Ilkka Kantola - Kansandustaja
Twitter @ilkkakantola
Facebook
Vaalit.fi
 

Ylen osallistuttava taloustalkoisiin

23.08.2013

Mielipide Helsingin Sanomat  

Yleisradion rahoitusjärjestelmän muutos tuli voimaan tämän vuoden alusta. Uusi lainsäädäntö asettaa tiukat rajat Ylen toiminnan laajuudelle. Taloustilanteesta riippumatta Ylen talous on laissa jäädytetty tämän vuoden tasolle siten, että Ylen toimintaan annettava euromäärä kasvaa vain kustannuskehitystä kuvaavan indeksin verran.

Nyt kun maan talous on tiukoilla, monia julkisia määrärahoja joudutaan leikkaamaan. Muun muassa kulttuurin puolella eräät määrärahat ja sitä myöden toimintaedellytykset tulevat heikkenemään osana valtion talouden tasapainottamiseen tähtääviä kehys- ja budjettiratkaisuja.

Tässä tilanteessa myös Yleisradion on tahollaan osallistuttava taloustalkoisiin. Hallintoneuvoston tekemien linjausten mukaisesti Ylen on käytettävä aikaisempaa suurempi osuus määrärahoistaan kotimaisen kulttuurin tuottamiseen ja hankintojen tekemiseen riippumattomilta kotimaisilta tuotantoyhtiöiltä. Tarkalla taloudenpidolla ja oikein suunnatuilla tehostamistoimilla Yle kykenee lisäämään hankintojaan ja siten lisäämään työllisyyttä kotimaisessa kulttuurituotannossa.

Viime vuosina toteutettu Ylen säästölinja johti leikkauksiin, jotka koettiin kipeinä riippumattomissa kotimaisissa tuotantoyhtiöissä. Nyt kun leikkaukset kohdistuvat muualle kulttuurin alueella, on Ylen vuorostaan osallistuttava talkoisiin, joilla edistetään kulttuurialan työllisyyttä.

 
 

Katso uusimmat puheeni!

Tutustu kirjoituksiini!

Powered by Smart Kotisivutyökalu