Ilkka Kantola - Kansandustaja
Twitter @ilkkakantola
Facebook
Vaalit.fi
 

Yle ei kilpaile markkinaosuuksista

02.11.2013

Mielipide Turun Sanomat

Juhani Heimosen lennokas kritiikki (TS. 31.10) poliittisia päätöksentekijöitä kohtaan on ymmärrettävää ja osin oikeutettuakin. Hallituksen poliittinen linjaus veropohjan laajentamisesta, jotta veroaste voisi olla kohtuullinen, johti hallitusneuvotteluissa siihen, että verotukea painetuille lehdille leikattiin. Arvonlisävero on noussut nollasta kymmeneen prosenttiin. Kesän 2011 jälkeen kaupallisen median vaikeudet ovat kasvaneet. Torstain uutinen Hesarin suunnitelmista vähentää toimituksesta 70 henkilöä ja myydä Sanomatalon kiinteistö auttavat ymmärtämään miten suurissa talousvaikeuksissa kamppailua käydään. Vakavammin kuin koskaan ennen on kysytty, mikä on painetun sanomalehden tulevaisuus ja mitä tämä epävarmuus merkitsee sananvapauden kannalta.

Jotain traagista on siinä, että tiedon digitalisointi ja informaatioteknologian kehittyminen on tehnyt sananvapaudesta laajemman kuin koskaan aikaisemmin. Lähes kuka tahansa voi julkaista mitä tahansa yleisölle, joka on laajempi kuin suurenkaan päivälehden lukijakunta printtiaikana. Mutta sama teknologian ja käyttäytymisen muutos uhkaa nyt perinteisiä julkaisutapoja, kun ihmiset saavat kaipaamansa informaation netistä. Sananvapaus on tässä muutoksessa uhattuna siinä merkityksessä, että tiedon systemaattisen jäsentämisen ja esittämisen instituutiot ovat vaarassa. Tiedon digitalisointi on lisännyt ilmaisuvapautta, mutta heikentää kaupallisia edellytyksiä sellaiselle laatujournalismille ja toimitustyölle, jota sanomalehdistä on perinteisesti tehnyt.

Tämä huoli tulisi valtiovallan puolella ottaa vakavasti, kun tehdään ratkaisuja, jotka vaikuttavat kaupallisen median taloudellisiin toimintaedellytyksiin. Printtilehtien alv voitaisiin Suomen omin toimin laskea viiden prosentin tasolle. Tämä lämmittäisi enemmän kuin sanalliset myötätunnon ilmaukset.

Heimosen kolumni ei ole parhaimmillaan Yleä koskevassa osuudessa. Yle ei ole samoissa formulakisoissa kaupallisen median kanssa. Ei ole mitään syytä iloita siitä, jos toisten autosta vaihdelaatikko laukeaa. Hallintoneuvoston vahvistaman strategian mukaan Yle ei kilpaile markkinaosuuksista vaan pyrkii siihen, että jokainen Yle-veron maksaja saisi rahoilleen vastinetta. Inhimillistä on se, että kun yt-neuvotteluja ja irtisanomisia tapahtuu, helpottuneita ovat ne työntekijät, joita tämä ei sillä kertaa koske. Olen samaa mieltä siitä, että kaupallisen median edustajien ei tule suhtautua Yleen tai pääministeriin nöyrästi. Nöyryys on journalismin loppu. 

 

Katso uusimmat puheeni!

Tutustu kirjoituksiini!

Powered by Smart Kotisivutyökalu