Ilkka Kantola - Kansandustaja
Twitter @ilkkakantola
Facebook
Vaalit.fi
 

Kunnat eivät halua hautausmaita vastuulleen

22.10.2013

Mielipide Turun Sanomat

Kansanedustaja Annika Lapintie (vas) toivoo kirkon karsivan tehtäviään säästöjen aikaan saamiseksi (TS 18.10.). Taustalla on ministeri Räsäsen (kd) herättämä keskustelu kirkon valtiolta saaman rahoituksen muutostarpeista.

Nyt valtio osoittaa kirkolle osan yhteisöveron tuotosta korvauksena kirkon suorittamista yhteiskunnallisista tehtävistä. Merkittävin näistä on luterilaisten seurakuntien lakisääteinen tehtävä hoitaa yleisiä hautausmaita ja huolehtia hautaamisesta niin seurakuntaan kuuluvien kuin kuulumattomienkin osalta.

Hautaustoimilain (2003) valmisteluvaiheessa selviteltiin erilaisia mahdollisuuksia ratkaista hautaustoimen rahoitus ja säännöspohja. Tavoitteena oli ensinnäkin kansalaisten yhdenvertainen pääsy hautauspalveluiden piiriin uskontokunnasta riippumatta. Toiseksi tavoitteena oli, että hautausmaiden ylläpitoon ja hautaamiseen liittyvä paras asiantuntemus saadaan käyttöön. Kolmanneksi pyrittiin siihen, että hautaustoimen kustannukset jakautuvat oikeudenmukaisesti. Viimeisin tavoite ei kokonaan toteudu.

Valmisteluvaiheessa yhtenä mahdollisuutena oli hautaustoimen antaminen kuntien vastattavaksi. Kuntaliiton lausunnossa ajatukseen suhtauduttiin selkeän torjuvasti. Kun nyt pyrkimyksenä on kuntien tehtävien karsiminen, on Lapintien ehdotus tässä valossa outo. Tällä hetkellä kuntien rooli rajoittuu lähinnä hautausmaita koskevaan kaavoitukseen ja lupamenettelyyn. Hautaustoimilaissa tehtävä annettiin luterilaisille seurakunnille. Samassa yhteydessä todettiin, että valtio osallistuu kustannusten korvaukseen.

Nykyjärjestelmässä ongelmana on se, että yhteisöveron tuloutus seurakunnille ei seuraa sitä, miten suuret ovat paikkakunnan hautaustoimen kustannukset. Voi olla, että kuolleisuus jonakin vuonna on suurta paikkakunnalla, jolla yhteisöveron tuottoja kertyy hyvin vähän. Eri vuosina yhteisöveron tuotto vaihtelee suuresti, paljon enemmän kuin kuolleisuus koko maassa, joten Kirkkohallitus ei tasausrahastoillakaan pysty ongelmaa ratkaisemaan.

Hautaamista koskeva valtion rahoitustuki tulisi sitoa koko maan kuolleisuuteen, jotta rahoituksen vakaus vastaisi kulujen vakautta. Tehtävien siirto kunnille todennäköisesti lisäisi toimialan kustannuksia ainakin siirtymävaiheessa. Toimialan yksityistäminen puolestaan merkitsisi kulttuurista hyppyä, johon tuskin on suomalaisilla halua.

 

Katso uusimmat puheeni!

Tutustu kirjoituksiini!

Powered by Smart Kotisivutyökalu