Ilkka Kantola - Kansandustaja
Twitter @ilkkakantola
Facebook
Vaalit.fi
 

Vanhushoidon tulevaisuudesta huolehditaan

03.12.2013

Mielipide Aamusetin verkkolehti

Lehdissä on viime päivät keskusteltu vanhuudesta, osin melko pelokkainkin äänensävyin. Aihe koskettaa meitä kaikkia. Jokainen haluaa elää elämänsä hyvin ja vanheta arvokkaasti. Jokainen toivoo, että oma läheinen nauttii siitä turvallisuudesta ja hoivasta, joka kuuluu jokaiselle ihmiselle.

Huoli iäkkäiden kansalaistemme tulevaisuudesta on oikeutettu. Maamme ikääntyy, ja jotta voimme jatkossakin tarjota läheisillemme laadukasta hoivaa ja apua, on meidän tehtävä muutoksia siihen tapaan, jolla palveluita tarjoamme, on siis muutettava palvelurakenteita.

Tässä yhtälössä nykyinen laitoshoitoon painottava malli tulee kalliiksi ja on myös epätarkoituksenmukainen. Mikäli jatkaisimme samalla tavalla, kasvaisivat kuntien kustannukset vuoteen 2017 mennessä yli 500 miljoonalla eurolla. Perjantain rakennepaketti tarttuu tähän huoleen: kuinka tarjota jatkossakin ikääntyville sekä apua ja hoivaa tarvitseville arvokas ja hyvä elämä?

Myös rakenneuudistuksen jälkeen ihmisillä on oikeus saada tarvittaessa pitkäaikaista laitoshoitoa, kun perusteet niin vaativat. Kesällä voimaan astunut vanhuspalvelulaki lähtee siitä, että kansalaisten mahdollisuudet toimia täysivaltaisina yhteiskunnan jäseninä turvataan mahdollisimman pitkään.

Avun tarvitsemisen ei tarvitse tarkoittaa sitä, että omasta kodista on lähdettävä. Jokaisella tulee olla oikeus asua omassa kodissaan tai kodinkaltaisessa ympäristössä niin pitkään kuin mahdollista. Terveyskeskuksen vuodeosaston tulisi olla hoivan viimeinen vaihtoehto.

Erilaisia asumisen malleja tukemalla voidaan taata useammalle suomalaiselle mahdollisuus viettää aikaa kotona. Siitä tässä uudistuksessa on kyse. Kun laitospakkoja vähennetään vaiheittain, jää varoja tukea muita asumisen ja elämisen palveluita. Tärkeä kehityksen kannalta on keväällä annettu hallituksen periaatepäätös ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelmasta, jonka toimeenpano on meneillään.

Laitosasumisen purkamiseen valmistuu 31. tammikuuta mennessä toimintaohjelma. Sillä vähennetään 300 miljoonaa kuntien menoja ja samaan aikaan valvotaan ja seurataan tarkasti, että asumista tukevat muut toimenpiteet toimivat.


Kansanedustajat Ilkka Kantola ja Heli Paasio (sd.)
 

Katso uusimmat puheeni!

Tutustu kirjoituksiini!

Powered by Smart Kotisivutyökalu