Ilkka Kantola - Kansandustaja
Twitter @ilkkakantola
Facebook
Vaalit.fi
 

Vapaaehtoisuus edelleen ensisijaista

31.08.2013

Mielipide Turun Sanomat

Hallituksen budjettiriihessä päättämistä rakenneuudistuksista merkittävimpiin kuuluu uuden välineen luominen kuntarakenneuudistuksen edistämiseen. Heinäkuun alussa voimaan tullutta kuntarakennelakia muutetaan siten, että valtioneuvostolle tulee mahdollisuus muun muassa Turun seudulla toimeenpanna kuntaliitos siinä tapauksessa, etteivät kunnat itse vapaaehtoisesti päädy sellaiseen kuntarakenteeseen, joka riittävästi toteuttaa kuntauudistuksen tavoitteita. Lakimuutoksella vastataan kasvaneeseen eriarvoisuuteen terveyspalvelujen saatavuudessa ja pienennetään pitkän ajan kestävyysvajetta tuottavuutta parantamalla. Valtioneuvoston mahdollisuus kuntarakenteen muuttamiseen vastoin kuntien valtuustojen tahtoa on äärimmäinen keino, jota voi käyttää vain sillä edellytyksellä, että kansanäänestyksessä alueen enemmistö kannattaa aiottua kuntaliitosta.

Nyt on äärimmäisen tärkeätä, ettei kuvitella tulevan ”pakkoliitospykälän” vapauttavan alueen kuntapäättäjiä velvollisuudesta kärsivälliseen, kunnioittavaan ja rehelliseen ja avoimeen keskusteluun, selvitykseen ja yhteiseen yritykseen toimivan ja uskottavan kuntarakenteen muodostamiseksi. Inhimillisen vuorovaikutuksen, yhteisöjen kehittämisen ja alueen yhteishengen syntymisen ja vahvistumisen kannalta on tärkeää, että tätä työtä jatketaan täysillä. Vapaaehtoisuuden pohjalta syntyvä uusi kuntakokonaisuus antaa olennaisesti paremmat lähtökohdat huolehtia alueen ihmisten palveluista kuin pakkoliitokseen perustuva hallinnollinen kokonaisuus. Vielä vähemmän kuin ennen, on nyt varaa minkäänlaiseen ylimielisyyteen ketään keskustelukumppania kohtaan.

 

Katso uusimmat puheeni!

Tutustu kirjoituksiini!

Powered by Smart Kotisivutyökalu