Ilkka Kantola - Kansandustaja
Twitter @ilkkakantola
Facebook
Vaalit.fi
 

Om Ilkka Kantola på svenska

Jag är född i en liten skärgårdskommun i Rymättylä nära Åbo. Jag har min bakgrund i en familj som skaffat sitt levebröd genom hårt fysiskt arbete. Andliga kulturella värderingar, som klassisk musik, skönlitteratur, naturens skönhet och den lutherska tron, var starkt närvarande i mitt barndomshem.

Jag skrev studenten i Naantalin yhteiskoulu år 1976. Efter att jag gjort min värnplikt år 1977, arbetade jag på byggen som arbetstagare och småföretagare. På hösten år 1979 inledde jag mina teologistudier vid Helsingfors universitet. Min prästvigsel ägde rum år 1985 och jag fungerade som präst i Åbo biskopsstift till hösten 1987, då jag fortsatte mina studier. Jag blev färdig teologie doktor år 1994. Min engelsspråkiga doktorsavhandling inom etisk historia behandlar beslutsfattande i en situation som präglas av motsridiga argument och moralisk osäkerhet.

Jag återvände till prästyrket år 1993. I Åbo domstift fungerade jag som stiftets generalsekreterare från år 1994 till år 1998, då jag började som biskop i Åbo. År 2005 sade jag upp mig som biskop och började jobba med ledarskapsuppgifter i en privat stiftelse som jobbar med barnskydd i Helsingfors. På hösten 2006 blev jag medlem i socialdemokratiska partiet då jag ställde upp som riksdagsledamot.

Mitt slagord i valet var ”Rättvisa, delaktighet och välfärd”. Det här är en treenighet som ännu inspirerar mig. Dessa saker vill jag eftersträva i min politiska verksamhet i det här partiet, i Finland, i Europa och globalt. Någon kan fråga sig varför jag inte säger något om miljö- och klimatfrågor. Men det är lätt att konstatera, att de är konkreta problem som ryms inom de uppräknade värderingsmålsättningarna.

Jag försöker fortsättningsvis läsa också annat än texter som har med arbetet att göra, för att jag ska kunna förstå ens lite vad livet handlar om. På sommaren drar jag mig tillbaka till naturen och min segelbåt. Det är mitt sätt att tillbringa sommaren och leva stugliv.

Livet är i det skedet att de som dör är allt närmare. Ett nytt liv som föds är allt längre borta. Varje dag hoppas jag att något nytt skulle födas i mitt eget huvud, i mitt parti och i världen. Att kreativiteten skulle vara och förstärkas.
 

 

Katso uusimmat puheeni!

Tutustu kirjoituksiini!

Powered by Smart Kotisivutyökalu