Ilkka Kantola - Kansandustaja
Twitter @ilkkakantola
Facebook
Vaalit.fi
 

EU-laivan ei saa antaa upota

17.04.2013

Puhe Välikysymys Kyproksen tukemisesta osana euroalueen talouskriisiä VK 3/2013 vp

Uppoavassa laivassa emme pohdi sitä, osallistummeko veden pumppaamiseen solidaarisuudesta vai itsekkäistä syistä. Kun sattuu onnettomuus tai kun joudutaan kriisiin, heti kysytään, kenen on syy. Tärkeää on, että kysytään. Oikeudentuntomme vaatii, että syypää onnettomuuteen ja kriisiin pyritään saamaan selville ja että hänet pannaan vastuuseen.

Kun kriisi on päällä, ei voi tyytyä vain syyllisen etsintään. Vielä tärkeämpää on estää kriisin laajeneminen. Ensimmäinen tavoite onkin yrittää saada kriisi jotenkin hallintaan. On ihan selvää, että Euroopan finanssikriisin syylliset tulee löytää ja panna vastuuseen - tämä on oikeutettu vaatimus - mutta päälle kaatuvassa tilanteessa ei riitä se, että tehdään tarkkaa analyysiä syyllisten löytämiseksi. On estettävä kriisin laajeneminen. On pysäytettävä ja yritettävä ottaa hallintaan tämä onneton ja tuskallinen tilanne.

Täällä on puhuttu Euroopan unionista laivana. Se onkin hyvä vertauskuva. Kun joku on tyhmyyttään tai ilkeyttään tehnyt reiän laivan pohjaan, ei hyödytä etsiä reiän tekijää. Ensimmäiseksi on huolehdittava siitä, että reikä tukitaan ja että jokainen osallistuu veden pumppaamiseen laivan ulkopuolelle. Särjetty laiva uppoaa, elleivät kaikki ponnistele sen korjaamiseksi ja pinnalla pitämiseksi.

Arvoisa puhemies! Uppoavassa laivassa emme pohdi sitä, osallistummeko veden pumppaamiseen solidaarisuudesta vai itsekkäistä syistä. Ihan sama, mistä syystä pumppaat vettä, kunhan pumppaat, sanoo laivan kapteeni, ja jokainen ymmärtää. Itsekkyys ja solidaarisuus ajavat samaa asiaa. Rotat jättävät uppoavan laivan, sanotaan. Sanotaan myös, että kapteenin tulisi jättää uppoava laiva viimeisenä. Minulle on luovuttamattoman tärkeätä ajatella niin, että sosialidemokraatit ovat lähempänä kapteenia kuin rottia.

Rottien viisaus voi olla intuitiivisesti kadehdittavaa, mutta se kuvastaa rottien elämäntapaa. Ne ovat tottuneet hyödyntämään sitä, mitä muilta jää, ja olemaan sitoutumatta mihinkään. Siksi ne jättävät laivan, jos vaistonvaraisesti aavistavat sen uppoavan.

Kapteeni puolestaan on esimerkki ihmisestä, joka kantaa vastuuta koko yhteisöstä. Kapteenilla ei ole vastuu vain ihmisistä, laivan miehistöstä ja matkustajista, vaan koko hankkeesta. Hän vastaa myös aluksesta, laivan lastista ja koko matkan turvallisuudesta alusta loppuun. Kapteeni on hankkeen omistaja. Projektin omistajuus kuuluu kapteenille.

Sosialidemokraatit olivat vakaasti harkiten viemässä Suomea Euroopan unioniin ja sen ytimiin. Me olemme tahtoneet kuulua heihin, jotka ovat ottaneet tämän Euroopan unioni -nimisen hankkeen omakseen. Me katsomme, että Suomessa merkittäviltä osin tämän hankkeen omistajuus kuuluu meille, ei tietenkään vain meille, mutta myös meille. Haluamme edelleen olla Euroopan unionin kehittäjiä, uudistajia, vakauttajia. Uskomme euroalueen hyödyttävän yhteistä Eurooppaa ja siten myös meitä suomalaisia, yhteistä talousaluetta ja sen myötä meitä.

Näemme ja tunnistamme Euroopan unionin ja euroalueen ajankohtaiset, aivan mahdottoman suuret vaikeudet, mutta meillä ei ole rotan vaistonvaraista reagointitapaa, joka kehottaisi jättämään uppoavan laivan. Näin ajattelen. Me kuulumme niihin, jotka ottavat vastuuta tämän laivan kulusta. Näyttää, että välillä se käy kivillä ja kulku on vaivalloista.

Kuten edustaja Kumpula-Natri täällä sanoi, iso laiva kääntyy hitaasti. Me teemme parhaamme, jotta käännös turvallisemmille vesille tapahtuu ja toteutuu. Voi olla, ja onkin, että kyljet vähän raapivat rantapusikkoa ja pohjaan jää lommoja, mutta uskomme, että matkaa tulee jatkaa. Uskomme, että aluksen runko kestää ja vähäistä suuremmilla fiksauksilla siitä saadaan entistä parempi.

Arvoisa puhemies! On selvää, että komentosillalle tarvitaan uudistuksia tässä laivassa. Suunnistusvälineet ovat olleet alkeellisia siihen nähden, miten isolla aluksella purjehditaan. Yhteisvaluutan myötä syntyneet riskit ovat olleet valtavat, eikä niitä ole havaittu ajoissa, kun navigointivälineet ovat surkeat. Onneksi parannuksiin on ryhdytty, kun pankkivalvontaa ja vakavaraisuussäännöksiä uudistetaan.

Markkinatalous ilman julkista valvontaa ja sääntelyä on kuin laiva ilman navigointivälineitä. Hyvällä onnella matkaa voi tehdä pitempäänkin, mutta jossain vaiheessa reitiltä eksynyt alus karahtaa kivelle. Silloin on hätätoimien aika. Silloin katsotaan, kuka jättää laivan ja kuka kantaa vastuun laivan pelastamisesta, solidaarisuudesta tai itsekkyydestä, lopulta ihan sama, kunhan laiva ei uppoa.

 

Katso uusimmat puheeni!

Tutustu kirjoituksiini!

Powered by Smart Kotisivutyökalu