Ilkka Kantola - Kansandustaja

Twitter @ilkkakantola
Facebook
Vaalit.fi

 

Päiväkirja

Itsenäisyyttä ilman rahaa
01.09.2016
 Yritykset sosiaali- ja terveyspalvelujen rakenteen uudistamiseksi pysähtyivät viime vaalikaudella ongelmiin perustuslain kanssa. Niin hallituksen esityksen (HE 324/2014 vp) kuin Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietinnönkin esitysten ongelmat liittyivät kuntien rahoitusvastuuseen ja äkillisesti kasvaviin eroihin eri kuntien jäsenten verorasituksessa ja päätösvallan karkaamiseen pois kuntalaisten ulottuvilta.
 
Perustuslakivaliokunta huomautti, että uudistuksen tavoitteisiin – kansalaisten hyvinvointierojen kaventaminen ja taloudellinen tehokkuus siirtämällä vastuu kuntia laajemmalla alueelle ja väestöpohjalle – on olemassa vaihtoehtoisia perustuslain kanssa yhteensopivia malleja. Järjestämis- ja rahoitusvastuun siirtäminen kuntia laajemmalle alueelle, jolla olisi itsehallinto ja verotusoikeus, mainitaan yhtenä vaihtoehtona perustuslakivaliokunnan mietinnössä.
 
Juha Sipilän hallituksen sotelinjaus ei ole tämän mallin mukainen. Maakuntiin välittömillä vaaleilla valittavalla valtuustolla ei ole verotusoikeutta. Sen rahoitusvastuu rajoittuu valtiolta tulevan rahan käyttämiseen annetun kehyksen puitteissa. Kansalaisten maksamista veroista entistä suurempi osa kerätään valtion tuloveroina samalla kun kunnallista veroa leikataan kautta maan runsaat 12,3%. Maakuntavaltuuston liikkumavaraa rajoitetaan lisäksi vahvalla valtion normiohjauksella ja valvonnalla.
 
Parhaimmillaan vahva valtion ohjaus ja rahoitusvastuu edistää kansalaisten yhdenvertaisuutta palveluihin pääsyssä. Malli antaa myös mahdollisuuden jakaa palveluista aiheutuva verorasitus oikeudenmukaisesti kansalaisten kesken.
 
Sipilän hallituksen malli tulee aikanaan perustuslakivaliokunnan arvioitavaksi. Vahva valtion ohjaus yhdistettynä valtion rahoitusvastuuseen ei liene ongelma perustuslain kannalta. Näyttääkin siltä, että jatkossa maakunnat muistuttavat enemmän valtion aluehallinnon yksikköjä kuin itsehallinnollisia alueellisia organisaatioita. Tässä mallissa rahoituksen kansanvaltaisuus toteutuu eduskuntavaalien kautta. Jatkossa eduskuntavaalien tulos ratkaisee nykyistä paljon vahvemmin sen, miten paljon rahaa poliittisin päätöksin osoitetaan sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämiseen.
 
Ei kommentteja.
Nimi(*)
Email(*)
Tarkistuskoodi
Kommentti
 

Viimeisimmät merkinnät:

Katso uusimmat puheeni!

Tutustu kirjoituksiini!

Powered by Smart Kotisivutyökalu