Ilkka Kantola - Kansandustaja
Twitter @ilkkakantola
Facebook
Vaalit.fi
 

20 vuotiaan EU:n puutteet on korjattava

01.11.2013

Mielipide Turun Sanomat

Kansallisvaltioiden pohjalle rakentuvaa Eurooppaa on toisen maailmansodan jälkeen määrätietoisesti kehitetty vakauden, turvallisuuden, talouskasvun ja hyvinvoinnin alueeksi. Tässä kehittämisessä otettiin historiallinen askel 20 vuotta sitten, kun EY-maiden kesken neuvoteltu ns. Maastrichtin sopimus Euroopan Unionista astui voimaan.

Maastrichtin sopimuksessa Euroopan Unionin jäsenvaltiot sitoutuivat etenemään kohti yhteistä talous- ja rahaliittoa. Tehtiin periaatepäätös Euroopan Unionin yhteisestä valuutasta. Yhteisvaluutan riskit rahaliiton vakaudelle tiedostettiin ja niiden välttämiseksi asetettiin ehdot, jotka jäseneksi pyrkivän tuli täyttää. Sopimuksessa julkilausuttiin ajatus Euroopan Unionin kansalaisuudesta. Jäsenvaltioiden kansalaisista tuli EU:n perustamisen myötä myös unionin kansalaisia. Maastrichtin sopimuksessa pyrittiin parantamaan demokratiaa ja kansalaisten vaikutusmahdollisuuksia vahvistamalla Euroopan parlamentin asemaa. Alueiden komitean perustaminen puolestaan vahvisti maakuntien vaikutusmahdollisuuksia.

Maastrichtin sopimus on johtanut jäsenvaltioiden yhteistyön lisääntymiseen valtioiden sisäistä turvallisuutta, rikostorjuntaa ja harmaan talouden torjuntaa koskevilla alueilla. Poliisiyhteistyötä vahvistettiin luomalla Euroopan poliisiviranomainen, Europol. Periaatteellisesti tärkeän kokonaisuuden Maastrichtin sopimuksessa muodostaa sopimus yhteisestä ulko- ja turvallisuuspolitiikasta. Suomi liittyi Maastrichtin sopimukseen ja siten EU:n jäseneksi vuoden 1995 alusta.

EU:n suurimmat vaikeudet ovat olleet rahaliiton toteuttamisessa ja yhteisessä ulko- ja turvallisuuspolitiikassa. Rahaliiton vakaus on toteutunut perin heikosti. Osittain syy on EU:n ulkopuolella, mutta myös EU on tehnyt vakavia virheitä jättäessään rahoituslaitosten ja jäsenvaltioiden talouden riskien valvonnan liian vähälle. Parantamisen varaa on myös yhteisen ulkopolitiikan rakentamisessa. Edes Lissabonin sopimuksen myötä luotu yhteinen ulkoasiainhallinto ei ole tuonut kaivattua johdonmukaisuutta EU:n ulkopolitiikkaan. EU:n kokoisella yhteisöllä olisi mahdollisuus suurempaan uskottavuuteen ja vaikutusvaltaan kansainvälisellä tasolla, jos tahtoa löytyisi.

Euroopan vakaus, turvallisuus ja hyvinvointi edellyttävät ponnisteluja näiden puutteiden korjaamiseksi.

 

Katso uusimmat puheeni!

Tutustu kirjoituksiini!

Powered by Smart Kotisivutyökalu