Ilkka Kantola - Kansandustaja
Twitter @ilkkakantola
Facebook
Vaalit.fi
 

Liittoutumattomuus ja Suomen kansainvälinen vastuu

28.06.2013

Mielipide Turun Sanomat

Sotilaspoliittisissa asetelmissa on tavanomaista, että voimaa näytetään joko näkyvällä provokaatiolla tai reagoimalla provokaatioon mahdollisimman voimakkaasti.

Vähemmälle huomiolle on jäänyt se, että voimaa voidaan näyttää myös pidättäytymällä reagoimasta, vaikka kuinka provosoitaisiin.

Keskustelu Suomen turvallisuus- ja puolustuspoliittisesta paikasta on ollut vilkasta tällä eduskuntakaudella. Ulkoasianvaliokunta nosti mietinnössään näkyville tosiasian, että vaikka Suomi on sotilaallisesti liittoutumaton, se ei ole puolustuspoliittisesti riippumaton ja omavarainen.

Suuri osa modernista puolustusteknologiasta ja osittain myös siihen liittyvä osaaminen ovat alueita, joissa tukeudumme maan ulkopuoliseen asiantuntemukseen.

Joidenkin mielestä Suomen tulisi pyrkiä sotilaallisen liittokunnan jäseneksi. Tätä perustellaan eri tavoin.

Yhtäältä katsotaan, että liittokunnan jäsenyys vahvistaisi turvallisuuspoliittista asemaamme vakavan uhkan varalta.

Tätäkin enemmän kannetaan huolta Suomen imagosta. Todetaan, että täysjäsenyys Natossa olisi rauhankumppanuutta vahvempi osoitus Suomen todellisesta yhteistyövalmiudesta eurooppalaiseen ja kansainväliseen rauhanturva-, kriisinhallinta ja puolustusaktiviteetteihin.

Suomen imagoa ja kansainvälistä vastuuta arvioitaessa tulisi kuitenkin huomata se, että Suomella, yhdessä Ruotsin kanssa, on kenties tällaisenaan merkittävä turvallisuuspoliittinen rooli ja vastuu, kun muodostamme tähän kohtaan, idän ja lännen välille, liittoutumien ulkopuolisen, sotilaspoliittisesti neutraalin alueen.

Tällä alueella meidän voimannäyttömme on kyky olla provosoitumatta ja valmius pelkällä olemassaololla lieventää olemassa olevia ja kuviteltavia vastakkainasettelujen kärjistymisiä.

Tämä voisi myös jatkossa olla kunniakas tehtävämme, joka nauttii kansainvälistä arvostusta.

 

Katso uusimmat puheeni!

Tutustu kirjoituksiini!

Powered by Smart Kotisivutyökalu