminnallinen vastuu ovat eri organisaatioissa. Se, toisiko jokin seudullinen tai maakunnallinen organisaatio kaivattua hallinnollista selkeyttä, on selvittämisen arvoinen asia.

Hallituksen aloittama tärkeä työ jää siis ainakin osittain kesken. Miten työtä jatketaan ensi vaalikaudella, sitä on kaikissa puolueissa jo nyt ryhdyttävä miettimään. Rakennekehittämistä on jatkettava ensi vaalikaudella.


Ilkka Kantola, kansanedustaja (sd), Turku
 

Katso uusimmat puheeni!

Tutustu kirjoituksiini!

Powered by Smart Kotisivutyökalu