Ilkka Kantola - Kansandustaja

Twitter @ilkkakantola
Facebook
Vaalit.fi

 

Päiväkirja

Virkavastuu tarvitsee rinnalleen valvonnan
24.02.2016
Perustuslain paljon keskusteltu 124 pykälä kieltää merkittävän julkisen vallan osoittamisen muulle kuin viranomaiselle. Sama perustuslain kohta säätää lisäksi, että julkista valtaa voidaan antaa muulle kuin viranomaiselle vain lailla säätämällä. Turun Sanomien paljastamat vakavat puutteet potilaiden hoidossa Kupittaan psykiatrisella suljetulla osastolla osoittavat, ettei virkavastuu yksin takaa hyvää hoitoa. Perustuslain taustalla on ajatus, että viranomaisen toimintaa säätelee aina virkavastuu ja viralle säädetyt tehtävät. Näiden katsotaan yhdessä edistävän sitä, että kansalainen tulee asianmukaisesti kohdelluksi, kun hän turvautuu viranomaisen palveluihin. Yksityisestä yritystoiminnasta poiketen viranomaisen toiminta ei perustu taloudellisen voiton tavoitteluun vaan yksinomaan säädöksissä määrättyjen tavoitteiden edistämiseen. Tämän katsotaan edistävän kansalaisten oikeusturvaa. Kupittaan tapaus osoittaa, että virkavastuu ei riitä. Tarvitaan myös johtamistaitoa, riittäviä resursseja ja säännöllistä ja kattavaa valvontaa. Kun asiakasryhmä, suljetun osaston psykiatriset potilaat, on erityisen haavoittuva ja kykenemätön vaatimaan oikeuksiaan, on virkavastuulla toimivien valvominen erityisen tärkeätä. Tässä on nyt pahoin epäonnistuttu. Luottamus on ollut liian suurta. Kontrollia on ollut liian vähän. Kun omavalvonnan lisääminen tuntuu olevan ajan hengen mukainen suunta, on selvää, ettei omavalvonta ainakaan riitä takamaan laitoksiin suljettujen perusoikeuksia. Perinteinen malli, jossa valvontaa kohdistetaan erityisesti yksityisiin palvelun tuottajiin, tarvitsee rinnalleen aikaisempaa vahvemman otteen julkisten palvelujen valvontaan. Julkisten palvelujen laadunarvioinnista on tehtävä jatkuvaa ja läpinäkyvää. Tämä vaatimus nousee perustuslaista
Hello!
cheapest cialis on the net , cheapest cialis on the net , viagra suppliers in the uk , cheapest cialis on the net , cheapest cialis on the net ,
Kommentoija: cialis | 04.08.2016 21.27
Nimi(*)
Email(*)
Tarkistuskoodi
Kommentti
 

Viimeisimmät merkinnät:

Katso uusimmat puheeni!

Tutustu kirjoituksiini!

Powered by Smart Kotisivutyökalu