Ilkka Kantola - Kansandustaja

Twitter @ilkkakantola
Facebook
Vaalit.fi

 

Päiväkirja

Sopimista tulisi vielä yrittää
11.09.2015

Viime vaalikaudella tuskailtiin Kataisen sixpack-hallituksen päättämättömyyttä. Tuska oli aiheellista. Sen verran kehnoa oli hallituksen eteneminen. Kritiikissä erottui epä-älyllisimpänä puheenvuorona, ja varsin arvovaltaiseltakin taholta, näkemys että tärkeintä ei ole se mitä päätetään vaan se että tehdään päätöksiä. Vaarallinen ja vastuuton vaatimus.

Sipilän hallituksella on ilmiselvä halu tehdä päätöksiä. Hyvä että on. Mutta nyt tuntuu siltä, että sen ajatuksena on painottaa päätösten tekemistä sinänsä enemmän kuin sitä, millaisia päätöksiä tehdään. Arvostetun ekonomistin ja professorin, Sixten Korkmanin analyysin mukaan Suomen kilpailukyvyn kannalta keskeistä on se, että olemme viime vuosina toistuvasti kyenneet maltillisiin palkkaratkaisuihin. Kärsivällisellä sopimisen kulttuurillaan Suomi on saavuttanut esimerkiksi Saksaan nähden 4-6%:n kilpailuedun yksikkötyökustannuksissa.

Sipilän hallitus ei kykene näkemään eikä arvostamaan tätä saavutusta. Kolmikanta on sille kirosana. Aikavievät neuvottelut järjestöjen kanssa ovat jotain sellaista, jota yritysjohtajana ansioitunut Sipilä ei voi ymmärtää vaan halveksii niitä avoimesti. Sipilä johtaa maata kuin entisten aikojen  itsevaltainen yritysjohtaja. Hallitus tunkeutuu pakottavalla lainsäädännöllä alueelle, joka vuosikymmeniä on ollut kansalaisten, palkansaajien ja työnantajien sopimuksiin perustuvaa aluetta. Kansanvaltaan nojaavassa oikeusvaltiossa Suomessa työsopimuslainsäädännön tarkoitus tähän saakka on ollut työntekijän vähimmäisoikeuksien turvaaminen. Lailla on taattu vähimmäissuoja.

Työntekijöiden ja työnantajien sopimuksilla on sen lisäksi voitu päättää minimitasoa paremmista eduista ja työehdoista. Tämä siksi, että se on ollut kaikkien osapuolten etu. Työllä on voitu elää kohtuullista elämää. Kohtuullisen elämän mahdollistuminen on puolestaan tuonut jatkuvuutta, vakautta, luottamusta, työkykyä, tuottavuutta ja työrauhan. Tästä kaikesta on koko kansantalous ja elinkeinoelämä hyötynyt.

Nyt hallitus katsoo, että tämä on sietämätöntä. Maa ei kestä sitä, että palkansaajat ja työnantajat voivat keskinäisesti sopia asioista. Hallitus joka puhuu paikallisen sopimisen puolesta isolla äänellä, puuttuu kovalla kädellä sopimusvapauteen.

Ja vain siksi, että se uskoo näin voivansa rahoittaa 3,6 miljardin siirron yrityksille, jotta työllisyys kääntyisi nousuun. Mikä takaa sen, että yrityksille säästyvä rahaa synnyttää uusia työpaikkoja eikä valu osinkoina omistajien taskuun? Viime vaalikautena toteutetulta yhteisöveron dramaattiselta alennukselta odotettiin paljon, mutta näkyvät vaikutukset ovat vähäisiä. Tosin vaikutusarvioita on hankala tehdä kun moni muu asia toimintaympäristössä muuttuu samaan aikaan.

Kansalaisten, järjestöjen ja opposition kritiikki on saanut hallituksen tarkistamaan joitakin budjettisuunnitelmiaan. Hyvätuloisten verotusta kiristetään hieman, kuten Sdp on omassa vaaliohjelmassaan vaatinut. Eläkeläisten asumistuen julmaan leikkaukseen tehdään hienoinen lievennys. Tämä on oikein.

Ymmärrän, että hallitus on halunnut vähentää työnantajamaksuja kilpailukyvyn lisäämiseksi. Sillä voi olla positiivista vaikutusta työllisyyteen. Mutta hallitus olisi voinut rahoittaa tämän kiristämällä verotusta. Se olisi ollut oikeudenmukaisin tapa. Nyt esitetyillä ratkaisuilla, palkaton ensimmäinen sairaspäivä, ylityö- ja sunnuntaikorvausten alentaminen, raha kootaan pienipalkkaisilta, pitkälti naisvaltaisilta aloilta. Kun samalla ollaan vapauttamassa kauppojen sunnuntaiaukiolo, lisääntyy sunnuntaityön velvoite samalla kun korvaukset alenevat. Tämäkin vaikuttaa ostovoimaa heikentävästi, kuten verotuksen kiristäminenkin.

Sipilä totesi, että näin vältettiin arvonlisäveron nostaminen. Hyvä että vältettiin. Mutta alv ei ole ainoa vero.

Pääministerin vastauksesta Lauri Ihalaiselle eilen (10.9.)  kyselytunnilla sai sen käsityksen, että hallitus voisi vielä perääntyä hurjista aikomuksistaan, mikäli työmarkkinajärjestöt keskenään neuvotellen saisivat aikaan neuvottelutuloksen, johon sisältyisi keinot 5% tuottavuushyppyyn. Sipilä olisi valmis ottamaan vastaan tällaisen mallin. Aikaa on runsas viikko.

Arvelen että halua yrittämiseen olisi STTK:ssa ja Akavassa. SAK:ssa kutsumus taitaa olla heikompi. EK:n puolella tuskin on erityistä intoa, kun hallituksen valmistelemat linjaukset pitkälti toteuttavat sen mitä EK toivoo.

Mielenosoituksia ja työnseisauksia tiedetään olevan tulossa. Kuinka laajoiksi ne kasvavat, jää nähtäväksi. Liitoissa ja keskusjärjestöissä ollaan uudessa tilanteessa. Johdolla on iso vastuu tehdä huolellinen analyysi oloissa, jotka ovat hyvin poikkeukselliset ja jossa mahdollisuudet yhteiskuntarauhan vakaviin häiriöihin ovat todelliset. Vakaus on ollut keskeinen kilpailukykytekijä ja myös vetovoimatekijä investoinneille Suomeen. Ymmärtääkö hallitus mitä se on tekemässä, moni kysyy tänä päivänä.

Pallo on nyt järjestöillä. Palkansaajajärjestöjen tulisi ottaa aloite käsiinsä ja kutsua EK rakentamaan yhdessä paketti, joka uskottavalla tavalla ja oikeudenmukaisesti toteuttaisi maan hallituksen tavoitteleman kilpailukyvyn parantamisen. Vielä on mahdollista sopia. Yksi yritys tulisi vielä tehdä.

Schengen hyllylle - solidaarisuus arkkuun?
27.08.2015
 Euroopan unioni on joutunut keskelle jyrkkien ristiriitojen jännitekenttää. Osan jännitteistä se on luonut aivan itse suostumalla siihen, että jäsenvaltioita on jäänyt yhteisvaluutan ulkopuolelle. Punnasta kiinni pitävä Britannia on etääntynyt yhteisestä porukasta siinä määrin, että maassa järjestetään kansanäänestys EU:ssa jatkamisesta.  Jos Britit eroavat, on se merkki siitä, että EU on epäonnistunut keskeisessä tehtävässään sitoa  maailmansotien entiset vihollismaat yhteen.


Eurooppaa, EU:ta ja euroaluetta vaivaava talouskriisi ei ole pääosiltaan yhteisvaluutan seurausta. Kriisin juuret ovat Yhdysvaltain ja sittemmin myös eurooppalaisten pankkien holtittomassa luotonannossa. Yhteisvaluutta on kuitenkin osavastuussa. Valuutta-alueeseen kuuluminen teki euro-jäsenvaltioista pankkien silmissä vakavaraisempia kuin ne todellisuudessa olivatkaan. Esimerkiksi Kreikka sai lainaa halvemmalla kuin mitenkään olisi ollut perusteltua jos se olisi ollut oman valuuttansa varassa. Tämä oli yksi syy miksi maan velkaantuminen pääsi niin pahaan malliin ja miksi yksityisten pankkien luottotappiot alkoivat näyttää niin katastrofaalisilta erityisesti Saksan liittovaltion hallituksen näkökulmasta. Lopun tiedämmekin. Kreikan hätälainoitus ja tukipaketit. Nyt jo kolmas, jota sivumennen sanoen perussuomalaiset yksimielisesti tukivat eduskunnassa.

Kriisin myötä on selvinnyt, että (ainakin) euroalue tarvitsee valuuttansa tueksi yhteisempää talouspolitiikkaa. Pankkien vakavaraisuussäännöksiä kiristettiin. On säädetty yhteisestä kriisinratkaisumenettelystä. Pankkiunionin avulla luodaan yhteistä linjaa. Yhä useampien silmissä alkaa vahvistua näkemys liittovaltiokehityksen vauhdittamisen välttämättömyydestä, jotta nykyinen hyvinvointia vahingoittava epävakaus voitaisiin välttää.

Samaan aikaan vahvistuvat toisenlaiset äänenpainot. Ne, joissa kieltäydytään yhteisvastuun lisäämisestä ja korostetaan kunkin maan velvollisuutta kantaa vastuu omista veloistaan. Jäsenvaltioiden keskinäinen suhde ei perustu sinisilmäiseen luottamukseen vaan keskinäiseen epäilyyn.

 

 

Parhaillaan näyttää siltä, että EU:n jäsenvaltioiden keskinäistä luottamusta koettelee aivan uudella vakavuudella pakolais- ja siirtolaiskriisi. Syyrian, Irakin, Afganistanin, Keski-Afrikan, Etelä-Sudanin ja Libyan alueilta EU:hun suuntautuva pakolaisvirta on kasvanut järkyttäviin mittoihin. Kuluneen vuoden aikana Välimeren maat, Italia, Espanja ja Kreikka ovat joutuneet ottamaan vastaan merkittävän osan alueilta tulevista pakolaisista. Samaan aikaan esimerkiksi Libanon ja Turkki ovat paljon suuremman pakolaisvirran kohteina.

EU nimittää mielellään itseään arvoyhteisöksi. Pakolaistulva panee nämä arvot testiin nyt rajummin kuin osattiin koskaan kuvitella. Jäsenvaltioiden vastaanottamat määrät pakolaisia ovat hyvin erilaisia. EU:n sopiman politiikan mukaan turvapaikanhakijat rekisteröidään siinä maassa, mihin he EU:n alueelle ensimmäisen kerran tulevat. Ns. Dublin-menettelyn mukaan tulomaasta toiseen EU maahan siirtynyt voidaan palauttaa tulomaahan, koska kaikkia jäsenmaita pidetään turvallisina maina.

Nykyisessä tilanteessa taakka on siten Välimeren mailla. Erityisesti Italia on vedonnut EU:n solidaarisuuteen ja vaatinut, että taakkaa jaetaan jäsenmaiden kesken. Komissio on päättänyt vapaaehtoisesta taakanjaosta rajallisen määrän osalta. Suomen hallitus on enemmistönsä turvin suhtautunut myönteisesti tähän. Perussuomalaisten johto on syyttänyt tästä vastuullisen ministeri Orpon rikkoneen hallitusohjelman periaatteita.

 

Kuluneella viikolla sekä presidentti Niinistö että ministeri Orpo ovat julkituoneet arvelunsa siitä, että pakolaisvirtojen jyrkkä kasvu voi johtaa siihen, että EU:n jäsenmaat alkavat sulkea rajojaan. Pidän tällaista pohdiskelua realistisena. Schengen sopimuksen sisältämä vapaan liikkuvuuden periaate voitaisiin sivuuttaa poikkeuksellisen vaikeassa tilanteessa. Jos näin tapahtuu laajamittaisesti, mitä silloin tekevät Välimeren maat? Jääkö niille muuta mahdollisuutta kuin irtautua kansainvälisistä sopimuksista, jotka antavat turvapaikanhakijoille tietyt oikeudet? Jos EU:n jäsenmaiden keskinäinen solidaarisuus tämän pakolaisuudeksi määriteltävän väestöliikkeen hoitamisessa on olematonta, miten tulevat Välimeren maat toimimaan epätoivoisten ihmisten tulvan tullessa tsunamin lailla heidän rannoilleen?

 

Millainen arvoyhteisö me silloin Euroopan unionina olemme? Jos Schengen laitetaan hyllylle, vietetään samalla solidaarisuuden hautajaisia.

Yhteiskunnan avoimuus on keskeinen arvo
03.08.2015

Norjalaisen Öyvind Strömmenin kirja Äärioikeisto, vastajihadismi ja terrorismi Euroopassa on ajankohtainen. Kirja on julkaistu 2011. Sytykkeenä kirjaan on ennen muuta Breivikin Oslossa ja Utöyan saarella 22.7. samana vuonna toteuttamat terrori-iskut. Pohjoismaisen ministerineuvoston tuen mahdollistama suomenkielinen käännös (Tammi) on vuodelta 2013. Suomenkieliseen versioon kirjoittaja on lisännyt jälkisanat suomenkielisille lukijoille.

 Kirjoittaja pohtii suomalaisten koulusurmaajien, Auvinen ja Saari, yhtäläisyyksiä ja eroja Breivikiin. Merkittävä ero on se, että koulusurmaajien kohteiden valinnat eivät perustuneet poliittiseen ideologiaan. Muut lyhyet viittaukset Suomeen liittyvät perussuomalaisiin, joista Jussi Halla-aholta mainitaan yksi sitaatti. Halla-ahon kirjoittelulla nähdään yhtymäkohtia ”vastajihadistien” ajatteluun, jossa ”monikultturismin” nähdään merkitsevän islamin voimistumista länsimaissa. Halla-ahon mielestä länsimaisen sivilisaation on valittava sodan ja ”monikultturismin” edistämisestä seuraavan tuhoutumisen välillä

 Strömmen nostaa esiin myös nimimerkki Väinämöisen blogikirjoittelun, jossa näkyy äärioikeistolaiseen ajatteluun pohjautuva terrorismin uhka. Nimimerkki kirjoittaa: ”Pitäisi muodostaa organisaatio, joka kylmäverisesti, häikäilemättömästi ja asiaan sitoutuen hoitaisi tehtävää. Organisaation olisi pystyttävä tuottamaan väkivaltaa riittävä määrä. Sen olisi kestettävä viranomaisten solutus, ilmiantajat, modernin rikostutkinnan haasteet sekä muut yhteiskunnan viranomaisen aikaansaamat vastatoimet ja silti kyettävä jatkamaan toimintaa.” Strömmenin mukaan tällaisten tekstien vaara on, että ne provosoivat jonkun mieleltään häiriintyneen ryhtymään sanoista tekoihin.

 

Jyväskylässä äärioikeiston mielenosoituksen yhteydessä tehty suunniteltu hyökkäys tiettyjä henkilöitä kohtaan osoittaa, että äärioikeiston aiheuttama väkivallan uhka on todellinen. Uhka näyttää rakentuvan pohjoismaisen äärioikeistolaisuuden yhteistyön varaan. Jyväskylässä poliisi pidätti muiden ohessa kaksi ruotsalaista epäiltyinä väkivaltaan syyllistymisestä.

 Strömmen osoittaa laajoihin nettikeskusteluihin perustuvassa kirjassaan, miten nykyinen äärioikeistolaisuus Pohjolassa ja Euroopassa nojaa käsitykseen islamisaation uhasta. Taustaideologia perustuu salaliittoteoriaan siitä, että Eurooppaa ollaan poliittisten johtajien toimin suunnitellusti muuttamassa kristitystä Euroopasta islamilaiseksi Euroopaksi, ”Eurabiaksi”. Muslimien pyhän sodan, Jihadin, vastapainoksi syntyy vastajihadistinen liike. Ääri-islamististen väkivallantekojen ja terrorismin vastapooliksi rakentuu valmius äärioikeistolaiseen väkivaltaan ja terroriin.

 On tunnettua, että Breivikin terroritekojen motiivi oli poliittinen. Iskut oli suunnattu hallitusta ja erityisesti työväenpuoletta vastaan, joiden Breivik katsoi olevan vastuussa siitä, että islam saa yhä enemmän näkyvyyttä Norjassa. Sitaateillaan nettikirjoituksista Strömmen osoittaa, ettei Breivik ollut yksin ajatuksineen. Breivikin puolustusasianajajana oikeudenkäynnissä toiminut Geir Lippestad lausui tuomion antamisen jälkeen: ”Breivik ei suinkaan ole yksin tuollaisten mielipiteiden kannalla. Mielestäni meidän on koko Euroopassa keskusteltava siitä, mitä teemme kaikenlaisille äärisuuntauksille, niin uskonnollisille kuin poliittisillekin. Meidän on tehtävä tälle asialle jotakin, tai sitten varsin pian räjähtää jälleen pommi.”

 

Kirjan ehkä keskeisin viesti on, että äärioikeiston poliittisesti motivoidut väkivallanteot ja terrori-iskut eivät ole vain yksittäinen ilmiö. Erilaiset antijihadistiset, kansallismieliset  ja äärioikeistolaiset järjestöt ja nettikirjoittelu muodostavat henkisen ja aatteellisen todellisuuden, joka lisää poliittisesti motivoidun väkivallan todennäköisyyttä yhteiskunnissa.

 Norjan ratkaisu Utöyan jälkeen oli yhteiskunnan elämänmenon jatkaminen mahdollisimman normaalina. Norjalaisen yhteiskunnan avointa ja kulttuurien moninaisuutta sallivaa perusmallia ei ruvettu muuttamaan. Pohjoismaisen oikeusvaltion perusrakenteet pidettiin ennallaan vaikka joitakin turvallisuusvalmiuksia korotettiin.

Uskon että tämä on oikea tapa toimia. Yhteiskunnan avoimuus on keskeinen arvo. Mielipiteen- ja sananvapaudesta sekä kokoontumisvapaudesta tulee pitää kiinni. Yksilöiden ja erilaisten yhteisöjen moninaisuudelle on annettava tilaa yhteiskunnassa. Oikeus erilaisten kulttuurien, katsomusten ja uskontojen harjoittamiseen on turvattava silloin kun näiden harjoittaminen ei ole vastoin voimassaolevia lakeja ja asetuksia. Väkivaltaan on puututtava pontevasti laillisen esivallan taholta. Lainsäädännöstä on jatkossakin päätettävä demokraattisessa järjestyksessä eikä minkään vähemmistön tai ääriryhmän väkivaltaisen painostuksen uhan alla.

 

Kaikilla yhteiskunnan tasoilla on tehtävä jatkuvaa työtä perusteettomia pelkoja synnyttävän propagandan voittamiseksi rehellisen informaation ja rakentavan erilaisuuden kohtaamisen kautta. Mitä paremmin pystymme torjumaan pelot, sitä vähemmän jää eväitä ääriliikkeiden kasvulle.

Perustulokokeilu
22.06.2015

Sipilän hallitusohjelmassa osastossa 6. Hyvinvointi ja terveys mainitaan hallituksen kärkihankkeena mm. ”Palvelut asiakaslähtöisiksi”. Tämän kärkihankkeen yhtenä osana ohjelmassa todetaan ”toteutetaan perustulokokeilu”.

Miten perustulokokeilu liittyy palvelujen tekemiseen asiakaslähtöisiksi, jää ainakin minulle hämäräksi. Eikö perustulon ideana ole juuri yksilöllisestä tarveharkinnasta irtautuminen? Ehkä ajatuksena on, että asiakaslähtöisyys tässä tarkoittaa sitä, että kun perustulo tulee jokaisen tilille ilman harkintaa, jokainen voi käyttää rahan miten haluaa. Asiakaslähtöisyyttäkö on se, ettei kukaan kysy mihin tätä valtion rahaa tarvitset?

Mutta miten perustulokokeilu on toteutettavissa? Mitä kokeilulla yritetään selvittää? Minkälaista tietoa päätöksenteon tueksi sen avulla yritetään hakea? Sillä eikö kokeilun idea ole juuri kokeen tekeminen siten, että kun siitä saatuja havaintoja verrataan ennalta asetettuihin tavoitteisiin, voidaan päätellä kannattaako kokeiltu toimintatapa ottaa käyttöön vai ei?

Perustulon tai kansalaispalkan idea lienee tiivistetysti se, että ilman erottelua jokainen maassa asuva tai jokainen kansalainen saa kuukausittain tietyn summan rahaa. Tämä raha ei perustu tarveharkintaan tai mihinkään muuhun syyhyn kuin siihen, että henkilö on Suomen kansalainen / Suomessa asuva. Perustulon saavat tililleen sekä rikkain että köyhin.

Köyhimmillä ja pienituloisilla perustulo korvaa kaikki tai osan nykyisistä harkinnanvaraisista tai syyperusteisista tulonsiirroista. Hyvätuloisten verotusta kiristetään sen verran, että perustulon tuoma lisä ”imuroidaan” osittain tai kokonaan pois. Perustulon tulonjakovaikutukset eivät riipu ratkaisusta sinänsä vaan siitä, minkä suuruiseksi perustulo määritellään ja minkälaiseksi veroasteikot sen jälkeen säädetään.

Perustulon toimivuuden arvioinnissa on olennaista sen vaikutus verotukseen ja sitä kautta työnteon kannustavuuteen. Intuitiivisesti pelkään, että perustulo olisi omiaan vähentämään työnteon kannustavuutta. Joillekin tulisi rahaa ilman tarveharkintaa. Toisten verotus taasen kiristyisi huomattavasti. Ne jotka perustuloon uskovat, ajattelevat päinvastoin. Perustulon saajalle kun töihin lähtö ei vähentäisi perustuloa. Kannustavuusloukku poistuisi, jos perustulo olisi niin suuri että se korvaisi myös asumistuen.

Jotta perustulokokeilu tuottaisi merkittävää informaatiota, tulisi kokeilu toteuttaa samalla tavalla kuin itse idea kuvataan. Toisin sanoen, kokeiluun ei tulisi käyttää lisärahaa valtion budjetista vaan se tulisi rahoittaa perustulonsaajien verotuksella. Perustulokokeilun piiriin tulisi ottaa edustava joukko suomalaisia eri tulonsaajaryhmistä. Osa olisi pelkästään saamapuolella, osalla verotus kiristyisi hieman ja osalla merkittävästi.

Kokeilussa mukana olevat asetettaisiin muihin kansalaisiin nähden erilaiseen asemaan. Parempaan vai huonompaan, sitä olisi vaikea arvioida. Pienituloisimmat ehkä keskimääräistä parempaan asemaan, kun tarveharkinnan ja selvitysten vaiva poistuisi. Ja tämäkin riippuu siitä mille tasolle perustulo asettuisi.

Miten tämä joukko valittaisiin kaikkien kansalaisten joukosta, on oma kysymyksensä. Kenties nykyiset tietojärjestelmät mahdollistaisivat väestön jakamisen tulodesiileittäin ja arvonnan kussakin tulodesiilissä siten, että edustava joukko, esim. 100 000 suomalaista olisi kokeilussa mukana. Joukon tulisi olla mieluummin laaja kuin pieni, koska perustulon vaatiman riittävän vakaan rahoituksen ”imurointi” verotuksen keinoin pieneltä joukolta saattaisi olla mahdotonta.

Perustulokokeilu vaatisi verohallinnolta huikean määrän työtä. Mutta hyvin toteutettu kokeilu voisi tuottaa merkittävää informaatiota poliittisen päätöksenteon pohjaksi. Hallituksen ”turhan sääntelyn purkamisen” linjaan perustulomalli istuisi ehkäpä hyvinkin. Mutta valtavan paljon laskelmia ja matemaattisia vaikutusarvioita tarvitaan ennen kuin kokeilu voidaan järkevästi käynnistää. Laskennalliset vaikutukset voitaneen selvittää kirjoituspöydän ääressä, mutta vaikutuksia ihmisten käyttäytymiseen voidaan hyvin suunnitelluilla kokeiluilla tutkia. Sikäli kuin perustuslaki ei aseta esteitä kokeilulle.

Suomi kylmenee hädälle
09.06.2015

Suomen vaikutusvalta ulkomailla on paljolti perustunut siihen, että meidän katsotaan kuuluvan Pohjoismaiden joukkoon. Monissa yhteyksissä myös itse mieluusti kerromme, miten tärkeätä meille on läheinen yhteistyö muiden Pohjoismaiden kanssa. Kansainvälisillä foorumeilla, kuten YK:ssa, esittäydymme maana, jota yhdistää muihin Pohjoismaihin yhteiset arvot. Yhteisten arvojen pohjalta käytetyillä puheenvuoroilla on hankittu vaikutusvaltaa tärkeissä asioissa.

 Uuden hallituksen myötä Suomi lähtee nyt omille teilleen. Pohjoismaiset arvomme, kuten kansainvälinen solidaarisuus ja luotettavuus sopimuskumppanina murenevat. Hallitus on järkyttävässä mitassa omaksunut perussuomalaisten kylmän linjauksen siitä, ettei kehitysyhteistyö kuulu valtion ydintehtäviin.

 Suomi eristäytyy kansainvälisestä yhteisöstä. Nyt me kiristämme sekä kukkaromme nyörejä että lisäämme turvalukkoja oviimme. Vedämme entistä tiukempaa linjaa pakolaispolitiikassa. Katsomme uutisia Välimereen hukkuvista sadoista pakolaisista ja pelkäämme, että he käyttävät meitä hyväksi. Kyse ei ole tiedon vaan empatian puutteesta. On kylmä, ei siksi että Suomi on Pohjoismaa vaan siksi että se ei enää ole.

Yle tarvitsee nyt viisasta omistajapolitiikkaa
28.05.2015

Yleisradion omistajan näyttää olevan mahdotonta toimia pitkäjänteisesti omistajapolitiikassaan. Viime vaalikaudella saavutettu yksimielisyys Ylen tehtävästä ja rahoituksesta alkoi murentua hetimmiten. Eduskuntapuolueiden sopima rahoitusmalli, laki rahoituksen tasosta ja sen kehityksestä, joutui uudelleen arvioinnin kohteeksi miltei heti lakien voimaantulon jälkeen. Vaatimukset tuoreessa laissa sovitun indeksin jäädyttämisestä torjuttiin eduskunnassa ensimmäisenä vuotena, mutta jo toisena eduskunta päätti ”kertaluonteisesta” indeksin jäädytyksestä. Yleisen kustannustason noustessa tämä merkitsi Ylen rahoituksen heikentämistä.

 Indeksileikkauksen vaikutus rahoituksen tasoon ei ollut dramaattinen. Yle sopeutti toimintaansa. Käytännössä indeksijäädytyksen vaikutukset toiminnan sopeuttamiseen hukkuivat yhtiön muiden, tätä paljon suurempien toiminnallisten muutosten sekaan. Kun yhtiössä viime vuonna toteutettiin runsaan tuhannen hengen yt-neuvottelut, oli indeksin jäädyttämisellä suhteellisen pieni osuus tässä kokonaisuudessa.

 Yleisradion aseman heikentämiseen kohdistuvat vaatimukset nousevat pääosin kaupallisen median ahdingosta. Ylen rahoitusasemaa vahvistanut uudistus osui aikaan, jolloin kaupallisen median vaikeudet ovat jyrkästi lisääntyneet. Vaikeuksien syynä ei ole Yleisradio kehittyvine palveluineen vaan muut toimintaympäristön rajut muutokset. Näitä ovat informaation digitalisaatio, uudet teknologiat informaation jakelussa sekä kansainvälisten ohjelmisto- ja viihdejättien tuleminen suomalaisen yleisön saataville. Kaupallisen, mainosmarkkinoista rahoituksensa saavan median korpivaellusta synkentää Suomen yllä makaava talouden taantuma. Kuluttajat ovat varovaisia ja yritysten mainosbudjetit pienenevät.

 Ylen rahoitusaseman heikentämisvaatimuksen ohella on esitetty äänekkäitä vaatimuksia siitä, että Ylen tehtävä pitäisi määritellä uudelleen. On väitetty, että Ylen tehtävästä ei ollenkaan keskusteltu, kun lainsäädäntöä viimeksi uudistettiin. Tosiasiassa Ylen tehtävästä keskusteltiin ja sitä laajennettiin niin, että lasten ohella nuoret mainitaan erityisenä kohderyhmänä. Yleä on syytetty siitä, että se tarjotessaan viihdesisältöjä tulee kaupallisen median tontille. Tässä kritiikissä Ylen haluttaisiin olevan vain kaupallista mediaa täydentävä mediayhtiö, jonka tehtävänä olisi tuottaa ja jakaa sellaisia sisältöjä, joita kaupallisen median ei kannata jakaa. Jakelun osalta on esitetty vaatimuksia, että Ylen tulisi pitäytyä lineaarisessa TV- ja radiojakelussa ja pysyä poissa nettijakelusta.

 

Juha Sipilän hallitus tullee asettamaan parlamentaarisen työryhmän pohtimaan Yleisradion asemaa ja tehtävää. Hyvää tässä on, että työryhmä on parlamentaarinen. Suomessa on kaikki syyt varjella sitä, että Yle on eduskunnan ja viimekädessä kansalaisten mediayhtiö eikä kulloisenkin hallituksen media. Yleä koskevat ratkaisut on tehtävä kaikkien eduskuntapuolueitten yhteisillä päätöksillä.

Yleisradiolaki ilmaisee eduskunnan kannan siihen, mikä on Yleisradion tehtävä. Ylen hallintoneuvoston tuoreessa kertomuksessa tehtävä kuvataan näin. ”Yleisradion tehtävänä on tuoda monipuolinen ja kattava julkisen palvelun televisio- ja radio-ohjelmisto siihen liittyvine oheis- ja lisäpalveluineen jokaisen saataville yhtäläisin ehdoin. Näitä ja muita julkisen palvelun sisältöpalveluja voidaan tarjota yleisissä viestintäverkoissa valtakunnallisesti ja alueellisesti.” Tehtävää täsmennetään sisältöjen osalta näin: ”Julkisen palvelun yleisradiotoiminnan keskeisin tehtävä on tukea kansanvaltaa, demokratiaa ja sananvapautta, vahvistaa kansallista ja alueellista kulttuuria sekä huomioida tarjonnassa myös erityisryhmien ja vähemmistöjen tarpeet. Kaupallisista toimijoista poiketen Ylellä on myös tehtäviä, jotka laajassa ja harvaanasutussa maassa eivät olisi kaupallisesti kannattavia.” Ylen tehtävänmäärittelyä ohjaa myös EU:” Euroopan Unionin hyväksymien periaatteiden mukaisesti julkisen palvelun yleisradiotoiminnan tulee vastata yhteiskunnan demokraattisiin, sosiaalisiin ja kulttuurisiin tarpeisiin.”

 En usko, että poliitikkojen on mielekästä tai ainakaan helppoa ryhtyä tämän täsmällisemmin määrittelemään Ylen tehtävää. Omasta roolistaan käsin Ylen hallintoneuvosto on korostanut Ylen alueellisen toiminnan merkitystä demokratialle ja Ylen sivistystehtävää. Eduskunnan valitsema hallintoneuvosto ei ole toiminut ohjelmaneuvostona, joka määrittelisi, minkälainen viihde on Ylelle sopivaa, eikä tällainen rooli myöskään sovi millekään parlamentaariselle työryhmälle.

 Uusi Yle-veroon perustuva rahoitusmalli näkyy Ylen strategiassa entistä selkeämmin tavoitteena uudistua ohjelmistossa ja jakelussa siten siitä, että jokainen Yle-veron maksaja löytää Ylen sisällöistä jotain itseä kiinnostavaa ja itselleen merkityksellistä. Yhtiössä katsotaan, että lakiin perustuvan, erillisen Yle-veron legitimiteetti edellyttää, että jokainen saa vastinetta verorahoilleen. Ylen tehtävän voimakas rajaaminen omistajan toimesta johtaisi todennäköisesti siihen, että tästä tavoitteesta jouduttaisiin luopumaan.

 

Kun parlamentaarinen Ylen tehtävää arvioiva työryhmä aloittaa, olisi aluksi hyvä määritellä, mikä on se ongelma, jota yritetään ratkaista. Onko ongelman ratkaisemiseen jotain muita, helpompia ja selkeämpiä keinoja kuin Ylen tehtävän tarkempi määrittely poliitikkojen voimin? Jos halutaan jatkaa rahoituksen supistamista, tulisi siinäkin harkinnassa lausua julki se, mitä ongelmaa mahdollisilla uusilla linjauksilla pyritään ratkaisemaan. Harkinnassa ei tule unohtaa isoa kuvaa, sitä jossa kansainvälinen informaatiojakelu ja viihde vahvistavat otetta suomalaisista yleisöistä ja meidän vastuumme kotimaisten sisältöjen ja Suomessa tuotetun informaation ja kulttuurin jakelusta kasvaa.

Työttömyydellä kilpailukykyä?
08.05.2015

Kovenevassa yhteiskunnallisessa ilmapiirissä työttömistä puhutaan yhä useammin moralisoivaan sävyyn. Kyseenalaistetaan työttömien oikeus rationaalisiin talouslaskelmiin. Työttömyyden arvellaan olevan seurausta yksilön moraalisesta alennustilasta tyyliin ”kyllä tekevälle aina töitä löytyy”.

Osana moralisoivaa keskustelua on työttömyyden aiheuttamien kustannusten kauhistelu. Työttömyyskassoihin kohdistuu paineita. Julkinen sektori kuormittuu. Kuntatalous joutuu koville jo muutenkin vaativassa taloustilanteessa.

Oikeasti työttömyyden suurin kustannus tulee menetetystä työsuorituksesta. Kun 300 000 ihmisen antama työpanos jää syntymättä, menetetään valtava määrä arvonlisäystä. Kun ei synny työtä ja arvonlisäystä, ei myöskään synny myyntiä eikä verotuloja. Työttömät toki osallistuvat kansantalouden pyörittämiseen siinä määrin kun heillä on ostovoimaa. Myös työttömien raha kiertää tavaroiden ja palvelujen tuotantoon ja ylläpitää työllisyyttä. Palkkaverot ja arvolisäverot karttuvat myös työttömien varassa.

Työttömät eivät ole sivussa kansantalouden ylläpitämisestä.

Sdp:n keskeinen tavoite on työllisyyden parantaminen. Työllisyysasteessa tulisi päästä muiden Pohjoismaiden tasolle, eli selvästi yli 70%:n, kun nyt ollaan alle sen. Julkisen talouden pitkän ajan kestävyysvajeen poistamisessa työllisyyden parantamisella on aivan keskeinen merkitys. Uuden hallituksen tulisikin arvioida kaikkia päätöksiään työllisyyden vahvistamisen näkökulmasta. Ryhdikkäältä ja kunnianhimoiseltakin näyttävä yksipuolinen leikkaus- ja säästölinja sisältää isoja riskejä työllisyyden kehittymiselle. Vaarana on että hallitus syö kasvun eväät ja julkisen talouden tasapaino heikkenee entisestään.

Työttömyyskeskustelun hätkähdyttäviä puheenvuoroja ovat ne, joissa kylmän viileästi todetaan että noin 6%:n työttömyys on hyvä asia. Tähän tapaan filosofoi viimeksi Juhana Vartiainen Suomen Kuvalehdessä. Kansantaloustieteilijän analyysissä työttömyys on kilpailukykyä lisäävä tekijä. Työvoiman ylitarjonta antaa työnantajille mahdollisuuden hidastaa palkkojen nousua. Palkat ja siis kustannukset lähtevät nousuun siellä, missä työvoimasta on pulaa. Julmaa mutta johdonmukaista.

Yrityksillä ei siten ole intressiä poistaa työttömyyttä. Vahvasti viennistä riippuvaisen maan kansantalouden näkökulmastakin on kyseenalaista pyrkiä alle 6 %:n työttömyysasteeseen. Kustannusten nousu johtaisi viennin hiipumiseen ja vaihtotaseen heikkenemiseen. Tilanne toki ”korjautuisi” nopeasti, kun viennin vaikeudet johtaisivat työttömyyden kasvuun.

Miksi tästä kannattaa kirjoittaa? Siksi että kohtelisimme työttömiä reilusti ilman moralisointia. Jos 6 %:n työttömyys on kansakunnan menestymisen edellytys, eikö silloin ole pikemminkin syytä arvostaa työttömiä kuin tuomita tai halveksia heitä? He ovat reservi, työtä etsivä jono joka olemassaolollaan pitää yllä Suomen kustannuskilpailukykyä.

Tällaisessa asetelmassa yhteiskunnan on kannettava vahvemmin vastuuta työttömien palveluista, säännöllisestä terveydenhoidosta, kuntoutuksesta ja työ- ja toimintakyvyn ylläpitämisestä. Mitä paremmassa henkisessä ja fyysisessä kunnossa työttömät ovat, sitä varmemmin he vaikuttavat työmarkkinoilla kilpailutekijänä, joka hidastaa palkkojen nousuvauhtia.

Me tulemme vielä!
21.04.2015

Lupausten synnyttämä kansalaisliike – perussuomalaiset - näyttää kasvavan tai ainakin vakiintuvan. Ajoittaiset säröt lupaajan imagossa eivät ole poistaneet lupausten vetovoimaa.

Muutosta parempaan lupaavat kaikki puolueet. Niin ovat luvanneet ennen ja lupaavat vastedeskin. Houkuttelevimmalta tuntuu silloin puolue, joka ei ole vielä koskaan voinut lupauksiaan pitää eikä niitä pettää. Muut tiedetään, mutta odotukset kohdistetaan tähän yhteen, jonka retoriikka on juuri niin vaikuttavaa kuin vastuun kannosta sivussa olleen liikkeen retoriikka vain voi olla.

Ero Keskustaan on silmiinpistävä. Puheenjohtaja Sipilää voi moittia pidättyvyydestä kantojen ottamisessa. Mutta vaikuttavasta retoriikasta häntä ei voi tuomita. Puolueessa ollaan tietoisia hallitusvastuun peilistä, jossa ontto retoriikka näyttää irvokkaalta ja synnyttää peilikuvassa myötähäpeää.

Retoriikalla, puhetaidolla, vaikutetaan ihmisten asenteisiin, odotuksiin ja toiveisiin. Retoriikka ei kuitenkaan ole koko totuus politiikasta. Politiikka on tekoja. Politiikka on valintoja eri vaihtoehtojen välillä. Retoriikalla on löysä suhde tosiasioihin. Se valikoi tosiasioista ne, jotka tehostavat retoriikan vaikuttavuutta. Politiikan sen sijaan tulee ottaa huomioon kaikki tosiasiat, koko arki. Retoriikka on parhaimmillaan taidetta ihmisten unelmilla. Politiikka on mahdollisen taidetta. Ei mahdottoman.

Mennyt vaalikausi osoitti tämän poikkeuksellisen kirkkaasti. Hallituksen keskeiset, isot hankkeet osoittautuivat mahdottomiksi toteuttaa. Retoriikka, kuten kuntauudistuksen huolellisesti kirjoitetut tavoitteet ja perustelut, eivät kyenneet murtamaan todellisuutta, joka ilmenee kuntapäättäjien asenteina ja perustuslain säädöksinä. Sote-uudistuksen tavoitteita oli helppo puolustaa, mutta keinojen kohdalla tosiasiat kävivät ylipääsemättömiksi. Tarkoitus ei pyhitä keinoja, retoriikka ei voita tosiasioita silloin kun ollaan vastuussa.

On korkea aika sille, että retoriikkapuolue joutuu peilin eteen. Aika on juhlia vaalivoittoa ja aika ryhtyä hoitamaan maan asioita. Puolue, joka vaalikaudesta toiseen ylläpitäisi suosiotaan oppositiossa ollen, olisi käenpoika suomalaisessa demokratiassa. Elää sillä, että toiset tekevät raskaimmat työt. Itse ei ole valmis likaamaan käsiään vaan odottelee seuraavia juhlia.

Sdp:lle olisi oman haudan kaivamista pyrkiä hallitukseen perussuomalaisten jäädessä oppositioon. Meidän tappiomme syy on vaikeassa hallitustaipaleessa. Saimme tosin hyviäkin päätöksiä aikaan, mutta ne jäivät ikävien varjoon. Hallituksen kunnianhimoisimmat hankkeet eivät edenneet. Niitä yritettäessä oppositio sai aineksia retoriikalleen. Epäonnistuminen antoi kuvan kyvyttömyydestä päätöksiin. Meille olosuhteet olivat vaikeat. Sekä ulkoinen ympäristö, että hallituksen sisäinen ympäristö olivat meille haasteellisia. Mahdollisuuksia selkeisiin Sdp:n onnistumisiin oli liian vähän.

En usko, että kyse on isosta muutostarpeesta puolueen poliittisessa linjassa. Vasemmistoliiton tappio osoittaa mistä suunnasta ei ole löydettävissä menestystä. Perussuomalaiset menestyvät nyt kansallismielisemmällä retoriikallaan, mutta en toivo meidän seuraavan sitä tietä. En näe että Sdp:llä on muuta tietä kuin asiapohjaisuus. Retoriikan tulee nojata tosiasioihin ja lähteä siitä, että palaamme vielä hallitusvastuuseen.

Koska olemme demokratiassa, Sdp:n tulevaisuus on kansalaisten käsissä. Vaaleissa meitä verrataan muihin puolueisiin. Asiallinen vertailupohja saadaan vasta sitten kun perussuomalaiset, nykyinen retoriikkapuolue, on kantanut hallitusvastuuta yhden vaalikauden. Kansalaisten vaaleissa antama tuomio on oikea. Siitä ei ole valitusoikeutta. Mutta Sdp:n kannalta reilumpi tuomio saadaan vasta sitten kun retoriikkapuolue on kantanut vastuuta vaalikauden ajan. Sitten kun kansa tietää miten lupaukset on pidetty.

Nyt ei ole masennuksen aika. Sdp:llä on vaalitappiosta huolimatta riittäviä syitä vahvaan itseluottamukseen. Me tulemme vielä!

Venäjän tulkinnoilla pyrkimyksistämme on väliä
12.04.2015

Turvallisuuspoliittinen jännite Euroopassa on lisääntynyt. Vastakkainasettelu ja Euroopan jako idän ja lännen etupiireihin on palannut. Tässä jaossa Suomi kuuluu länteen. EU:n jäsenvaltiona olemme tuominneet Venäjän toimet Ukrainassa. Ensimmäisen kerran II maailmasodan jälkeen Suomi kohdistaa itänaapuriinsa painostustoimia. EU:n jäsenyys on meille turvallisuuspoliittinen valinta, joka mahdollistaa ja velvoittaa tähän. Tämä on oikein.

 Suomen intressinä ei kuitenkaan voi olla jännityksen lisääminen vaan sen vähentäminen. Venäjä on jatkossakin suuri naapurimme. Suomen turvallisuudelle suhde Venäjään on ydinasia. On toimittava niin, että Venäjällä ei synny epävarmuutta Suomen pyrkimyksistä. Vaikka EU:lla on yhteinen ulkopolitiikka, on Suomen silti itse huolehdittava luottamuksen säilymisestä Venäjän kanssa.

 Pohjoismaiden puolustusministerien lehtikirjoitus, jossa vahvistuvaa yhteistyötä argumentoidaan lisääntyneellä Venäjän uhalla, ei osoita erityisen viisasta diplomatiaa puolustusministerimme taholta. Lisääntynyttä turvallisuuspoliittista jännitettä ei vähennetä siten, että voimapolitiikan muutoksia perustellaan julkisuudessa epäluottamuksella eksplisiittisesti mainitun naapurimaan aikeita kohtaan. Rauha ei säily siten että julkisuudessa korostamalla jännitteitä, vaan pyrkimällä lieventämään niitä kaikin mahdollisin keinoin. Viittaukset voimapolitiikan vahvistamisen eivät lievennä jännitystä. Turha on syyttää Venäjän lausuntoja sapelin kalisteluksi (pääministerin arvio) jos itse annamme lausuntoja, jotka Venäjälle tulkitaan sellaisiksi. Venäjän tulkinnoilla pyrkimyksistämme on väliä.

 Juuri tässä tilanteessa rehellinen natokeskustelu on nyt välttämätöntä. Tällainen rehellinen keskustelu ei ole mahdollista ilman, että samalla analysoidaan suhdettamme Venäjään. Muu olisi teeskentelyä tai silmien sulkemista. Historia ja sankarihautausmaat todistavat, että Suomella ei milloinkaan ole varaa välinpitämättömyyteen Venäjän turvallisuusintressejä kohtaan. Me kuulumme länteen, mutta olisi tyhmää katsella vain länteen.

 Suhde itään on ollut hedelmällinen silloin, kun se on perustunut luottamukseen ja kunnioitukseen. Tässä olennaista on kykymme vakuuttaa Venäjä siitä, ettei Suomi eikä Suomen aluetta käyttäen mikään muukaan valtio tule olemaan turvallisuuspoliittinen uhka Venäjälle. Tähän tarvitsemme omat, itsenäiset puolustusvoimat. Mutta sitä sopii epäillä lisäisikö jäsenyys Natossa luottamusta Suomen ja Venäjän välillä. Päätösten tulee perustua laajaan, rehelliseen analyysiin.  Meidän etumme on että turvallisuuspoliittiset jännitteet Suomen ja Venäjän välillä pysyvät lievinä. Se on paras rauhan tae. Myös ollessamme EU:n jäsenvaltio.

Valistuksen projekti on kesken?
02.04.2015

Olen kuvitellut suomalaisten olevan valistunutta kansaa, jonka käsitys maailmassa perustuu tieteeseen ja luotettavaan informaatioon. Olen luottanut koululaitoksemme kykyyn jakaa tieteellisen maailmankuvan rakennusaineena olevaa tietoa koululaisille yhdenmukaisella tavalla siten, että ihmiset kykenevät erottamaan toisistaan tiedon, mielipiteen ja uskomukset.

Iltalehden teettämä kysely suomalaisten uskomuksista herättää kysymyksen onko tässä onnistuttu. Kyselyn mukaan vain 75% vastanneista uskoo tieteelliseen tietoon perustuvaan evoluutioteoriaan, jonka mukaan ihmiset ja apinat polveutuvat samoista esi-isistä. Kun samaa asiaa kysyttiin kristillisiin yhdyskuntiin kuuluvilta, tulos on vielä kehnompi. Vastanneista vain 64% uskoo, että ihmiset ja apinat polveutuvat samoista esi-isistä.

Tulos on niin karmea, että tekisi mieli ajatella, että kysely on toteutettu epäonnistuneella tavalla. Kun panelistit on rekrytoitu Iltalehden verkkopalvelun käyttäjistä, herää tietysti kysymys, kuinka edustava tulos silloin saadaan koko väestöä ajatellen. Oletan nyt kuitenkin, että tulos on vähintään suuntaa-antava.

Kysyttäessä kumpi on uskottavampi, Raamatun luomiskertomus vai tieteen esittämä teoria maailman synnystä, vastaukset eroavat samansuuntaisesti. Kristilliseen yhdyskuntaan kuuluvista 12% pitää Raamatun luomiskertomusta uskottavampana. Niistäkin, jotka eivät kuulu kristilliseen yhdyskuntaan, 3% pitää Raamatun luomiskertomusta uskottavampana kuin tieteen esittämää teoriaa. Kummassakin ryhmässä selvästi suurempi osuus kuitenkin pitää tieteen esittämää teoriaa uskottavampana kuin Raamatun luomiskertomusta. Tärkeä havainto on, että kristillisiin yhdyskuntiin kuuluvista 47% pitää Raamatun luomiskertomusta vertauskuvallisena, joka ei ole ristiriidassa tieteeseen perustuvan maailmankuvan kanssa. Niistä, jotka eivät kuulu kristillisiin yhdyskuntiin vain 18% tulkitsee Raamatun luomiskertomukset vertauskuvallisiksi.

Sekä Suomen koululaitos, että luterilainen kirkko ovat epäonnistuneet valistuksen perillisinä. Molempien tavoitteena käsittääkseni on, että uskonnollisen uskon tai mielipiteen ei tulisi syrjäyttää tieteellistä tietoa. Onnistuminen valistuksen perinteen välittämisessä tulisi näkyä siten, että jokainen valitsisi vastausvaihdoksi ”Raamatun luomiskertomus on vertauskuvallinen, joten se ei välttämättä ole ristiriidassa tieteen kanssa.” Tämä vastaa tieteellisen raamatuntutkimuksen tämänhetkistä käsitystä. Tältä pohjalta toimitaan luterilaisen kirkon rippikouluopetuksessa.

Luterilainen kirkko on vuosisatojen ajan opettanut, ettei Raamattu ole luonnontieteen oppikirja. Se ei myöskään ole talonrakennuksen, terveydenhoidon tai sotatieteen oppikirja. Raamattu ei väittele luonnontieteessä saavutettavan, jatkuvasti uudistuvan tiedon kanssa. Kristilliseen yhdyskuntaan kuuluvien keskimääräistä suurempi vaikeus uskoa tieteelliseen evoluutioteoriaan osoittaa, että opetus ei ole aivan saavuttanut tavoitettaan. Kun kyselyn vastausprosentti on vain 31, olisi kiinnostavaa tietää minkälaisia kristillisiä yhteisöjä evoluutioteorian kieltävät henkilöt edustavat.

Erityisen hämmästyttävää on se, että niistäkin, jotka eivät kuulu kristilliseen yhdyskuntaan, vain kolme neljästä uskoo evoluutioteoriaan. Olisi kiinnostavaa tietää, mitkä asiat heidän kohdallaan synnyttävät vahvan epäilyn. Mikä on se heille vaihtoehtoinen maailmankuvan perustana oleva teoria, joka syrjäyttää yleisesti opetetun evoluutioteorian?

Kysely, jos tuloksia pidetään luotettavina, antaa aiheen terävöittää sekä luonnontieteiden että filosofian opetusta koulussa. On kyettävä erottamaan toisistaan tieteelliseen tietoon perustuvat teoriat ja uskonnolliseen uskoon perustuvat näkemykset. Iltalehden kysely antaa vähintään syyn tehdä kattavampi tutkimus siitä, miten suomalaiset suhtautuvat luonnontieteen tuloksiin ja teorioihin maailmankuvansa perustana.

« EdellinenSeuraava »
1 2 3 4 5 6 7 ... 20 21 
 

Viimeisimmät merkinnät:

Katso uusimmat puheeni!

Tutustu kirjoituksiini!

Powered by Smart Kotisivutyökalu